Demo verze SLP


Systém SLP je velmi rozsáhlý a nabízí řadu funkcí i cenných dat (dokumentů, textů, číselníků, atd.). Proto je nemožné jej vhodně představit prostřednictvím nutně redukované demo verze. Pro seznámení se systémem lze plně doporučit například účast v kurzu SLP, kde je k dispozici plná verze systému včetně potřebného výkladu. Je také vhodné a možné domluvit jeho předvedení na pracovišti, například uspořádáním semináře k této problematice.


Pro ty, kteří se ještě nepotkali se systémem SLP a chtějí si jej alespoň částečně prohlédnout a vyzkoušet, je k dispozici demo verze SLP. Proti standardní verzi je demo verze redukovaná, zejména v oblasti práce s dokumenty a číselníky. Neobsahuje samozřejmě také aktuální data, neboť slouží především k předvedení principů práce s nástrojem SLP. Z důvodů technických nedovoluje patřičné seznámení s problematikou EŘD. Seznámení se s ní však může být vhodným prvním krokem před návštěvou kurzu nebo semináře.


Demo verzi si můžete stáhnout zde, případně si jí objednat na adrese slp@sekk.cz.


Demo verze ke stažení je ve formě samorozbalovacího instalačního souboru. Po stažení a následném spuštění souboru SLP_demo.exe nejprve dojde k rozbalení archivu a následně ke spuštění instalačního programu: po odsouhlasení jména uživatele programu a složky, do kterého bude program nainstalován se objeví obrazovka s čtvercovým tlačítkem, na kterém je obrázek počítače. Klepnutím na toto tlačítko zahájíte vlastní instalaci programu. Instalace trvá asi 1 minutu. Po jejím skončení se objeví sdělení, že instalace proběhla v pořádku. Tím je instalace programu SLP demo ukončena.