Systém SLP® : ceny

 


 

Uváděné ceny nezahrnují DPH.  

 


Systém SLP® (správná laboratorní práce)

SLP® je mnohaletou praxí ověřený a osvědčený počítačový program pro kompletní řízení a správu dokumentace v papírové i elektronické podobě včetně tvorby papírových i hypertextových laboratorních příruček. Nabízí řadu potřebných nástrojů, vzorových dokumentů, příkladů, odborných textů, číselníků a pomůcek. Je používán na pracovištích, která úspěšně prošla auditem NASKL i akreditací dle normy ISO 15189 a požadavky a náměty z těchto pracovišť jsou důležitými impulsy pro jeho další rozvoj.

 

Připomínáme, že systém SLP plně podporuje Datový standard MZ ČR verze 3 a Datový standard MZ ČR verze 4 a nabízí vždy aktuální tvar Národního číselníku laboratorních položek, který lze s pomocí nástrojů systému SLP dále zpracovávat a exportovat pro potřeby Datového standardu MZ ČR i pro potřebu spolupracujících LIS a dalších IS.

Systém SLP byl v roce 2014 aktualizován s ohledem na změny v nově vydané normě ČSN EN ISO 15189:2013 a je dále rozvíjen ve vazbě na probíhající akreditace klinických laboratoří i ve vazbě na další aktualizace Datového standardu MZ ČR (verze 3 i verze 4) a bude i nadále reflektovat nové požadavky uživatelů.

 

Kromě níže uvedených služeb a produktů si můžete objednat konzultace na pracovišti nebo semináře či kurzy.

 

Celoroční podpora systému SLP®

 

Celoroční podpora systému SLP zahrnuje:

·         Technickou podporu systému SLP, na jejímž podkladě obdržíte 4x ročně (obvykle na konci kalendářního čtvrtletí) aktualizaci systému SLP (programový i datový upgrade). Každý upgrade obsahuje aktualizaci datových souborů (položky, škály, aktuální dokumenty, pokyny, odborné texty, číselníky atd.) a zároveň aktualizaci a inovaci vlastního programu SLP a s ním spojených nástrojů.

·         Telefonický nebo písemný poradenský a konzultační servis (hot-line) bez omezení objemu konzultací. Vzhledem k soustavným inovacím systému SLP a jeho datových struktur nelze poskytovat technickou podporu uživatelům, kteří provozují starší verze systému. Proto je poskytování technické podpory vázáno na zakoupení podpory na aktuální rok.

·         Bezplatnou účast jednoho pracovníka v pravidelných kurzech věnovaných práci se systémem SLP.

·         Možnost získání výukové verze SLP.

·         Možnost objednat si konzultaci či seminář na pracovišti dle aktuální webové nabídky.

·         Možnost autorské spolupráce nad systémem SLP.

 

Ceny

Monoverze

(jeden počítač)

Síťová verze

do 10 stanic

každá další stanice

Kontinuální roční podpora systému SLP

Pro uživatele, kteří zakoupili systém vloni nebo kteří měli na loňský rok zakoupenou podporu.

14000

17000

800

Zpětný upgrade a roční podpora systému SLP

Pro uživatele, kteří zakoupili systém předloni nebo kteří měli na předloňský rok zakoupenou podporu.

21000

25500

1000

Komplexní upgrade a roční podpora systému SLP

Pro uživatele, kteří zakoupili systém před třemi roky nebo dříve a v posledních dvou uplynulých letech neměli zakoupenou podporu.

28000

34000

1200

 

Poznámka:

Na základě vaší objednávky vám budeme automaticky účtovat cenu, která odpovídá vaší verzi programu a historii vašeho předplatného podpory (aktualizací).

 

Sleva pro pracoviště zapojená do EHK:

V případě objednávky spolu s cykly EHK a platbě předem získáváte slevu 10 %.

 

Množstevní sleva pro větší organizace:

Organizace, které provozují větší počet instalací (licencí) systému SLP mohou pro nákup celoroční podpory využít množstevní slevy, které jsou uvedeny níže. Podmínkou uplatnění množstevní slevy je objednávka podpory pro požadovaný počet licencí SLP najednou (pro výši poskytnuté slevy je rozhodující počet uvedený na objednávce); množstevní slevu nelze dále kombinovat se slevou spojenou s objednáním spolu s cykly EHK (předchozí odstavec).

 

Výše slevy: podpora pro 3 licence = 20%, 4 a více licencí = 30%.

(Platí pouze pro objednávky v rámci jedné organizace – IČO.)

 

 

Systém SLP® - plná verze pro nové uživatele

 

Standardní objednávka pro nové uživatele systému SLP. Pokud si zakoupíte systém SLP, získáváte automaticky a zdarma celoroční podporu (viz výše) tohoto systému do konce roku.

 

Monoverze systému SLP je určena pro provoz na jednom počítači (s možností instalace na druhém počítači pomocném - např. na notebooku).

 

Síťová verze systému SLP je určena pro provoz v počítačové síti na jednom primariátu jedné organizace a jednom síťovém serveru a se systémem SLP instalovaným na maximálně 10 síťových stanicích připojených k tomuto serveru. Licence pro případné další síťové stanice je třeba zakoupit zvlášť.

 

Ceny

Monoverze

(jeden počítač)

Síťová verze

do 10 stanic

každá další stanice

 

Systém SLP - plná verze pro nové uživatele

39000

57500

1600

 

Množstevní slevy: 2 kusy = 10%, 3 kusy = 20%, 4 a více kusů = 30%

(platí pouze pro objednávku plné verze systému SLP v rámci jedné organizace)


V případě přechodu z jednouživatelské na síťovou verzi je účtován rozdíl cen obou produktů.

 

V případě objednávky spolu s cykly EHK a platbě předem získáváte slevu 10 %.

 

 

Nabídka konzultací a seminářů na pracovištích uživatelů SLP®

 

Tato služba umožňuje uživatelům s předplatným na příslušný rok objednat návštěvu konzultanta nebo lektora přímo na své pracoviště. Rozsah návštěvy a její načasování určuje uživatel po dohodě s konzultantem nebo lektorem. Obsah konzultace nebo školení může být předem specifikován nebo může jít o seminář, kdy konzultant zodpovídá otázky uživatelů. Formy lze kombinovat.

 

 

 

Jednodenní konzultace, školení nebo semináře k systému SLP na pracovišti uživatele

 

v rozsahu do 4 hodin

 

v rozsahu 4 - 8 hodin

 

Pro uživatele s předplacenou podporou SLP

 

 

3000 Kč

5000 Kč

 

Vždy po dohodě s konzultantem nebo lektorem.

Možnost další dohody včetně dohody o slevě za konzultace časově méně rozsáhlé.

Objednavatel zajišťuje posluchárnu a potřebnou techniku a hradí cestovné.