Příklady řešení laboratorní příručky za pomoci systému SLPPro názornou ilustraci nabízíme příklady řešení Laboratorní příručky vypracované za pomoci systému SLP - zvolené postupy odpovídají zde uvedenému návodu. První je z pracoviště větší okresní nemocnice, druhý ze speciálně zaměřeného velkého pracoviště.


Ukázky aktuálních tvarů Laboratorních příruček generovaných prostřednictvím systému SLP:

IKEM

Jindřichův Hradec

Prachatice

FN Královské Vinohrady

Pardubice


V systému SLP jsou k dispozici vybrané dokumenty a texty (jako příklady či vzory), které jsou převzaté z těchto ukázkových LP. Uživatelé systému SLP je mohou volně použít. Najdete je v aktuální verzi systému SLP ve skupině dokumentů "Příprava laboratorní příručky" (ukázky), jednotlivé části též ve skupině "Pokyny", "Texty k LČLP" atd.


Velmi zajímavé řešení zvolil IKEM, svoji LP má v několika variantách se zaměřením na různé typy uživatelů - pacienti, lékaři, laboratoř. Ve výše uvedené ukázce je pouze varianta „externí“, varianty „interní“ jsou pouze na ústavním intranetu a obsahují kompletní dokumentaci. Generování kompletní LP „externí“ (zde uváděné) trvá asi 10 minut, kompletní „interní“ asi 30 minut. Generování lze realizovat jednoduše a kdykoliv, probíhá automaticky nad předpřipravenými daty a příkazy.


Příklady papírových forem LP jsou součástí aktuálního tvaru systému SLP včetně řady ukázek (textů, pokynů, tabulek atd.), které lze převzít do LP připravovaných.