Laboratorní příručka - informace a pokyny pro přípravu LPSystém SLP nabízí propracovaný aparát pro vytvoření a následnou údržbu vaší Laboratorní příručky a to jak v podobě papírové, tak i elektronické (na CD, intranetu či internetu) - podrobněji dále.

Vámi připravená data mohou být využívána nejen v další laboratorní dokumentaci, ale mohou je též současně využívat spolupracující informační systémy (LIS, NIS aj.), do kterých je lze exportovat (viz nabídka v menu "Spolupráce s IS").


Vlastní tvorba Laboratorní příručky je z hlediska logického (tj. z hlediska dat i nástrojů systému SLP) rozdělena obsahově na dvě základní relativně samostatné části, vybavené potřebnými nástroji:

 I. - textovou část obsahující jednotlivé kapitoly Laboratorní příručky včetně příloh a odkazů

II. - tabulkovou část obsahující paletu nabízených laboratorních vyšetření (z číselníku LČLP)


Vlastní obsah Laboratorní příručky může být z hlediska doporučení normy ISO 15189 rozdělen do několika základních celků - kapitol:

 1. Obsah a úvod
 2. Informace o laboratoři
 3. Manuál pro odběry primárních vzorků
 4. Preanalytické procesy v laboratoři
 5. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří
 6. Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek
 7. Pokyny a instrukce
 8. Přílohy
 9. Odkazy
 10. Zkratky - fakultativní
 11. Rejstřík - fakultativní

Celky A až E a G až K patří do výše uvedené části I., celek F do části II. 

Celek F může být v praxi realizován řadou různě uspořádaných tabulek.


Pro realizaci části I. slouží dokumenty a nástroje připravené v nabídce menu "Dokumenty a texty" v první volbě "Dokumenty SLP a texty repetitorií - po skupinách" ve skupinách dokumentů:

- "Příprava laboratorní příručky" a dále též nástroje v této skupině,

- "Seznamy" a "Laboratorní příručka" a využívají se též fakultativní dokumenty ze skupin

- "Pokyny", "Formuláře" a případně i jiné podle individuálních záměrů.

Dále bude využíván nástroj "Zpracování seznamu dokumentů do HTML souboru".


Pro realizaci části II. slouží především dialogy v nabídce menu "Položky":

- "Lokální číselník laboratorních položek"

a dále pak nástroje v menu "Dokumenty  a texty":

- "Definice formulářů pro položky LČLP"

- "Definice sestav pro položky LČLP"

- "Zpracování seznamu položek LČLP do RTF souboru"

- a případně též nástroje pro "Generování hypertextu" (ve vazbě na skupinu dokumentů "Titulní stránky hypertextů" a "Podklady k hypertextům").


Předkládané dělení Laboratorní příručky není povinné (jedná se o doporučení), symbolické označení jednotlivých částí Laboratorní příručky písmeny AK je jen jednou z možných variant, ale v tomto návodu se jej budeme držet. Další bližší informace k nabízenému dělení Laboratorní příručky najdete v dokumentu "LP A02 Obsah : doporučení" (klíč MZALH) ve skupině "Příprava Laboratorní příručky".


Podrobnější pokyny pro realizaci jednotlivých částí najdete v následujících odkazech: