Verze 4.11.01 (3/2023)


 

Verze 4.11.01 vznikla v březnu 2023.

 

 

Novinky a změny v datech

 

 

Řádný upgrade NČLP 2.83.01 - přidány položky s klíči od 53825 do 54031:

 

Gesce B, H, I společně:

Gesce společné v rámci gesce Z:

Z NČLP postupně odstraňujeme nejednoznačné kdysi založené položky, které v minulosti provizorně sloužily do doby, než byly vytvořeny standardní plnohodnotné položky pro celostátní používání. Protože někde dosud slouží pro konstrukce potřebné pro Laboratorní příručky, označujeme je jako obsoletní, ne jako neaktuální.

Nyní takto byla označena sada položek pro interpretace:

Interpretace - jiné XXX (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

Pokud vám potřebné položky chybí, požádejte o jejich doplnění!

 

V minulosti bylo do NČLP nedopatřením vloženo několik položek s jednotkou „%“, ke všem těmto položkám existuje korektní položka s jednotkou „1“. U položek s jednotkou „%“ je v poznámce informace:

„Nevhodně založená položka v %, pro přenos mezi IS používejte korektní s jednotkou "1" - viz NČLP = X.“

V tomto upgrade byly tyto všechny nevhodné položky s „%“ označené jako neaktuální, je u nich vždy uveden odkaz na korektní položku. Pokud je váš IS vybaven nástrojem na přeadresování, bude vše jednoduché, jinak (pokud položku používáte) proveďte své přeadresování ručně. Nezapomeňte v IS nastavit koeficient pro přepočet. Při komunikaci cestou DASTA budou používané pouze položky s jednotkou „1“, interně (v laboratoři, nebo v IS příjemce) je možné používat „1“ i „%“ (musí být korektně ošetřeno přepočtem).

 

Doplněn číselník systémů o 6 nových specifikací pro gesci mikrobiologie k těmto systémům

(dle požadavků SZÚ):

SPCURO: ANUS, SWULCUS, TUBE

TISSUE: NODE

SPCORL: SWOROF

 

 

Aktualizace a doplnění číselníku AGENS včetně realizace 1. fáze mapování na kódy SNOMED CT (namapováno cca 80% položek), doplnění synonym včetně jejich zapracování do hypertextové formy zobrazení číselníku AGENS. V programu ČLP doplněna možnost vyhledávání/filtrace v číselníku AGENS.

 

Aktualizace a doplnění číselníku ATB (přidání CZA, CFT, MEL, COT).

 

Upozornění:

Během epidemie SARS-CoV-2 byla s ohledem na registr ÚZIS dočasně zavedeny položky s procedurou PCRM (klíče 50702 a 50703), které byly nyní již označené jako obsoletní. Jsou k dispozici odpovídající položky s procedurou PCR. Procedura PCRM bude následně využívána při formalizovaném strukturovaném sdělování vyšetření prostřednictvím multiplexů. PCRM není specifikací k PCR, je samostatnou procedurou.

 

Nové položky:

 

Gesce B, F, I společně (není jednoznačné zařazení pod gesci):

 

53829 Adalimumab (P; hmot. konc. [mg/l] *)

53830 Adalimumab (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

53831 Adalimumab (S; hmot. konc. [mg/l] *)

53832 Adalimumab (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

53825 Anti-adalimumab (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53826 Anti-adalimumab (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53827 Anti-adalimumab (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53828 Anti-adalimumab (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

53864 Vedolizumab (P; hmot. konc. [mg/l] *)

53865 Vedolizumab (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

53866 Vedolizumab (S; hmot. konc. [mg/l] *)

53867 Vedolizumab (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

53848 Anti-vedolizumab (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53849 Anti-vedolizumab (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53850 Anti-vedolizumab (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53851 Anti-vedolizumab (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

Gesce I:

53846 Anti-acetylcholin receptor (P; látková konc. [nmol/l] IA)

53847 Anti-acetylcholin receptor (S; látková konc. [nmol/l] IA)

53833 Anti-DNase B (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53834 Anti-DNase B (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53835 Anti-DNase B (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53836 Anti-DNase B (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53838 Anti-MuSK (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53839 Anti-MuSK (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53840 Anti-MuSK (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53841 Anti-MuSK (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53842 Anti-PLA2R (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53843 Anti-PLA2R (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53844 Anti-PLA2R (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53845 Anti-PLA2R (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53819 CXCL13 (Likvor; hmot. konc. [ng/l] *)

53820 CXCL13 (Likvor; hmot. konc. [ng/l] IA)

 

Gesce B:

53876 Ca ionizované (P(kap.); látková konc. [mmol/l] *)

53877 Ca ionizované (P(kap.); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53878 Ca ionizované (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] *)

53879 Ca ionizované (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53880 Ca ionizované (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] *)

53881 Ca ionizované (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53882 Cl (P(kap.); látková konc. [mmol/l] *)

53883 Cl (P(kap.); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53884 Cl (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] *)

53885 Cl (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53886 Cl (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] *)

53887 Cl (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53888 Cl korigované (P(kap.); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53889 Cl korigované (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53890 Cl korigované (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53891 Glukóza (P(kap.); látková konc. [mmol/l] *)

53892 Glukóza (P(kap.); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

53893 Glukóza (P(kap.); látková konc. [mmol/l] Enzymové elektrody)

53894 Glukóza (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] *)

53895 Glukóza (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

53896 Glukóza (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] Enzymové elektrody)

53897 Glukóza (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] *)

53898 Glukóza (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

53899 Glukóza (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] Enzymové elektrody)

53900 HCO3 aktuální (P(kap.); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53901 HCO3 aktuální (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53902 HCO3 aktuální (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53871 Hlenová vlákna (U; arb. konc. [arb.j.] Cytometrie průtoková)

53903 K (P(kap.); látková konc. [mmol/l] *)

53904 K (P(kap.); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53905 K (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] *)

53906 K (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53907 K (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] *)

53908 K (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53909 Laktát (P(kap.); látková konc. [mmol/l] *)

53910 Laktát (P(kap.); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

53911 Laktát (P(kap.); látková konc. [mmol/l] Enzymové elektrody)

53912 Laktát (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] *)

53913 Laktát (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

53914 Laktát (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] Enzymové elektrody)

53915 Laktát (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] *)

53916 Laktát (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

53917 Laktát (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] Enzymové elektrody)

53918 Na (P(kap.); látková konc. [mmol/l] *)

53919 Na (P(kap.); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53920 Na (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] *)

53921 Na (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53922 Na (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] *)

53923 Na (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

53939 Neměřené anionty korigované (P(kap.); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53940 Neměřené anionty korigované (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53941 Neměřené anionty korigované (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53924 P (P(kap.); látková konc. [mmol/l] *)

53925 P (P(kap.); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

53926 P (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] *)

53927 P (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

53928 P (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] *)

53929 P (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

53934 P - náboj (P(kap.); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53935 P - náboj (P(kap.;ušní lalůček); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53936 P - náboj (P(kap.;prst); látková konc. [mmol/l] Výpočet)

53930 pCO2 (T) (P(kap.;ušní lalůček); parc. tlak [kPa] Vzorec 1)

53931 pCO2 (T) (P(kap.;prst); parc. tlak [kPa] Vzorec 1)

53932 pH (T) (P(kap.;ušní lalůček); pH [-] Vzorec 1)

53933 pH (T) (P(kap.;prst); pH [-] Vzorec 1)

53937 pO2 (T) (P(kap.;ušní lalůček); parc. tlak [kPa] Vzorec 1)

53938 pO2 (T) (P(kap.;prst); parc. tlak [kPa] Vzorec 1)

 

53821 Etylglukuronid (U; hmot. konc. [µg/l] *)

53822 Etylglukuronid (U; hmot. konc. [µg/l] LC-MS/MS)

 

53859 Sérový amyloid A (P; hmot. konc. [mg/l] *)

53860 Sérový amyloid A (P; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

53861 Sérový amyloid A (S; hmot. konc. [mg/l] *)

53862 Sérový amyloid A (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

53863 Sérový amyloid A (S; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

 

53852 Cu* (Játra(biopsie); hmot. obsah [mg/kg] *) … doplněna druhotná k současné v umol/kg

53853 Cu* (Játra(biopsie); hmot. obsah [mg/kg] AAS)

 

53868 Bakterie semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] Cytometrie průtoková)

53871 Hlenová vlákna (U; arb. konc. [arb.j.] Cytometrie průtoková)

53869 Krystaly - popis (U; přítomnosti - seznam [-] Cytometrie průtoková)

53872 Kvasinky (U; přítomnost [-] Cytometrie průtoková)

53870 Leukocyty (U; arb. konc. [arb.j.] Cytometrie průtoková)

 

Gesce O (toxikologie):

53946 Fentanyl (průkaz) (U; přítomnost [-] *)

53947 Fentanyl (průkaz) (U; přítomnost [-] LC-MS/MS)

53948 Fentanyl (průkaz) (U; přítomnost [-] test. proužek)

53854 Fosfatidylethanol (B; látková konc. [mmol/l] *)

53855 Fosfatidylethanol (B; látková konc. [mmol/l] Chromatografie-HPLC/MS)

53856 Fosfatidylethanol (B; látková konc. [mmol/l] LC-MS/MS)

53857 Fosfatidylethanol* (B; hmot. konc. [µg/l] *)

53858 Fosfatidylethanol* (B; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC/MS)

53949 Heroin (průkaz) (STOMCONT; přítomnost [-] *)

53950 Heroin (průkaz) (STOMCONT; přítomnost [-] chromatografie-GC/MS)

53951 Heroin (průkaz) (STOMCONT; přítomnost [-] chromatografie-TLC)

53952 Heroin (průkaz) (U; přítomnost [-] *)

53953 Heroin (průkaz) (U; přítomnost [-] chromatografie-GC/MS)

53954 Heroin (průkaz) (U; přítomnost [-] chromatografie-TLC)

53942 Kanabinoidy (P; hmot. konc. [µg/l] *)

53943 Kanabinoidy (P; hmot. konc. [µg/l] chromatografie-GC/MS)

53944 Kanabinoidy (S; hmot. konc. [µg/l] *)

53945 Kanabinoidy (S; hmot. konc. [µg/l] chromatografie-GC/MS)

53955 Ketamin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

53956 Ketamin (P; hmot. konc. [mg/l] chromatografie-GC/MS)

53957 Ketamin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

53958 Ketamin (S; hmot. konc. [mg/l] chromatografie-GC/MS)

53823 Kratom (průkaz) (U; přítomnost [-] *)

53824 Kratom (průkaz) (U; přítomnost [-] IA)

53959 LSD (průkaz) (U; přítomnost [-] *)

53960 LSD (průkaz) (U; přítomnost [-] LC-MS/MS)

53961 MDMA a metabolit (P; hmot. konc. [µg/l] *)

53962 MDMA a metabolit (P; hmot. konc. [µg/l] chromatografie-GC/MS)

53963 MDMA a metabolit (S; hmot. konc. [µg/l] *)

53964 MDMA a metabolit (S; hmot. konc. [µg/l] chromatografie-GC/MS)

 

 

Gesce M, S - mikrobiologie, sérologie:

54016 Antigen Trichomonas vaginalis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

54017 Antigen Trichomonas vaginalis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] IA)

54018 Antigen Trichomonas vaginalis (U; přítomnost [-] *)

54019 Antigen Trichomonas vaginalis (U; přítomnost [-] IA)

53971 DNA Chlamydia pneumoniae (B; přítomnost [-] *)

53972 DNA Chlamydia pneumoniae (B; přítomnost [-] PCR)

53973 DNA Chlamydia pneumoniae (Likvor; přítomnost [-] *)

53974 DNA Chlamydia pneumoniae (Likvor; přítomnost [-] PCR)

53975 DNA Chlamydia pneumoniae (Vzorek z oka; přítomnost [-] *)

53976 DNA Chlamydia pneumoniae (Vzorek z oka; přítomnost [-] PCR)

53977 DNA Chlamydia pneumoniae (Vzorek z pohybového aparátu; přítomnost [-] *)

53978 DNA Chlamydia pneumoniae (Vzorek z pohybového aparátu; přítomnost [-] PCR)

54028 DNA Chlamydia psittaci (B; přítomnost [-] *)

54029 DNA Chlamydia psittaci (B; přítomnost [-] PCR)

54030 DNA Chlamydia psittaci (Tkáň; přítomnost [-] *)

54031 DNA Chlamydia psittaci (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

53979 DNA Chlamydia species (B; přítomnost [-] *)

53980 DNA Chlamydia species (B; přítomnost [-] PCR)

53981 DNA Chlamydia species (Tkáň; přítomnost [-] *)

53982 DNA Chlamydia species (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

53999 DNA Chlamydia trachomatis (Likvor; přítomnost [-] *)

54000 DNA Chlamydia trachomatis (Likvor; přítomnost [-] PCR)

54001 DNA Chlamydia trachomatis (Jiné patolog. tekutiny; přítomnost [-] *)

54002 DNA Chlamydia trachomatis (Jiné patolog. tekutiny; přítomnost [-] PCR)

54003 DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z pohybového aparátu; přítomnost [-] *)

54004 DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z pohybového aparátu; přítomnost [-] PCR)

54005 DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

54006 DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

53966 DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] Hibridizace in situ)

54007 DNA Chlamydia trachomatis (Tkáň; přítomnost [-] *)

54008 DNA Chlamydia trachomatis (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

54009 DNA Chlamydia trachomatis (U; přítomnost [-] Hibridizace in situ)

53983 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Likvor; přítomnost [-] *)

53984 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Likvor; přítomnost [-] PCR)

53985 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Jiné patolog. tekutiny; přítomnost [-] *)

53986 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Jiné patolog. tekutiny; přítomnost [-] PCR)

53987 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z oka; přítomnost [-] *)

53988 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z oka; přítomnost [-] PCR)

53989 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] *)

53990 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] PCR)

53991 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z pohybového aparátu; přítomnost [-] *)

53992 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z pohybového aparátu; přítomnost [-] PCR)

53993 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

53994 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

53995 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Tkáň; přítomnost [-] *)

53996 DNA Chlamydia trachomatis LGV (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

53997 DNA Chlamydia trachomatis LGV (U; přítomnost [-] *)

53998 DNA Chlamydia trachomatis LGV (U; přítomnost [-] PCR)

54010 DNA Mycoplasma genitalium (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] *)

54011 DNA Mycoplasma genitalium (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] PCR)

54012 DNA Mycoplasma genitalium (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

54013 DNA Mycoplasma genitalium (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

54014 DNA Mycoplasma genitalium (Tkáň; přítomnost [-] *)

54015 DNA Mycoplasma genitalium (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

54020 DNA Trichomonas vaginalis (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] *)

54021 DNA Trichomonas vaginalis (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] PCR)

54022 DNA Trichomonas vaginalis (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

54023 DNA Trichomonas vaginalis (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

54024 DNA Trichomonas vaginalis (Tkáň; přítomnost [-] *)

54025 DNA Trichomonas vaginalis (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

54026 DNA Trichomonas vaginalis (U; přítomnost [-] *)

54027 DNA Trichomonas vaginalis (U; přítomnost [-] PCR)

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

 

Nové a aktualizované dokumenty

 

Zákony, vyhlášky, nařízení - stav k 1. 3. 2023.

 

Doporučujeme k seznámení dvě publikace:

 

Klinická biochemie a metabolismus, 30 (51), 2022, No 3, p. 83 - 88

Jak společně dokážeme ohrozit životy pacientů

(chyby a kolize při objednávání a sdělování laboratorních výsledků v praxi)

 

FONS, 3/2022, p. 7 - 10

Národní číselník laboratorních položek, Datový standard a jejich používání v praxi

 

Oba články jsou k dispozici v elektronické podobě na webu www.dastacr.cz v nabídce „Fakt a DASTA“.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

 

1. V seznamu dokumentů byla rozšířena funkce "Kontrola" (viz stejnojmenné tlačítko). Nově lze kontrolovat existenci bodů osnovy v dokumentech.

 

2. V seznamu agens byl přidán filtr. Pomocí něj lze nalézt agens i podle synonym a předchozích názvů. Současně byl číselník agens aktualizován a byla doplněna synonyma.

 

3. Jsou kompletně dokončené nástroje pro aktualizaci NČLP v libovolné době bez zaslání upgrade SLP a též nástroje pro migraci dat SLP v XML formátu. Tyto důležité nástroje poslouží při realizaci upgrade NČLP po ukončení podpory starého systému SLP a též při pozdější realizaci přechodu na systém nový. Viz "ukončení vývoje a podpory SLP k 31.12.2023".

V SLP viz nabídky menu "Údržba" - "Aktualizace NČLP a číselníků DS" a "Uložení dat SLP v XML formátu".

Tato aktualizace NČLP je realizována stažením příslušných datových souborů z „webových služeb“ - viz: https://ciselniky.dasta.mzcr.cz/ (webové služby jsou určené pro techniky a pro stroj, web pro práci s DASTA a NČLP pro laboratorní pracovníky je na adrese www.dastacr.cz).

 

4. Další drobné změny nekomentujeme.