Verze 3.94.01 (12/2021)


 

Verze 3.94.01 vznikla v prosinci 2021.

 

Novinky a změny v datech

 

NČLP verze 2.76.01.

 

Upgrade NČLP 2.76.01 (prosinec 2021) - přidány nové položky s klíči od 51611 do 51629

a informatické položky s klíči od 20933 do 20945 

 

Upozornění:

 

Tyto 3 položky byly v minulosti omylem založeny s klíčem vyhrazeným pro položky informatické, což je nyní pro některé IS problematické. Byly předefinována, nyní jsou k dispozici jako položky:

52591 Mukopolysacharidy semikvant. (U; přítomnost [-] *) … původně NČLP = 20670

52592 Mukopolysacharidy semikvant. (U; přítomnost [-] CHEMANAL) … původně NČLP = 20671

52597 Sacharidy (Stolice; přítomnost [-] *) … původně NČLP = 20823

Původní položky jsou nyní označené jako neaktuální s vyznačením vazby na položku novou.

Prosíme, přepište si tyto vazby mezi NČLP a LČLP ve vašem systému.

 

 

Gesce „B“ - biochemie:

 

Vyšetření glukózy z plazmy odebrané do NaF (!):

51801 Glukóza (P(NaF); látková konc. [mmol/l] *)

51802 Glukóza (P(NaF); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

51803 Glukóza (P(NaF); látková konc. [mmol/l] Spektrofotometrie reflexní)

51804 Glukóza (P(NaF); látková konc. [mmol/l] Enzymové elektrody)

Tyto položky jsou určené pouze pro objednávání vyšetření a sdělování výsledků vyšetření z plazmy NaF.

Byl definován nový systém P(NaF).

 

51805 Matrix Gla protein (P; hmot. konc. [g/l] *)

51806 Matrix Gla protein (P; hmot. konc. [g/l] IA)

51807 Matrix Gla protein (S; hmot. konc. [g/l] *)

51808 Matrix Gla protein (S; hmot. konc. [g/l] IA)

 

52516 Cu free (P; látková konc. [µmol/l] *)

52517 Cu free (P; látková konc. [µmol/l] AAS)

52518 Cu free (S; látková konc. [µmol/l] *)

52519 Cu free (S; látková konc. [µmol/l] AAS)

52514 Cu free (výpočet) (P; látková konc. [µmol/l] Vzorec 1)

52515 Cu free (výpočet) (S; látková konc. [µmol/l] Vzorec 1)

 

52503 AMS (Moč (náhodný vzorek); konc. katal. akt. [µkat/l] *)

52504 AMS (Moč (náhodný vzorek); konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

52505 Beta-2-mikroglobulin (Moč (náhodný vzorek); hmot. konc. [µg/l] *)

52506 Beta-2-mikroglobulin (Moč (náhodný vzorek); hmot. konc. [µg/l] Absorpční spektrofotometrie)

52507 Beta-2-mikroglobulin (Moč (náhodný vzorek); hmot. konc. [µg/l] Imunoturbidimetrie)

52522 Glukóza (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] *)

52523 Glukóza (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52524 Glukóza (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] Enzymové elektrody)

 

52508 Bilirubin konjugovaný (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [µmol/l] *)

52509 Bilirubin konjugovaný (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52510 Bilirubin konjugovaný (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [µmol/l] *)

52511 Bilirubin konjugovaný (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

 

52512 Ca (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] *)

52513 Ca (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

52520 Glukóza (Dialyzát perit. (Pt); látkový tok [mmol/d] *)

52521 Glukóza (Dialyzát perit. (Pt); látkový tok [mmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

52525 P (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] *)

52526 P (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

 

52598 Clear. kreatininu (Pt(dialyzát); objemový tok [ml/s] Vzorec 1)

 

Nový systém a vyšetření albuminu v nočním sběru moče:

52528 Objem (U (noční sběr); objem [ml] Datový přenos)

52527 Čas sběru v minutách (U (noční sběr); čas [minuta] Datový přenos)

52501 Albumin (U (noční sběr); hmot. konc. [mg/l] *)

52502 Albumin (U (noční sběr); hmot. konc. [mg/l] Absorpční spektrofotometrie)

52499 Albumin (Moč (noční sběr) za minutu; hmot. tok [µg/min] *)

52500 Albumin (Moč (noční sběr) za minutu; hmot. tok [µg/min] Absorpční spektrofotometrie)

 

Doplnění systému P k položkám pro systém S:

51787 Tl (P; látková konc. [µmol/l] *)

51788 Tl (P; látková konc. [µmol/l] AAS)

… a další položky, které byly založené pouze pro systém S (neuvádíme).

Doplněno s ohledem na realizované mapování mezi položkami NČLP a NPU.

 

Gesce „Z“ - informatika:

 

Položky pro skupinové objednávky („GORD“):

20936 ANCA profil (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

20937 EBV profil (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

20938 ENA profil (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

20939 Jaterní blot - LKS (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

20933 Krevní plyny - arterie (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

20934 Krevní plyny - plicnice (mxd) (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

20935 Krevní plyny - véna (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

20944 Transudát / exudát rozlišení (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

20945 Trombofilní mutace (Žádost; TYPE [-] Skupinové ordinování)

 

20942 Stav materiálu (U (noční sběr); TYPE [-] Datový přenos)

20943 Stav materiálu (Moč (náhodný vzorek); TYPE [-] Datový přenos)

20940 Poznámky-specifikace-jiné (U (noční sběr); vlastnost/popis [-] Datový přenos)

20941 Poznámky-specifikace-jiné (Moč (náhodný vzorek); vlastnost/popis [-] Datový přenos)

 

Gesce „I“ - imunologie:

 

52599 Anti-H+/K+ATP (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52600 Anti-H+/K+ATP (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52601 Anti-H+/K+ATP (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

52602 Anti-H+/K+ATP (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52603 Anti-H+/K+ATP (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

52604 Anti-H+/K+ATP (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

 

Gesce „S“ - sérologie:

 

51789 Anti-SARS-CoV-2 IgA (P; arb. látková konc. [kBAU/l] *)

51790 Anti-SARS-CoV-2 IgA (P; arb. látková konc. [kBAU/l] IA)

51791 Anti-SARS-CoV-2 IgA (S; arb. látková konc. [kBAU/l] *)

51792 Anti-SARS-CoV-2 IgA (S; arb. látková konc. [kBAU/l] IA)

51793 Anti-SARS-CoV-2 IgG (P; arb. látková konc. [kBAU/l] *)

51794 Anti-SARS-CoV-2 IgG (P; arb. látková konc. [kBAU/l] IA)

51795 Anti-SARS-CoV-2 IgG (S; arb. látková konc. [kBAU/l] *)

51796 Anti-SARS-CoV-2 IgG (S; arb. látková konc. [kBAU/l] IA)

51797 Anti-SARS-CoV-2 IgM (P; arb. látková konc. [kBAU/l] *)

51798 Anti-SARS-CoV-2 IgM (P; arb. látková konc. [kBAU/l] IA)

51799 Anti-SARS-CoV-2 IgM (S; arb. látková konc. [kBAU/l] *)

51800 Anti-SARS-CoV-2 IgM (S; arb. látková konc. [kBAU/l] IA)

 

52621 Antigen-N viru SARS-CoV-2 (P; hmot. konc. [ng/l] *)

52622 Antigen-N viru SARS-CoV-2 (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

 

52529 Anti-HBeAg IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52530 Anti-HBeAg IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52531 Anti-HBeAg IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52532 Anti-HBeAg IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

52533 Anti-HBsAg IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52534 Anti-HBsAg IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52535 Anti-HBsAg IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52536 Anti-HBsAg IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

52537 Anti-HDV celkové (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52538 Anti-HDV celkové (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52539 Anti-HDV celkové (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52540 Anti-HDV celkové (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

52541 Anti-HDV IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52542 Anti-HDV IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52543 Anti-HDV IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52544 Anti-HDV IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

52545 Anti-HDV IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52546 Anti-HDV IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52547 Anti-HDV IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52548 Anti-HDV IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

52551 Anti-HEV celkové (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52552 Anti-HEV celkové (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52553 Anti-HEV celkové (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52554 Anti-HEV celkové (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

52559 Anti-HGV celkové (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52560 Anti-HGV celkové (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52561 Anti-HGV celkové (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52562 Anti-HGV celkové (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

52555 Anti-HGV (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

52556 Anti-HGV (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

52557 Anti-HGV (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

52558 Anti-HGV (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

52455 Anti-Bartonella henselae IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52456 Anti-Bartonella henselae IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52457 Anti-Bartonella henselae IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

52458 Anti-Bartonella henselae IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52459 Anti-Bartonella henselae IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

52460 Anti-Bartonella henselae IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

52461 Anti-Bartonella henselae IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52462 Anti-Bartonella henselae IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52463 Anti-Bartonella henselae IgM (P; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

52464 Anti-Bartonella henselae IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52465 Anti-Bartonella henselae IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

52466 Anti-Bartonella henselae IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

52467 Anti-Bartonella quintana IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52468 Anti-Bartonella quintana IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52469 Anti-Bartonella quintana IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

52470 Anti-Bartonella quintana IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52471 Anti-Bartonella quintana IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

52472 Anti-Bartonella quintana IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

52473 Anti-Bartonella quintana IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

52474 Anti-Bartonella quintana IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

52475 Anti-Bartonella quintana IgM (P; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

52476 Anti-Bartonella quintana IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

52477 Anti-Bartonella quintana IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

52478 Anti-Bartonella quintana IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

 

 

Gesce „M“ - mikrobiologie:

 

52577 DNA Adenoviru (Stolice; přítomnost [-] *)

52578 DNA Adenoviru (Stolice; přítomnost [-] PCR)

52579 DNA Adenoviru (P; přítomnost [-] *)

52580 DNA Adenoviru (P; přítomnost [-] PCR)

52581 DNA Adenoviru (U; přítomnost [-] *)

52582 DNA Adenoviru (U; přítomnost [-] PCR)

52495 DNA Parvoviru B19 (kvant.) (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

52496 DNA Parvoviru B19 (kvant.) (P; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

 

52583 RNA Astroviru (Stolice; přítomnost [-] *)

52584 RNA Astroviru (Stolice; přítomnost [-] PCR)

52585 RNA Noroviru (Stolice; přítomnost [-] *)

52586 RNA Noroviru (Stolice; přítomnost [-] PCR)

52587 RNA Rotaviru (Stolice; přítomnost [-] *)

52588 RNA Rotaviru (Stolice; přítomnost [-] PCR)

 

52479 RNA viru hepatitidy A (P; přítomnost [-] *)

52480 RNA viru hepatitidy A (P; přítomnost [-] PCR)

52481 RNA viru hepatitidy A (S; přítomnost [-] *)

52482 RNA viru hepatitidy A (S; přítomnost [-] PCR)

52563 RNA viru hepatitidy D (P; přítomnost [-] *)

52564 RNA viru hepatitidy D (P; přítomnost [-] PCR)

52565 RNA viru hepatitidy D (S; přítomnost [-] *)

52566 RNA viru hepatitidy D (S; přítomnost [-] PCR)

52567 RNA viru hepatitidy E (P; přítomnost [-] *)

52568 RNA viru hepatitidy E (P; přítomnost [-] PCR)

 

52487 RNA viru HIV-1 (P; přítomnost [-] *)

52488 RNA viru HIV-1 (P; přítomnost [-] PCR)

52489 RNA viru HIV-1 (S; přítomnost [-] *)

52490 RNA viru HIV-1 (S; přítomnost [-] PCR)

52483 RNA viru HIV-1,2 (P; přítomnost [-] *)

52484 RNA viru HIV-1,2 (P; přítomnost [-] PCR)

52485 RNA viru HIV-1,2 (S; přítomnost [-] *)

52486 RNA viru HIV-1,2 (S; přítomnost [-] PCR)

52491 RNA viru HIV-2 (P; přítomnost [-] *)

52492 RNA viru HIV-2 (P; přítomnost [-] PCR)

52493 RNA viru HIV-2 (S; přítomnost [-] *)

52494 RNA viru HIV-2 (S; přítomnost [-] PCR)

 

52575 RNA HPIV (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] *)

52576 RNA HPIV (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] PCR)

52569 RNA HPIV 1 (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] *)

52570 RNA HPIV 1 (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] PCR)

52571 RNA HPIV 2 (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] *)

52572 RNA HPIV 2 (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] PCR)

52573 RNA HPIV 3 (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] *)

52574 RNA HPIV 3 (Vzorek z oblastí ORL; přítomnost [-] PCR)

 

52589 Enterovirus (Stolice; arb. konc. [arb.j.] *)

52590 Enterovirus (Stolice; arb. konc. [arb.j.] IA)

52593 Norovirus 1 (Stolice; arb. konc. [arb.j.] *)

52594 Norovirus 1 (Stolice; arb. konc. [arb.j.] IA)

52595 Norovirus 2 (Stolice; arb. konc. [arb.j.] *)

52596 Norovirus 2 (Stolice; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

52628 RNA viru SARS-CoV-2 - F490R (RNA; přítomnost [-] *)

52629 RNA viru SARS-CoV-2 - F490R (RNA; přítomnost [-] SEQS)

 

 

Byla doplněna matice MTV = GTYPCOV o další aktuální varianty SARS-CoV-2:

Byly doplněny varianty:

AY.4.2 (klíč AY.4.2)

B.1.640 (klíč B1640)

B.1.1.529 Omicron (klíč B11529)

variantě B.1.621 bylo doplněno označení Mu.

 

 

Do číselníku odběrových nádobek byly přidány nové položky pro QuantiFERRON a ve svém  popisu byla upravena položka původní QNTFRN. Původní QNTFRN slouží jako obecný odkaz na sadu odběrových nádobek pro tato vyšetření. Nově doplněné (QNTFRNIL, QNTFRMIT, QNTFRTB1, QNTFRTB2, QNTFRCMV, QNTFRAG1, QNTFRAG2) určují konkrétní vzorky zasílané do laboratoře.

 

 

V roce 2021 bylo dokončeno mapování nejvýznamnějších položek NČLP na existující položky NPU.

Při té příležitosti bylo nutné doplnit ke všem původním položkám NČLP z gesce I a S k druhu veličiny ARBCT (titry) odpovídající položky s druhem veličiny ARBC (arb. koncentrace), které jsou mapovatelné na položky NPU (v NPU se s titry již nepracuje).

Byly doplněny tyto položky z gesce „I“ a „S“:

 

Gesce „I“ - imunologie:

 

51623 Anti-CCP IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51624 Anti-CCP IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51625 Anti-CCP IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51626 Anti-CCP IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51627 Anti-centromery IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51628 Anti-centromery IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51629 Anti-centromery IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51630 Anti-centromery IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51631 Anti-céva IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51632 Anti-céva IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51633 Anti-céva IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51634 Anti-céva IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51635 Anti-ds-DNA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51636 Anti-ds-DNA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51637 Anti-ds-DNA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51638 Anti-ds-DNA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51643 Anti-endoteliální buňky IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51644 Anti-endoteliální buňky IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51645 Anti-endoteliální buňky IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51646 Anti-endoteliální buňky IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51651 Anti-GBM IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51652 Anti-GBM IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51653 Anti-GBM IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51654 Anti-GBM IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51611 Anti-GBM IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51612 Anti-GBM IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51613 Anti-GBM IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51614 Anti-GBM IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51719 Anti-hladký sval IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51720 Anti-hladký sval IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51721 Anti-hladký sval IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51722 Anti-hladký sval IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51655 Anti-imunoglobuliny (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51656 Anti-imunoglobuliny (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51657 Anti-imunoglobuliny (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51658 Anti-imunoglobuliny (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51615 Anti-kasein IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51616 Anti-kasein IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51617 Anti-kasein IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51618 Anti-kasein IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51619 Anti-kasein IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51620 Anti-kasein IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51621 Anti-kasein IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51622 Anti-kasein IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51659 Anti-laktoglobulin IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51660 Anti-laktoglobulin IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51661 Anti-laktoglobulin IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51662 Anti-laktoglobulin IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51663 Anti-laktoglobulin IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51664 Anti-laktoglobulin IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51665 Anti-laktoglobulin IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51666 Anti-laktoglobulin IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51667 Anti-mikrosomy IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51668 Anti-mikrosomy IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51669 Anti-mikrosomy IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51670 Anti-mikrosomy IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51671 Anti-mitochondrie IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51672 Anti-mitochondrie IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51673 Anti-mitochondrie IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51674 Anti-mitochondrie IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51675 Anti-mitochondrie IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51676 Anti-mitochondrie IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51677 Anti-mitochondrie IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51678 Anti-mitochondrie IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51679 Anti-mitochondrie IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51680 Anti-mitochondrie IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51681 Anti-mitochondrie IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51682 Anti-mitochondrie IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51683 Anti-myelin IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51684 Anti-myelin IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51685 Anti-myelin IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51686 Anti-myelin IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51687 Anti-myokardiální IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51688 Anti-myokardiální IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51689 Anti-myokardiální IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51690 Anti-myokardiální IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51691 Anti-nadledvina IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51692 Anti-nadledvina IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51693 Anti-nadledvina IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51694 Anti-nadledvina IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51707 Anti-nukleární IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51708 Anti-nukleární IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51709 Anti-nukleární IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51710 Anti-nukleární IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51703 Anti-nukleolární IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51704 Anti-nukleolární IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51705 Anti-nukleolární IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51706 Anti-nukleolární IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51711 Anti-parietální buňky IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51712 Anti-parietální buňky IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51713 Anti-parietální buňky IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51714 Anti-parietální buňky IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51731 Anti-příčně pruhovaný sval IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51732 Anti-příčně pruhovaný sval IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51733 Anti-příčně pruhovaný sval IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51734 Anti-příčně pruhovaný sval IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51723 Anti-spermie IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51724 Anti-spermie IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51725 Anti-spermie IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51726 Anti-spermie IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51727 Anti-spermie IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51728 Anti-spermie IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51729 Anti-spermie IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51730 Anti-spermie IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51639 Anti-ss-DNA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51640 Anti-ss-DNA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51641 Anti-ss-DNA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51642 Anti-ss-DNA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51735 Anti-testes IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51736 Anti-testes IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51737 Anti-testes IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51738 Anti-testes IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51739 Anti-tyreoglobulin IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51740 Anti-tyreoglobulin IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51741 Anti-tyreoglobulin IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51742 Anti-tyreoglobulin IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51715 Antiperinukleární protilátky (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51716 Antiperinukleární protilátky (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51717 Antiperinukleární protilátky (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51718 Antiperinukleární protilátky (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51695 C-ANCA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51696 C-ANCA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51697 C-ANCA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51698 C-ANCA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51647 IgE proti směsi potravin 02 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

51648 IgE proti směsi potravin 02 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51649 IgE proti směsi potravin 02 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

51650 IgE proti směsi potravin 02 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51699 P-ANCA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51700 P-ANCA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51701 P-ANCA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51702 P-ANCA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

Gesce „S“ - sérologie:

 

Pro úplnost byly doplněny ještě některé položky s druhem veličiny ARBCT (titry), žádané z praxe:

 

51763 Anti-Anaplasma phagocytophilum (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51764 Anti-Anaplasma phagocytophilum (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51765 Anti-Anaplasma phagocytophilum (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51766 Anti-Anaplasma phagocytophilum (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51743 Anti-Borrelia burgdorferi (titr) (Likvor; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51744 Anti-Borrelia burgdorferi (titr) (Likvor; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51745 Anti-Borrelia burgdorferi (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51746 Anti-Borrelia burgdorferi (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51747 Anti-Borrelia burgdorferi (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51748 Anti-Borrelia burgdorferi (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51749 Anti-Borrelia burgdorferi (titr) (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51750 Anti-Borrelia burgdorferi (titr) (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51751 Anti-Campylobacter jejuni (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51752 Anti-Campylobacter jejuni (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51753 Anti-Campylobacter jejuni (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51754 Anti-Campylobacter jejuni (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51767 Anti-HHV6 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51768 Anti-HHV6 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51769 Anti-HHV6 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51770 Anti-HHV6 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51771 Anti-HSV (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51772 Anti-HSV (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51755 Anti-Chlamydia pneumoniae (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51756 Anti-Chlamydia pneumoniae (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51757 Anti-Chlamydia pneumoniae (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51758 Anti-Chlamydia pneumoniae (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51759 Anti-Chlamydia trachomatis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51760 Anti-Chlamydia trachomatis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51761 Anti-Chlamydia trachomatis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51762 Anti-Chlamydia trachomatis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51773 Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Aglutinace)

51774 Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Aglutinace)

51779 Anti-parainfluenza 1 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51780 Anti-parainfluenza 1 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51781 Anti-parainfluenza 2 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51782 Anti-parainfluenza 2 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51783 Anti-parainfluenza 3 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51784 Anti-parainfluenza 3 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51775 Anti-Parvovirus B19 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51776 Anti-Parvovirus B19 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51777 Anti-Parvovirus B19 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51778 Anti-Parvovirus B19 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51785 Anti-Toxoplasma gondii (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

51786 Anti-Toxoplasma gondii (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

 

A dále byly vytvořeny ke všem položkám s druhem veličiny ARBCT (titr) z gesce S nové položky s druhem veličiny ARBC (průkaz nebo kvalitativně), které mají nyní přidělené klíče 51809 až 52454. Vzhledem k jejich množství, a protože nejsou pro praxi stěžejní, neuvádíme zde jejich výčet. Při práci s NČLP si je lze prohlédnout po setřídění dle klíče (interval 51809 až 52454).

 

 

Upozornění:

K proceduře PCR je nově k dispozici specifikace PCRM, kterou je možné sdělovat s objednávkou (blok loi v DS4) a která by měla být sdělována s výsledkem (blok ku_z_lab v DS4), pokud bylo vyšetření realizováno v duplexu, nebo multiplexu. Filozoficky stejné řešení, jako je již dlouho zavedeno u procedury IA.

 

Byl dokončen překlad položek NČLP do angličtiny. Překlad se týká systémů, komponent, druhů veličiny a většiny procedur - všech stavebních kamenů pro tvorbu názvů položek NČLP.

 

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

 

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 12. 2021.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. Byla přidána volba pro aktualizaci NČLP (menu "Údržba" -> "Aktualizace NČLP a číselníků DS"). Tato volba vám umožní stáhnout z webu a do vašeho SLP nahrát aktuální verzi NČLP a číselníků DS. Tímto způsobem můžete mít trvale v SLP číselníky NČLP a DS aktuální, odpadá čekání až na vydání upgrade SLP. Volba je přístupná pouze pro správce lokálního číselníku (SLC).

 

2. Do všech národních číselníků v NČLP byl přidán rozsah platnosti položek v číselníku (platí od, platí do).

 

3. Byly rekonstruovány a doplněny číselníky agens a agens použitých v NČLP.

 

4. Do NČLP bylo přidáno třídění a hledání podle:

- gesce, systém

- gesce, komponenta

- gesce, procedura

- gesce, druh veličiny

- jednotka

- L (příznak, zda je k položce NČLP založena lokální položka)

- škála

 

5. Do NČLP, záložky "Vazba na NPU" byl přidán příznak "položku nelze propojit s NPU".

 

6. Do NČLP, záložky "Seznam" byl přidán filtr "základní položky".

 

7. V souvislosti s dokončením mapování základních položek NČLP na položky NPU byla provedena řada drobných úprav v souvisejících dialogových oknech.

 

Další drobné změny nekomentujeme.