Verze 3.91.01, NČLP 2.73.02 (4/2021)


 

Verze 3.91.01 vznikla v březnu 2021 (NČLP 2.73.01). 22. dubna 2021 byla vydána znovu s NČLP 2.73.02 doplněným o data nutná k zpacování informací o dalších vyšetřeních a mutacích covid-19.

 

Novinky a změny v datech

 

NČLP verze 2.73.02.

 

Upgrade NČLP 2.73.02 vyvěšen 20. 4. 2021.

 

Mimořádný upgrade 2.73.02 - přidány položky s klíči od 51315 do 51342:

 

51323          Anti-N-antigen SARS-CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51324          Anti-N-antigen SARS-CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51325          Anti-N-antigen SARS-CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51326          Anti-N-antigen SARS-CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51327          Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51328          Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51329          Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51330          Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

51315          Anti-SARS-CoV-2 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51316          Anti-SARS-CoV-2 (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51317          Anti-SARS-CoV-2 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51318          Anti-SARS-CoV-2 (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

51319          Anti-SARS-CoV-2 IgG+IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51320          Anti-SARS-CoV-2 IgG+IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51321          Anti-SARS-CoV-2 IgG+IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51322          Anti-SARS-CoV-2 IgG+IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

51331          Anti-SARS-CoV-2 IgM+IgG (B; arb. konc. [arb.j.] *)

51332          Anti-SARS-CoV-2 IgM+IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51333          Anti-SARS-CoV-2 IgM+IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51334          Anti-SARS-CoV-2 IgM+IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51335          Anti-SARS-CoV-2 IgM+IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

51336          Antigen-N viru SARS-CoV-2 (S; hmot. konc. [ng/l] *)

51337          Antigen-N viru SARS-CoV-2 (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

 

51338          RNA viru SARS-CoV-2 - E484Q (RNA; přítomnost [-] *)

51339          RNA viru SARS-CoV-2 - E484Q (RNA; přítomnost [-] PCR)

 

51340          Antigen viru SARS-CoV-2 (Stolice; přítomnost [-] *)

51341          Antigen viru SARS-CoV-2 (Stolice; přítomnost [-] IA)

51342          Antigen viru SARS-CoV-2 (Stolice; přítomnost [-] Imunochromatografie)

 

 

V MTV = GTYPCOV (MTV variant viru SARS-CoV-2) byly doplněny nové varianty:

B.1.427 „Kalifornie“ (pozor, jsou dvě s pojmenováním „Kalifornie“)

B.1.617 „Indie“

B.1.1.318 doplněno pojmenování „Florida“

Upozornění:

Varianta P.3 byla původně založena jako B.3 - původní klíč nyní ponechán, vše upraveno na P.3 (NRL uvádí chybně jako P3 bez tečky (!) - duben 2021). Omyl při prvotním sdělení kódu.

Viz též matice MTV = GTYPCOV (k položce 50805) - aktuální stav:

https://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/_MTV2_GTYPCOV.htm

 

 

U položek týkajících se mikrobiologických a sérologických agens byly všude doplněny třídy VIR (viry), BAC (bakterie), FUNG (houby, kvasinky), PARA (paraziti) a takto jsou také nabízeny v hypertextových přehledech položek NČLP typu „agens“. Tím je již bezpředmětné původní pomocné vkládání slova „vir - virus - viru“ do názvu položek, takže byla provedena úprava názvů těchto položek NČLP týkajících se virů i tříd agens. 

 

 

Do číselníku procedur byla doplněna procedura ECLIA, patřící pod IA (ECLIA je specifikací IA).

 

 

Položky s názvem komponenty Ig/L -kapppa a -lambda byly přejmenovány na dnes běžnější FLC kappa a FLC lambda atd. Původní název je nyní jako synonymum.

 

 

NČLP verze 2.73.01 (4/2021)

 

Upgrade NČLP 2.73.01 vyvěšen 1. 4. 2021.

 

Upgrade NČLP 2.73.01 (duben 2021) - přidány nové položky s klíči od 50780 do 51254

 

Od 1. ledna 2021 do 30. března 2021 proběhlo několik mimořádných upgrade NČLP, seznam všech nových položek za toto první čtvrtletí je součástí tohoto upgrade systému SLP a jejich seznam je uveden níže.

 

Podrobné informace k NČLP najdete také na webu www.dastacr.cz.

 

A.

Nové položky týkající se vyšetření SARS-CoV-2:

50906 RNA viru SARS-CoV-2 - Del141-143 (RNA; přítomnost [-] *)  

50907 RNA viru SARS-CoV-2 - Del141-143 (RNA; přítomnost [-] PCR)  

50909 RNA viru SARS-CoV-2 - vlastnost - popis (RNA; vlastnost/popis [-] *)

50910 RNA viru SARS-CoV-2 - vlastnost - popis (RNA; vlastnost/popis [-] PCR)

 

B.

Byla doplněna řada položek, u kterých byla původně založena pouze varianta s procedurou *.

Nyní jsou ke všem položkám NČLP, kde to je možné, k dispozici vedle varianty s * také varianty s konkrétní procedurou.

 

Při předávání dat mezi IS prostřednictvím DASTA a NČLP používejte přednostně variantu s konkrétní procedurou!!!

Varianty s * jsou určené pro situace, kdy není k dispozici položka s potřebnou procedurou (nahlaste, bude doplněno) a pro situace, kdy není známá (např. u dat z archivu). Varianty se zástupnou procedurou * budou využívané při předávání dat ze zahraničních IS (v současné době je řešeno mapování NČLP/NPU).

 

Jedná se o nové položky s klíči:

50840 až 50905 (imunologie a biochemie)

50911 až 50927 (farmakologie)

50930 až 51152 (sérologie)

 

C.

Byly doplněny položky z oblasti hematologie:

50832 Agregace stimulovaná ADP - desagregace -nízká konc. (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

50833 Agregace stimulovaná ADP - desagregace -nízká konc. (P; relat. agreg. aktivita [1] AGROPT)

50834 Agregace stimulovaná ADP - desagregace -střední konc. (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

50835 Agregace stimulovaná ADP - desagregace -střední konc. (P; relat. agreg. aktivita [1] AGROPT)

50830 Agregace stimulovaná ADP - desagregace -vysoká konc. (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

50831 Agregace stimulovaná ADP - desagregace -vysoká konc. (P; relat. agreg. aktivita [1] AGROPT)

 

 

D.

Byly doplněny položky z oblasti imunologie:

 

51305  CXCL13 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

51306  CXCL13 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51307  CXCL13 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

51308  CXCL13 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51313  CXCL13 (Csf; arb. látková konc. [kU/l] *)

51314  CXCL13 (Csf; arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

E.

Byla provedena úprava názvů některých komponent týkajících se vyšetření virů, které neodpovídaly současnému konceptu tvorby názvů.

Úprava velkých a malých písmen, změny např. Anti-parotis na Anti-Mumps virus, Anti-rubeola na Anti‑Rubella virus aj.

 

Dále byla doplněna řada nových položek z oblasti sérologie (seřazeno podle klíčů NČLP):

 

Upozornění - připomenutí:

U položek z oblasti sérologie a imunologie je v případě druhů veličin ARBCT a ARBSC vždy přítomna MTV=KVAL, umožňující místo číselné hodnoty vložit také výsledek kvantitativní nebo textový dle této MTV.

 

51153  DNA Acinetobacter baumannii (B; přítomnost [-] *)

51154  DNA Acinetobacter baumannii (B; přítomnost [-] PCR)

51155  DNA Ancylostoma species (Stolice; přítomnost [-] *)

51156  DNA Ancylostoma species (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51157  DNA Ascaris species (Stolice; přítomnost [-] *)

51158  DNA Ascaris species (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51159  DNA Candida glabrata (B; přítomnost [-] *)

51160  DNA Candida glabrata (B; přítomnost [-] PCR)

51161  DNA Candida krusei (B; přítomnost [-] *)

51162  DNA Candida krusei (B; přítomnost [-] PCR)

51163  DNA Candida parapsilosis (B; přítomnost [-] *)

51164  DNA Candida parapsilosis (B; přítomnost [-] PCR)

51165  DNA Candida tropicalis (B; přítomnost [-] *)

51166  DNA Candida tropicalis (B; přítomnost [-] PCR)

51167  DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

51168  DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

51169  DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

51170  DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

51171  DNA Cytomegaloviru (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

51172  DNA Cytomegaloviru (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

51173  DNA Cytomegaloviru (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

51174  DNA Cytomegaloviru (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

51175  DNA Escherichia coli (B; přítomnost [-] *)

51176  DNA Escherichia coli (B; přítomnost [-] PCR)

51177  DNA Enterobacter cloacae (B; přítomnost [-] *)

51178  DNA Enterobacter cloacae (B; přítomnost [-] PCR)

51179  DNA Encephalitozoon species (Stolice; přítomnost [-] *)

51180  DNA Encephalitozoon species (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51181  DNA Enterocytozoon species (Stolice; přítomnost [-] *)

51182  DNA Enterocytozoon species (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51183  DNA Enterobius vermicularis (Stolice; přítomnost [-] *)

51184  DNA Enterobius vermicularis (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51185  DNA Enterococcus species (B; přítomnost [-] *)

51186  DNA Enterococcus species (B; přítomnost [-] PCR)

51187  DNA Haemophillus ducreyi (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

51188  DNA Haemophillus ducreyi (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

51189  DNA Haemophilus influenzae (B; přítomnost [-] *)

51190  DNA Haemophilus influenzae (B; přítomnost [-] PCR)

51191  DNA viru Herpes simplex 1 (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

51192  DNA viru Herpes simplex 1 (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

51193  DNA viru Herpes simplex 1 (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

51194  DNA viru Herpes simplex 1 (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

51195  DNA viru Herpes simplex 2 (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

51196  DNA viru Herpes simplex 2 (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

51197  DNA viru Herpes simplex 2 (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

51198  DNA viru Herpes simplex 2 (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

51199  DNA viru Herpes simplex 1+2 (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

51200  DNA viru Herpes simplex 1+2 (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

51201  DNA Hymenolepis species (Stolice; přítomnost [-] *)

51202  DNA Hymenolepis species (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51203  DNA Klebsiella pneumoniae (B; přítomnost [-] *)

51204  DNA Klebsiella pneumoniae (B; přítomnost [-] PCR)

51205  DNA Listeria monocytogenes (B; přítomnost [-] *)

51206  DNA Listeria monocytogenes (B; přítomnost [-] PCR)

51207  DNA Necator americanus (Stolice; přítomnost [-] *)

51208  DNA Necator americanus (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51209  DNA Neisseria meningitidis (B; přítomnost [-] *)

51210  DNA Neisseria meningitidis (B; přítomnost [-] PCR)

51211  DNA Proteus species (B; přítomnost [-] *)

51212  DNA Proteus species (B; přítomnost [-] PCR)

51213  DNA Pseudomonas aeruginosa (B; přítomnost [-] *)

51214  DNA Pseudomonas aeruginosa (B; přítomnost [-] PCR)

51215  DNA Serratia marcescens (B; přítomnost [-] *)

51216  DNA Serratia marcescens (B; přítomnost [-] PCR)

51217  DNA Streptococcus agalactiae (B; přítomnost [-] *)

51218  DNA Streptococcus agalactiae (B; přítomnost [-] PCR)

51219  DNA Staphyloccus aureus (B; přítomnost [-] *)

51220  DNA Staphyloccus aureus (B; přítomnost [-] PCR)

51221  DNA Streptoccocus pneumoniae (B; přítomnost [-] *)

51222  DNA Streptoccocus pneumoniae (B; přítomnost [-] PCR)

51223  DNA Streptococcus pyogenes (B; přítomnost [-] *)

51224  DNA Streptococcus pyogenes (B; přítomnost [-] PCR)

51225  DNA Strongyloides species (Stolice; přítomnost [-] *)

51226  DNA Strongyloides species (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51227  DNA Taenia species (Stolice; přítomnost [-] *)

51228  DNA Taenia species (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51229  DNA Trichuris trichiura (Stolice; přítomnost [-] *)

51230  DNA Trichuris trichiura (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51231  DNA Treponma pallidum (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

51232  DNA Treponma pallidum (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

51233  DNA viru Varicella-zoster (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

51234  DNA viru Varicella-zoster (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

51235  RNA viru Dengue (Ejakulát; přítomnost [-] *)

51236  RNA viru Dengue (Ejakulát; přítomnost [-] PCR)

51237  RNA viru Dengue (U; přítomnost [-] *)

51238  RNA viru Dengue (U; přítomnost [-] PCR)

51239  RNA Enteroviru (Stolice; přítomnost [-] *)

51240  RNA Enteroviru (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51241  RNA Enteroviru (P; přítomnost [-] *)

51242  RNA Enteroviru (P; přítomnost [-] PCR)

51243  RNA Eenteroviru (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

51244  RNA Eenteroviru (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

51245  RNA Morbilli viru (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

51246  RNA Morbilli viru (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

51247  RNA Morbilli viru (U; přítomnost [-] *)

51248  RNA Morbilli viru (U; přítomnost [-] PCR)

51249  RNA Mumps viru (Sliny; přítomnost [-] *)

51250  RNA Mumps viru (Sliny; přítomnost [-] PCR)

51251  RNA Mumps viru (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

51252  RNA Mumps viru (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

51253  RNA RS viru (Likvor; přítomnost [-] *)

51254  RNA RS viru (Likvor; přítomnost [-] PCR)

51255  Anti-Brucella melitensis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51256  Anti-Brucella melitensis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Aglutinace)

51257  Anti-Brucella melitensis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51258  Anti-Brucella melitensis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Aglutinace)

51259  Anti-Brucella suis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51260  Anti-Brucella suis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Aglutinace)

51261  Anti-Brucella suis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51262  Anti-Brucella suis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Aglutinace)

51263  Anti-Cryptococcus species (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

51264  Anti-Cryptococcus species (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51265  Anti-Cryptococcus species (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

51266  Anti-Cryptococcus species (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51267  Anti-Dengue IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

51268  Anti-Dengue IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51269  Anti-Dengue IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

51270  Anti-Dengue IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51271  Anti-Dengue IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

51272  Anti-Dengue IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51273  Anti-Dengue IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

51274  Anti-Dengue IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51275  Anti-Francisella tularensis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Aglut. blok. protilátek)

51276  Anti-Francisella tularensis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Aglut. blok. protilátek)

51277  Anti-Chikungunya IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

51278  Anti-Chikungunya IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51279  Anti-Chikungunya IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

51280  Anti-Chikungunya IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51281  Anti-Chikungunya IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

51282  Anti-Chikungunya IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51283  Anti-Chikungunya IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

51284  Anti-Chikungunya IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51285  Anti-Mycobacterium tuberculosis IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

51286  Anti-Mycobacterium tuberculosis IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51287  Anti-Mycobacterium tuberculosis IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

51288  Anti-Mycobacterium tuberculosis IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51289  Anti-Yersinia enterocolitica O3 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51290  Anti-Yersinia enterocolitica O3 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51291  Anti-Yersinia enterocolitica O9 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51292  Anti-Yersinia enterocolitica O9 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51293  Anti-Yersinia enterocolitica IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] Immunoblotting)

51294  Anti-Yersinia enterocolitica IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] Immunoblotting)

51295  Anti-Yersinia pseudotuberculosis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51296  Anti-Yersinia pseudotuberculosis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51297  Anti-Zika IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

51298  Anti-Zika IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51299  Anti-Zika IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

51300  Anti-Zika IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51301  Anti-Zika IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

51302  Anti-Zika IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51303  Anti-Zika IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

51304  Anti-Zika IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51309  Antigen NS-1 viru dengue (P; přítomnost [-] *)

51310  Antigen NS-1 viru dengue (P; přítomnost [-] IA)

51311  Antigen NS-1 viru dengue (S; přítomnost [-] *)

51312  Antigen NS-1 viru dengue (S; přítomnost [-] IA)

 

F.

Původní provizorní položky 50780 a 50781 byly označeny jako neaktuální - již nepoužívat:

50780 RNA viru SARS-CoV-2 - genotyp (RNA; seq. var. [-] *)

50781 RNA viru SARS-CoV-2 - genotyp (RNA; seq. var. [-] PCR)

           

Upgrade NČLP vyvěšený 15. 3. 2021:

 

50818 Anti-SARS-CoV-2 IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

50819 Anti-SARS-CoV-2 IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

50820 Anti-SARS-CoV-2 IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

50821 Anti-SARS-CoV-2 IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

50822 Anti-SARS-CoV-2 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

50823 Anti-SARS-CoV-2 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

50824 Anti-SARS-CoV-2 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

50825 Anti-SARS-CoV-2 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

50826 Anti-SARS-CoV-2 IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

50827 Anti-SARS-CoV-2 IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

50828 Anti-SARS-CoV-2 IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

50829 Anti-SARS-CoV-2 IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

50838 RNA viru SARS-CoV-2 - F888L (RNA; přítomnost [-] *)

50839 RNA viru SARS-CoV-2 - F888L (RNA; přítomnost [-] PCR)

50836 RNA viru SARS-CoV-2 - V1176F (RNA; přítomnost [-] *)

50837 RNA viru SARS-CoV-2 - V1176F (RNA; přítomnost [-] PCR)

 

Byla doplněna matice MTV = KVAL o požadovanou položku NEPROVED = neprovedeno.

 

Byla doplněna matice MTV = GTYPCOV o nové položky (varianty viru).

 

 

Upgrade vyvěšený 1. 3. 2021:

 

50806          RNA viru SARS-CoV-2 - A701V (RNA; přítomnost [-] *)

50807          RNA viru SARS-CoV-2 - A701V (RNA; přítomnost [-] PCR)

50808          RNA viru SARS-CoV-2 - Del144 (RNA; přítomnost [-] *)

50809          RNA viru SARS-CoV-2 - Del144 (RNA; přítomnost [-] PCR)

50810          RNA viru SARS-CoV-2 - K417T (RNA; přítomnost [-] *)

50811          RNA viru SARS-CoV-2 - K417T (RNA; přítomnost [-] PCR)

50812          RNA viru SARS-CoV-2 - L452R (RNA; přítomnost [-] *)

50813          RNA viru SARS-CoV-2 - L452R (RNA; přítomnost [-] PCR)

50814          RNA viru SARS-CoV-2 - N501T (RNA; přítomnost [-] *)

50815          RNA viru SARS-CoV-2 - N501T (RNA; přítomnost [-] PCR)

50802          RNA viru SARS-CoV-2 - varianta "pango" (RNA; seq. var. [-] *)

50803          RNA viru SARS-CoV-2 - varianta "pango" (RNA; seq. var. [-] SEQ)

50804          RNA viru SARS-CoV-2 - varianta (sekvenace) (RNA; vlastnost/popis [-] *)

50805          RNA viru SARS-CoV-2 - varianta (sekvenace) (RNA; vlastnost/popis [-] SEQ)

50816          RNA viru SARS-CoV-2 - varianta - poznámka (RNA; vlastnost/popis [-] *)

50817          RNA viru SARS-CoV-2 - varianta - poznámka (RNA; vlastnost/popis [-] PCR)

 

 

Upgrade byl vyvěšen 17. 2. 2021:

 

50784 RNA viru SARS-CoV-2 - A570D (RNA; přítomnost [-] *)

50785 RNA viru SARS-CoV-2 - A570D (RNA; přítomnost [-] PCR)

50786 RNA viru SARS-CoV-2 - D614G (RNA; přítomnost [-] *)

50787 RNA viru SARS-CoV-2 - D614G (RNA; přítomnost [-] PCR)

50788 RNA viru SARS-CoV-2 - Del69-70 (RNA; přítomnost [-] *)

50789 RNA viru SARS-CoV-2 - Del69-70 (RNA; přítomnost [-] PCR)

50790 RNA viru SARS-CoV-2 - E484K (RNA; přítomnost [-] *)

50791 RNA viru SARS-CoV-2 - E484K (RNA; přítomnost [-] PCR)

50792 RNA viru SARS-CoV-2 - K417N (RNA; přítomnost [-] *)

50793 RNA viru SARS-CoV-2 - K417N (RNA; přítomnost [-] PCR)

50794 RNA viru SARS-CoV-2 - N439K (RNA; přítomnost [-] *)

50795 RNA viru SARS-CoV-2 - N439K (RNA; přítomnost [-] PCR)

50796 RNA viru SARS-CoV-2 - N501Y (RNA; přítomnost [-] *)

50797 RNA viru SARS-CoV-2 - N501Y (RNA; přítomnost [-] PCR)

50798 RNA viru SARS-CoV-2 - P681H (RNA; přítomnost [-] *)

50799 RNA viru SARS-CoV-2 - P681H (RNA; přítomnost [-] PCR)

50800 RNA viru SARS-CoV-2 - T716I (RNA; přítomnost [-] *)

50801 RNA viru SARS-CoV-2 - T716I (RNA; přítomnost [-] PCR)

 

50782 RNA viru SARS-CoV-2 - varianta (RNA; vlastnost/popis [-] *)

50783 RNA viru SARS-CoV-2 - varianta (RNA; vlastnost/popis [-] PCR)

 

50696     Antigen viru SARS CoV-2 (Sliny; přítomnost [-] *)

50697     Antigen viru SARS CoV-2 (Sliny; přítomnost [-] Imunochromatografie)

 

50706     Buňky CD14+/CD16+ (Monocyty; num. podíl [1] *)

50707     Buňky CD14+/CD16+ (Monocyty; num. podíl [1] Cytometrie průtoková)

50708     Buňky CD14+/HLA-DR+ (Monocyty; num. podíl [1] *)

50709     Buňky CD14+/HLA-DR+ (Monocyty; num. podíl [1] Cytometrie průtoková)

 

50663     DNA Aspergillus species (B; přítomnost [-] *)

50664     DNA Aspergillus species (B; přítomnost [-] PCR)

50665     DNA Aspergillus species (Likvor; přítomnost [-] *)

50666     DNA Aspergillus species (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50667     DNA Aspergillus species (P; přítomnost [-] *)

50668     DNA Aspergillus species (P; přítomnost [-] PCR)

50669     DNA Aspergillus species (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

50670     DNA Aspergillus species (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

50671     DNA Aspergillus species (kvant.) (B; arb. látková konc. [kU/l] *)

50672     DNA Aspergillus species (kvant.) (B; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50673     DNA Aspergillus species (kvant.) (Likvor; arb. látková konc. [kU/l] *)

50674     DNA Aspergillus species (kvant.) (Likvor; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50675     DNA Aspergillus species (kvant.) (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

50676     DNA Aspergillus species (kvant.) (P; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50677     DNA Aspergillus species (kvant.) (Vzorek z cest dýchacích; arb. látková konc. [kU/l] *)

50678     DNA Aspergillus species (kvant.) (Vzorek z cest dýchacích; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50714     DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (Likvor; přítomnost [-] *)

50715     DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50716     DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (P; přítomnost [-] *)

50717     DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (P; přítomnost [-] PCR)

50718     DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (Kůže; přítomnost [-] *)

50719     DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (Kůže; přítomnost [-] PCR)

50720     DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (Vzorek z pohybového aparátu; přítomnost [-] *)

50721     DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (Vzorek z pohybového aparátu; přítomnost [-] PCR)

50740     DNA Leishmania species (Kůže; přítomnost [-] *)

50741     DNA Leishmania species (Kůže; přítomnost [-] PCR)

50742     DNA Leishmania species (Tkáň (kostní dřeň); přítomnost [-] *)

50743     DNA Leishmania species (Tkáň (kostní dřeň); přítomnost [-] PCR)

50744     DNA Mycobacterium non-tuberculosis (Sputum; přítomnost [-] *)

50745     DNA Mycobacterium non-tuberculosis (Sputum; přítomnost [-] PCR)

50746     DNA Mycobacterium non-tuberculosis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

50747     DNA Mycobacterium non-tuberculosis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

50758     DNA parvoviru B19 (S; přítomnost [-] *)

50759     DNA parvoviru B19 (S; přítomnost [-] PCR)

50760     DNA parvoviru B19 (Vzorek z oblasti "porodnictví"; přítomnost [-] *)

50761     DNA parvoviru B19 (Vzorek z oblasti "porodnictví"; přítomnost [-] PCR)

50710     DNA polyomaviru BKV (Likvor; přítomnost [-] *)

50711     DNA polyomaviru BKV (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50679     DNA polyomaviru BKV (P; přítomnost [-] *)

50680     DNA polyomaviru BKV (P; přítomnost [-] PCR)

50681     DNA polyomaviru BKV (S; přítomnost [-] *)

50682     DNA polyomaviru BKV (S; přítomnost [-] PCR)

50712     DNA polyomaviru BKV (U; přítomnost [-] *)

50713     DNA polyomaviru BKV (U; přítomnost [-] PCR)

50734     DNA polyomaviru JCV (Likvor; přítomnost [-] *)

50735     DNA polyomaviru JCV (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50736     DNA polyomaviru JCV (P; přítomnost [-] *)

50737     DNA polyomaviru JCV (P; přítomnost [-] PCR)

50738     DNA polyomaviru JCV (U; přítomnost [-] *)

50739     DNA polyomaviru JCV (U; přítomnost [-] PCR)

50687     DNA viru hepatitidy B (kvant.) (B; arb. látková konc. [kU/l] *)

50688     DNA viru hepatitidy B (kvant.) (B; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50691     DNA viru HIV-1 (P; přítomnost [-] *)

50692     DNA viru HIV-1 (P; přítomnost [-] PCR)

50693     DNA viru HIV-1 (kvant.) (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

50694     DNA viru HIV-1 (kvant.) (P; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50730     DNA viru chikungunya (S; přítomnost [-] *)

50731     DNA viru chikungunya (S; přítomnost [-] PCR)

50732     DNA viru chikungunya (Vzorek z oblasti "porodnictví"; přítomnost [-] *)

50733     DNA viru chikungunya (Vzorek z oblasti "porodnictví"; přítomnost [-] PCR)

 

50683     GDF-15 (P; hmot. konc. [ng/l] *)

50684     GDF-15 (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

50685     GDF-15 (S; hmot. konc. [ng/l] *)

50686     GDF-15 (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

 

50695     LD HM3 (Laktátdehydrogenáza (plazma); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

 

20931     Poznámky-specifikace-jiné (Monocyty; vlastnost (popis) [-] Datový přenos)

20932     Poznámky-specifikace-jiné (Monocyty(B); vlastnost (popis) [-] Datový přenos)

 

50722     RNA viru dengue (P; přítomnost [-] *)

50723     RNA viru dengue (P; přítomnost [-] PCR)

50724     RNA viru dengue (S; přítomnost [-] *)

50725     RNA viru dengue (S; přítomnost [-] PCR)

50689     RNA viru hepatitidy C (kvant.) (B; arb. látková konc. [kU/l] *)

50690     RNA viru hepatitidy C (kvant.) (B; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50726     RNA viru hepatitidy E (Stolice; přítomnost [-] *)

50727     RNA viru hepatitidy E (Stolice; přítomnost [-] PCR)

50728     RNA viru hepatitidy E (S; přítomnost [-] *)

50729     RNA viru hepatitidy E (S; přítomnost [-] PCR)

50752     RNA viru parotitidy (Likvor; přítomnost [-] *)

50753     RNA viru parotitidy (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50754     RNA viru parotitidy (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] *)

50755     RNA viru parotitidy (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] PCR)

50756     RNA viru parotitidy (U; přítomnost [-] *)

50757     RNA viru parotitidy (U; přítomnost [-] PCR)

50704     RNA viru SARS CoV-2 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

50705     RNA viru SARS CoV-2 (P; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50698     RNA viru SARS CoV-2 (Sliny; přítomnost [-] *)

50699     RNA viru SARS CoV-2 (Sliny; přítomnost [-] LAMP)

50700     RNA viru SARS CoV-2 (Sliny; přítomnost [-] PCR)

50701     RNA viru SARS CoV-2 (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] LAMP)

50702     RNA viru SARS CoV-2 (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] PCRM)

50703     RNA viru SARS CoV-2 (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCRM)

50762     RNA viru WNV (Likvor; přítomnost [-] *)

50763     RNA viru WNV (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50764     RNA viru WNV (P; přítomnost [-] *)

50765     RNA viru WNV (P; přítomnost [-] PCR)

50766     RNA viru WNV (S; přítomnost [-] *)

50767     RNA viru WNV (S; přítomnost [-] PCR)

50768     RNA viru WNV (U; přítomnost [-] *)

50769     RNA viru WNV (U; přítomnost [-] PCR)

50770     RNA viru zika (P; přítomnost [-] *)

50771     RNA viru zika (P; přítomnost [-] PCR)

50772     RNA viru zika (S; přítomnost [-] *)

50773     RNA viru zika (S; přítomnost [-] PCR)

50774     RNA viru zika (Ejakulát; přítomnost [-] *)

50775     RNA viru zika (Ejakulát; přítomnost [-] PCR)

50776     RNA viru zika (U; přítomnost [-] *)

50777     RNA viru zika (U; přítomnost [-] PCR)

50748     RNA virus morbil (Likvor; přítomnost [-] *)

50749     RNA virus morbil (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50750     RNA virus morbil (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] *)

50751     RNA virus morbil (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] PCR)

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

 

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 3. 2021.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. Po opakujících se problémech s tiskem (náhledem) dokumentů, které obsahují konce oddílů, byl do SLP přidán nástroj, pomocí kterého lze konce oddílů z dokumentů odstranit. Zároveň byla v záložce "Seznam" v nabídkách tiskových sestav (ikona s tiskárnou) přidána sestava všech dokumentů, které obsahují konce oddílů a jsou tudíž potenciálním problémem případných komplikací při tisku.

Vzhledem k tomu, že většina dokumentů a textů vytvářených a udržovaných v systému SLP bude prezentována také v hypertextové podobě, není vhodné oddíly používat, jsou zdrojem problémů při prohlížení. Ač je nepoužíváte, můžete si je do svého dokumentu nevědomky přenést z jiného dokumentu nebo textu, který byl vytvořen mimo systém SLP - například z firemní dokumentace či jiných zdrojů.

 

2. V agendě "Přístrojová technika" bylo v záložce "Detail" přidáno tlačítko "Oprávnění pracovnici". Pomocí něj lze vytvořit seznam pracovníků, kteří jsou oprávněni s přístrojem pracovat. Seznam oprávněných pracovníků byl přidán i do tisku karty přístroje (oba tvary).

 

3. Do menu "Dokumenty a texty" byla pod generování hypertextu přidána volba "Jak se dostal dokument do hypertextu?". Jedná se o technický nástroj, pomocí kterého lze zjistit všechny cesty, kterými se dokument se zadaným klíčem dostal do vybraného hypertextu. Pokud po vygenerování hypertextu zjistíte, že je v něm dokument, který se do něj dostat neměl, a nevíte, jakou cestou se do hypertextu dostal, lze použít tuto volbu a následně dokument z hypertextu odpojit.

 

4. Do většiny číselníků v SLP byl přidán prostor pro anglický název do sestav a tam, kde dosud chyběl, i anglický plný název. Zároveň byla přidána možnost "tisku" těchto číselníků do excelové tabulky. Průběžně doplňujeme anglické překlady (názvy) do významných číselníků.

 

5. Do dokumentu "Dotazy a připomínky k systému SLP - otázky a odpovědi" bylo přidáno shrnutí velmi nebezpečné zkušenosti Proč se nemá při editaci dokumentu SLP ve Wordu používat "Uložit jako"?. Použití "Uložit jako" v lepším případě skončí "zatuhnutím" SLP, může ale vést i ke ztrátě dokumentu. Proto při práci s Wordem v SLP "Uložit jako" nepoužívejte !!!

 

6. Další drobné změny nekomentujeme.