Partnerské organizace


Odborné společnosti

Organizace, se kterými spolupracujeme při návrhu programů EHK.

Česká hematologická společnost ČLS JEP (ČHS)
Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP (ČSAKI)
Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP (ČSKB)
Společnost českých patologů ČLS JEP (SČP)
Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP (ČSNM) - Imunoanalytická sekce
Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP (STL)
European Society of Pathology (ESP)

 


Poskytovatelé EHK

S těmito partnery společně zpracováváme výsledky některých programů EHK.

RfB (Německo)
web www.dgkl-rfb.de
Oblasti
spolupráce
Endokrinologie 1
Endokrinologie 2
Tumorové markery

 

ECAT Foundation (Nizozemsko)
web www.ecat.nl
Oblasti
spolupráce
D Dimery