Informační servis - archiv

 

Dokument Ze dne
Obecné edukační texty
Komutabilita referenčních.materiálů a bias měření v laboratorní medicíně 17.12.2006
Praktický postup při využívání dat biologické proměnlivosti (variability) pro posouzení analytické kvality výsledků měření
(s využitím dat z http://www.westgard.com)
9.11.2006
Biological Variation: From Principles to Practice
Biological Variation: From Interpretation of Test Results to Clinical Protocols
16.6.2006
Návaznost výsledků měření v laboratorní medicíně 26.1.2005
Praktická aplikace validace výrobku IVD MD v imunochemii 28.4.2004
Požadavky na validace z hlediska norem souvisejících s akreditačními procesy v klinické laboratoři 28.4.2004
Metrologie v denní praxi klinické laboratoře 1.8.2011
Reference a klinické laboratoře. Stav v roce 2015. 27.7.2015
AKS - Analyty krevního séra
Kompenzace Jaffého metody stanovení kreatininu 15.5.2012
Stanovení kreatininu a odhad glomerulární filtrace (eGFR) 23.6.2009
Stanovisko výboru ČSKB a RLKB MZ ČR k hodnocení výsledků měření katalytických koncentrací laktátdehydrogenázy 7.12.2005
Reference systems and international standardisation of measurements for clinically important enzymes 15.9.2005
Referenční postup měření katalytické koncentrace α-amylázy při 37 °C. Metoda IFCC. 13.4.2005
Primární referenční postupy měření katalytických koncentrací enzymů, certifikované referenční materiály IRMM/IFCC a horní hranice referenčních intervalů 19.2.2003
Používání SI jednotek katal a mezinárodních jednotek U či IU 24.10.2002
Nové referenční metody IFCC pro měření katalytických koncentrací enzymů 30.1.2002
DIF - Hodnocení nátěru periferní krve
Níže uvedené odkazy směřují na prezentace PowerPoint:
Morfologický kvíz z konference v Harrachově 2018 (29 MB)
Morfologický kvíz z konference v Harrachově 2016 (11 MB)
Morfologický kvíz z konference v Harrachově 2015 (11 MB)
Morfologický kvíz z konference v Harrachově 2014 (26 MB)
Morfologický kvíz z konference v Harrachově 2013 (7,3 MB)
Morfologický kvíz z konference v Harrachově 2011 (4,2 MB)
Morfologický kvíz z konference v Harrachově 2010 (6,1 MB)
-
KO - Krevní obraz
Výsledky studie porovnatelnosti výsledků měření KO + DIF na automatech 9.11.2010