Supervizoři programů EHK

Supervisors of EQA programmes

Supervizoři jsou seřazeni abecedně dle příjmení. Supervisors are listed alphabetically by surname.
Supervizor
Supervisor
Seznam supervizovaných programů
List of the programmes supervised
prof. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ústav klinické imunologie a alergologie
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 832 607
e-mail: ctirad.andrys@fnhk.cz
IGIT - Imunopatologie GIT
PIG – Podtřídy IgG
Prof. Dr. med. Daniela E. Aust
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
Institut für Pathologie
Fetscherstraße 74
01307 Dresden, Germany
e-mail: Daniela.Aust@Uniklinikum-Dresden.de
CRC - Colorectal Carcinoma
Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D.
Ústav laboratorní medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
telefon: 597 373 442, 597 373 428
e-mail: vladimir.bartos@fno.cz
E1 - Endokrinologie 1
E2 - Endokrinologie 2
MUDr. Alena Buliková, Ph.D.
Fakultní nemocnice Brno
Oddělení klinické hematologie
Jihlavská 20
625 00 Brno
telefon: 532 233 062, 602 513 186
e-mail: bulikova.alena@fnbrno.cz
NKDF - Nátěr kostní dřeně - fotografie
MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav
Oddělení onkologické patologie
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
e-mail: fabian@mou.cz
IHC - Imunohistochemie - detekce HER-2/neu
VIB - Všeobecná imunohistochemie - barvení
Mgr. Martina Fialová
Pracoviště laboratorních metod IKEM
Oddělení klinické imunologie
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
telefon: 236 055 223
e-mail: martina.fialova@ikem.cz
AIH - Autoimunitní hepatopatie
Mgr. Eliška Halamová
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ústav klinické biochemie a diagnostiky
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 832 429
e-mail: eliska.halamova@fnhk.cz
AT - Autoprotilátky u tyreopatií
Ing. Miroslav Hinďoš
AGILAB group s.r.o.
Velehradská 1652/23
130 00 Praha 3
e-mail: hindos@agilab-group.cz
FC - Kalprotektin ve stolici
PharmDr. Magdalena Holečková
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ústav klinické biochemie a diagnostiky
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 832 529
e-mail: magdalena.holeckova@fnhk.cz
TE - Stanovení stopových prvků
RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D.
ÚHKT
Referenční laboratoř pro metody hemokoagulační
U Nemocnice 1
128 20 Praha 2
telefon: 774 712 115
e-mail: ingrid.hrachovinova@uhkt.cz
DD - D Dimery
HKG - Hemokoagulace
HS - Hemokoagulace speciální
LMWH - Nízkomolekulární heparin
Mgr. Karolína Jankovičová, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ústav klinické imunologie a alergologie
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 833 260
e-mail: karolina.jankovicova@fnhk.cz
IFT - Imunofenotypizace
doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Oddělení patologie
Husova 357/10
460 01 Liberec
telefon: 485 312 303
e-mail: tomas.jirasek@nemlib.cz
HCB - Histologické a cytologické barvení
RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D.
Univerzita J. E. Purkyně a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Ústav biomedicíny a laboratorní diagnostiky
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
telefon: 607 118 725
e-mail: petr.kelbich@kzcr.eu
CSFB - Biochemická analýza likvoru
CSFC - Cytologie likvoru
CSFF - Izoelektrická fokusace likvoru
CSFK - Klinická analýza likvoru
MUDr. Petr Kessler
Nemocnice Pelhřimov
Oddělení hematologie a transfuziologie
Slovanského bratrství 710
393 38 Pelhřimov
telefon: 565 355 465
e-mail: pkessler@hospital-pe.cz
AP - Antitrombotické přípravky
INRP - Měření INR systémy POCT
MUDr. Petr Kocna, CSc.
VFN - ÚLBLD
Centrální výzkumné laboratoře
Na Bojišti 3
128 08 Praha
telefon: 224 964 268
e-mail: kocna@lf1.cuni.cz
FOB - Okultní krvácení
RNDr. Kateřina Kopřivová, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ústav klinické imunologie a alergologie
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 833 260, 495 832 607
e-mail: katerina.koprivova@fnhk.cz
AIM - Autoimunita
AT - Autoprotilátky u tyreopatií
doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D., EuSpLM
2. LF UK a FN v Motole
Ústav lékařské chemie a klinické biochemie
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
telefon: 224 435 341
e-mail: kotaska@email.cz
KM - Kardiální markery
MUDr. Monika Koudová
GENNET, s.r.o.
Kostelní 9
288 02 Praha 7
telefon: 222 313 000
e-mail: monika.koudova@gennet.cz
VVV - Diagnostika vrozených vývojových vad
RNDr. Vlastimil Král, CSc.
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum imunologie a mikrobiologie
Na Kabátě 229
400 11 Ústí nad Labem
telefon: 477 751 800
e-mail: vlastimil.kral@zuusti.cz
PIG – Podtřídy IgG
PRO - Proteiny v krevním séru
RNDr. Josef Kratochvíla
SEKK s.r.o.
Arnošta z Pardubic 2605
530 02 Pardubice
telefon: 325 516 388 (prac. dny od 9:00 do 15:00)
e-mail: kratochvila@sekk.cz
PRO - Proteiny v krevním séru
MUDr. Petr Kubáč
Městská nemocnice Ostrava
OKB
Nemocniční 20
728 80 Ostrava 1
telefon: 725 500 657 (prac. dny od 9:00 do 15:00)
e-mail: petr.kubac@nemvitkovice.cz
ABR - Parametry acidobazické rovnováhy
MS - Močový sediment
doc. RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
Fakultní nemocnice Ostrava
Ústav laboratorní medicíny
Oddělení klinické biochemie
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
telefon: 597 374 144
e-mail: pavlina.kusnierova@fno.cz
CRP - Stanovení CRP
CRPP - Stanovení CRP systémy POCT
doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Fakultní nemocnice Plzeň
Hematologicko-onkologické oddělení
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň 23
telefon: 377 103 825
e-mail: lysak@fnplzen.cz
CD34 - Stanovení populace buněk CD34+
prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK
IV. interní hematologická klinika
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 833 848
e-mail: vladimir.maisnar@fnhk.cz
GP - Gamapatie
Mgr. Jan Martinek
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Oddělení imunologie a alergologie CKL
Partyzánské nám. 2633/7
702 00 Moravská Ostrava
telefon: 596 200 224
e-mail: jan.martinek@zuova.cz
AIH - Autoimunitní hepatopatie
IDDM - Autoimunitní diabetes 1. typu
MUDr. Miloslava Matýšková, CSc.
FN Brno - pracoviště Bohunice
Oddělení klinické hematologie
Jihlavská 20
625 00 Brno
telefon: 532 233 062 nebo 532 233 063
e-mail: matyskova.miloslava@fnbrno.cz
DIF - Hodnocení nátěru periferní krve
KO - Krevní obraz (do 31.12.2023)
NF - Nátěr periferní krve - fotografie
MUDr. Dana Mikulenková
ÚHKT
Morfologická a cytochemická laboratoř
U Nemocnice 1
128 20 Praha 2
telefon: 221 977 411
e-mail: dana.mikulenkova@uhkt.cz
DIF - Hodnocení nátěru periferní krve
NF - Nátěr periferní krve - fotografie
NKDF - Nátěr kostní dřeně - fotografie
RC - Retikulocyty na analyzátoru
RET - Retikulocyty mikroskopicky
MUDr. Kateřina Mrázová
VFN - ÚLBLD - Centrální laboratoř
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
e-mail: katerina.mrazova@vfn.cz
CSFB - Biochemická analýza likvoru
CSFC - Cytologie likvoru
CSFF - Izoelektrická fokusace likvoru
CSFK - Klinická analýza likvoru
Ing. Květa Pelinková, MBA
VFN - ÚLBLD - Centrální laboratoř
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
telefon: 224 962 656
e-mail: kveta.pelinkova@vfn.cz
AKS - Analyty krevního séra
AM - Analyty moče
HIL - Sérové indexy
MUDr. Martin Písačka
ÚHKT
Referenční laboratoř pro imunohematologii
U nemocnice 1
128 01 Praha 2
telefon: 221 977 205
e-mail: pisacka@uhkt.cz
IH - Imunohematologie
PAT - Přímý antiglobulinový test
RNDr. Jitka Pohořská
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum imunologie a mikrobiologie
Moskevská 15, P.O. BOX 115
400 01 Ústí nad Labem
telefon: 477 751 800
e-mail: jitka.pohorska@zuusti.cz
TIE - Stanovení celkového IgE
MUDr. Helena Posová, CSc.
VFN - Klinická imunologie a alergologie
laboratoř ÚLBLD a 1. LF UK
Karlovo náměstí 32
121 11 Praha 2
telefon: 224 966 270, 224 966 636
e-mail: hmare@lf1.cuni.cz
IFT - Imunofenotypizace
RNDr. Ivana Půtová
Revmatologický ústav
Oddělení klinické imunologie
Na Slupi 4
128 50 Praha 2
telefon: 234 075 341, 234 075 328
e-mail: putova@revma.cz
RF - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO
MUDr. Tetiana Shatokhina
Masarykův onkologický ústav
Oddělení onkologické patologie
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
e-mail: tetiana.shatokhina@mou.cz
HR - Hormonální receptory
doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
VFN - ÚLBLD - Centrální laboratoř
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
telefon: 224 962 883
e-mail: springer@vfn.cz
GLC - Stanovení glukózy (včetně glukometrů)
TM - Tumorové markery
VVV - Diagnostika vrozených vývojových vad
Ing. Ivana Stiborová, PhD.
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Ústav biomedicíny a laboratorní diagnostiky
Oddělení laboratorní imunologie
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
telefon: 704 873 961
e-mail: ivana.stiborova@kzcr.eu
APLA - Antifosfolipidové protilátky
RF - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO (do 31.12.2023)
Prof. Magali Svrcek, M.D., PhD.
Hôpital Saint-Antoine
service d'Anatomie et Cytologie Pathologiques
rue du Faubourg Saint-Antoine 184
75012 Paris, France
e-mail: magali.svrcek@aphp.fr
CRC - Colorectal Carcinoma
doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Fakultní nemocnice Ostrava
Ústav laboratorní medicíny
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
telefon: 597 374 031
e-mail: kristian.safarcik@fno.cz
TM - Tumorové markery
MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM
Krajská nemocnice T. Bati a. s.
Oddělení klinické biochemie a farmakologie
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
telefon: 577 552 770
e-mail: t.salek@bnzlin.cz
CC - Cystatin C
TDM - Léky
Ing. Jana Špirková
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ústav klinické biochemie a diagnostiky
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 833 623
e-mail: jana.spirkova@fnhk.cz
DGP - Analýza moče testovacími proužky
Ing. Luděk Šprongl
Oblastní nemocnice Kladno
Klinické laboratoře
Vančurova 1548
272 59 Kladno
telefon: 312 606 325
e-mail: sprongl@klinickalaborator.cz
ALB - Stanovení albuminu v moči
BIL - Bilirubin novorozenecký
RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
Fakultní nemocnice Ostrava
Ústav laboratorní medicíny
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
telefon: 597 374 121
e-mail: zdenek.svagera@fno.cz
BM - Kostní markery
Dr. Jan von der Thüsen MA MBBS PhD
Erasmus Universitair Medisch Centrum
Pathology
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam
The Netherlands
e-mail: j.vonderthusen@erasmusmc.nl
PDL1 - Programmed Death Ligand 1
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ústav klinické biochemie a diagnostiky
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 833 442
e-mail: java58@email.cz
GP - Gamapatie
RNDr. Marek Vecka, Ph.D.
VFN IV. interní klinika
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy
Na Bojišti 3
121 08 Praha 2
telefon: 224 964 300
e-mail: marek.vecka@lf1.cuni.cz
RFA - Rizikové faktory aterosklerózy
RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
IV. interní hematologická klinika
Oddělení klinické hematologie
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 832 649
e-mail: filip.vrbacky@fnhk.cz
SED - Sedimentační rychlost erytrocytů
RNDr. Soňa Vytisková, Ph.D.
Vojenská nemocnice Brno
Zábrdovická 3
615 00 Brno
e-mail: svytiskova@seznam.cz
KO - Krevní obraz
Mgr. Ondřej Wiewiorka, Ph.D.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Oddělení klinické biochemie
Pekařská 664/53
602 00 Brno
telefon: 543 183 191
e-mail: Ondrej.Wiewiorka@fnusa.cz
GHP - Glykovaný hemoglobin POCT
KD - Glykovaný hemoglobin
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
VFN - ÚLBLD - Centrální laboratoř
U Nemocnice 2
128 08 Praha
telefon: 224 962 841
e-mail: tomas.zima@lf1.cuni.cz
GLC - Stanovení glukózy (včetně glukometrů)