Zadání pro cyklus CSH1/23


Poznámky:

 

Myeloperoxidáza MPO
Klinický obraz pacienta
Muž 26 let, cca týden výsev namodralých rezistencí v levé axile, dále na HK i DK, posléze měly charakter hematomu. Navštívil PL; zjištěna leukocytóza a k dokončení diagnostiky byl přijat v ÚHKT.

 
KO v den odběru pro přípravu nátěrů pro cyklus EHK

Leukocyty 72,7 ·109/L
Erytrocyty 2,93 ·1012/L
Hemoglobin 97 ·g/L
Hematokrit 0,276
MCV 94,2 fL
Trombocyty 10 ·109/L
MCH 33,1 ·pg
MCHC 351 ·g/L
RDW 14,6 ·%
Fotografie MPO1
Kostní dřeň

 
Fotografie MPO2
Kostní dřeň

 
Železo Fe
Klinický obraz pacienta
Žena 75 let, odeslaná hematologem k trepanobiopsii pro chronicky progredující makrocytární anémii s vyloučením deficitů folátu a vitamínu B12, vč. železa.

 
KO v den odběru pro přípravu nátěrů pro cyklus EHK

Leukocyty 8,69 ·109/L
Erytrocyty 2,89 ·1012/L
Hemoglobin 96 ·g/L
Hematokrit 0,283
MCV 97,6 fL
Trombocyty 346 ·109/L
MCH 33,2 ·pg
MCHC 340 ·g/L
RDW 18,9 ·%
Fotografie Fe1
Kostní dřeň

 
Fotografie Fe2
Kostní dřeň

 
Fotografie Fe3
Kostní dřeň (200x)