Komentář k vyhodnocení cyklu DIF4/23 - Hodnocení nátěru periferní krve
Obrazová příloha

 

Vzorek A
Muž 73 let; před 3 měsíci vyšetřen pro leukocytózu s posunem doleva; t.č. dispenzarizován a léčen na OKH; nyní pravidelná kontrola na ambulanci.
Leukocyty – rozpočet: neutrofílie, bazofilie, posun doleva, lymfocytopenie
Leukocyty – morfologie: hypersegmentace neutrofilů, vakuolizace v části neutrofilů
Erytrocyty: anizocytóza, makrocytóza, polychromázie, stomatocyty, místy dakryocyty a elipto/ovalocyty, bazofilní tečkování
Trombocyty: makrotrombocyty, hypogranularita
Diagnóza: myeloproliferativní onemocnění blíže neurčené

A1: Nahoře neutrofilní myelocyt s vakuolizací, dole tři neutrofilní segmenty s hypersegmentací, uprostřed makrotrombocyt, patrná anizocytóza a hypogranularita destiček (foceno v hustém nátěru)

A2: Velký megalotrombocyt až útržek cytoplazmy, foceno v hustém nátěru

A3: Nahoře a dole myelocyty s hypogranularitou, dále dva segmenty (foceno v hustém nátěru)

A4: Zřejmě dva bazofilní segmenty, atypické trombocyty

A5: Dva hypersegmentované neutrofily

A6: Dvě tyče (horní až hraničně segment – pokud bereme zaškrcení jádra o 2/3 jako určující pro segment), uprostřed velký a téměř agranulární trombocyt

A7: Anizocytární a hypogranulární trombocyty, hypersegmentovaný neutrofil

A8: Neutrofilní tyč, polychromázie, anizocytóza, ovalocyty, stomatocyty

A9: Tři neutrofilní segmenty s hypersegmentací, jeden přiměřeně segmentovaný, při pravém okraji schistocyty

 

Vzorek B
Žena 50 let; vyšetřena v rámci preventivní prohlídky.
Leukocyty – rozpočet: normální rozpočet
Leukocyty – morfologie: nebyla výraznější patologie
Erytrocyty: bez podstatnějších změn
Trombocyty: bez podstatnějších změn
Diagnóza: zdravá žena

B1: LGL

B2: Reaktivní lymfocyt

B3: Neutrofilní segment

B4: Monocyt

B5: Tři neutrofilní segmenty

B6: Reaktivní lymfocyt