Komentář k vyhodnocení cyklu DIF1/23 - Hodnocení nátěru periferní krve
Obrazová příloha

 

Vzorek A
Muž 55 let, od 2/2019 sledován s dg. CLL, od 12/2022 zahájena léčba. Při přijetí únava, pocení, úbytek hmotnosti, objektivně zvětšené uzliny v oblasti krku.
Leukocyty - rozpočet: lymfocytóza, neutropenie a monocytopenie
Leukocyty - morfologie: většina lymfocytů atypických ve smyslu nádorového onemocnění, četná holá jádra a jaderné stíny
Erytrocyty: makro a anizocytóza, elipto/ovalocyty, echinocyty, terčovité erytrocyty a schistocyty
Trombocyty: beze změn
Diagnóza: CLL

A1: Atypické lymfocyty – charakteristické pro CLL, dva Gumprechtovy stíny

A2: Atypické lymfocyty, vlevo od neutrofilního segmentu větší lymfocyt s bohatší cytoplazmou – prolymfocyt, Gumprechtovy stíny

A3: Atypické lymfocyty, dole neutrofilní segment, nahoře prolymfocyt, Gumprechtovy stíny

A4: Atypické lymfocyty, uprostřed spíše reaktivní lymfocyt (dle cytoplazmy a skvrnité struktury cytoplazmy), Gumprechtovy stíny, akantocyt směrem na 7, při dolním okraji aktivovaný trombocyt

A5: Atypické lymfocyty – dva lymfocyty charakteru prolymfocytů, echino-akantocyt u pravého okraje

A6: Atypické lymfocyty, nahoře prolymfocyt, jaderný stín

A7: Uprostřed spíše reaktivní lymfocyt, dále dva atypické lymfocyty, při pravém okraji echinocyt

 

Vzorek B
Muž 50 let, vyšetřen pro progredující dušnost, v posledních 3 týdnech uvádí několikrát zimnici bez horečky.
Leukocyty – rozpočet: kolem 60 % blastických elementů, proto neutropenie, monocytopenie
Leukocyty – morfologie: vedle myeloblastů a monoblastů byly přítomny atypické monocyty, četná holá jádra a vakuolizace buněk
Erytrocyty: anizocytóza a mikrocytóza, hypochromie, místy sférocyty
Trombocyty: oj. hypogranularita
Diagnóza: AML-M5

B1: Monoblast s vakuolizací, hustší nátěr, proto naznačené i penízkovatění (zčásti i na dalších foto)

B2: Monoblast s vakuolizací, větší hypogranulární trombocyt v pravém dolním rohu

B3: Monoblast, možné sférocyty v levé polovině

B4: Malý lymfocyt, shluk drobných trombocytů při horním okraji

B5: Vlevo promonocyt s naznačeně vpáčeným jádrem a vpravo monoblast – oba s vakuolizací, mezi nimi holé jádro, hypogranulární trombocyty

B6: LGL, monoblast, lymfocyt

B7: Dva monoblasty s vakuolizací

B8: Dva monoblasty s vakuolizací a holé jádro

B9: Zleva: atypicky lobulizovaný monocyt, vedle něj monoblast, hypogranulovaný menší metamyelocyt, promonocyt s členitějším jádrem