Komentář k vyhodnocení cyklu DIF2/22 - Hodnocení nátěru periferní krve
Obrazová příloha

 

Vzorek A
Muž, 27 let, dosud zdravý, s ničím se neléčil.
Přivezen z domova ZZS pro bezvědomí, krvácení z dásně po vytrženém zubu a hematurii.
Klinicky: Náhlé bezvědomí, kterému bezprostředně předcházely velmi silné bolesti hlavy a hematurie. Den předtím plánovaná extrakce zubu, po které pacient trvale krvácí z dásně. Dva dny bolesti hlavy, únava, domácí antigenní test na covid negativní.

Leukocyty - rozpočet: patologický, většinu buněk tvoří patologické promyelocyty, proto je neutropenie, lymfocytopenie, monocytopenie.
Leukocyty - morfologie: přítomnost patologických promyelocytů včetně Auerových tyčí, četná holá jádra.
Erytrocyty: mikrocytóza, přítomny ovalocyty, polychromázie, oj. i schistocyty.
Trombocyty: pro nízký počet nehodnoceny.
Diagnóza: akutní promyelocytárí leukémie.

A1: Nahoře blast, pod ním leukemický promyelocyt, v pravém dolním rohu metamyelocyt

A2: Tři leukemické promyelocyty, dva spodní mají Auerovy tyče, vlevo od středu dakryocyt

A3: Tři leukemické promyelocyty

A4: Uprostřed vlevo leukemický promyelocyt s Auerovou tyčí, vpravo a v levém dolním rohu spíše blast

A5: Pět leukemických promyelocytů různé morfologie, uprostřed neutrofilní segment, foceno v hustším nátěru

A6: Dva leukemické promyelocyty rozdílné velikosti, foceno v hustším nátěru

A7: Leukemický promyelocyt s nahloučenou granulací na periferii, pěkně viditelný ovalocyt směrem na 11

A8: Šest leukemických promyelocytů různé velikosti, granulace, tvaru jádra, foceno v hustším nátěru

A9: Leukemický promyelocyt – jádro tvaru andělských křídel, jemný chromatin, jadérka, nečetná granulace

A10: Leukemické promyelocyty

 

Vzorek B
Muž, 38 let, před 10 lety zjištěna osteoporóza, jinak zdravý.
Odeslán na hematologii pro změny v krevním obrazu a diferenciálním rozpočtu.
Klinicky: Asi 2 měsíce bolesti hlavy, únava, brnění rukou a nohou, svědivá kopřivka po těle. Námahová dušnost, zhubl 6 kg. Játra, slezina, uzliny nezvětšeny.

Leukocyty – rozpočet: většinu buněk tvořily eozinofily, byla neutropenie, lymfocytopenie a hraničně monocytopenie, lehká bazofilie.
Leukocyty – morfologie: výrazná vakuolizace eozinofilů, řada z nich patologická s nerovnoměrnou granulací.
Erytrocyty: bez výraznějších změn.
Trombocyty: beze změn. Diagnóza: Hypereozinofilní syndrom – dostupným molekulárně genetickým vyšetřením nepotvrzeno klonální onemocnění.

B1: Pět eozinofilů s četnou vakuolizací, nahoře neutrofil, erytrocyty arteficiálně změněné

B2: Dva eozinofilní neutrofilní segmenty, jeden neutrofilní segment, pod ním větší trombocyt

B3: Tři na sebe nalepené eozinofily, dále dva lymfocyty, vpravo rozpadlý eozinofil

B4: Jeden celistvý a dva rozpadlé eozinofily

B5: Nahoře neutrofilní segment, vedle bazofilní segment, dole dva eozinofilní segmenty

B6: Pět eozinofilních segmentů, větší destičky

B7: Pět eozinofilních segmentů, větší destičky