Komentář k vyhodnocení cyklu DIF1/22 - Hodnocení nátěru periferní krve
Obrazová příloha

 

Vzorek A
Žena, 69 let. V anamnéze operace karcinomu plic po chemo- a radioterapii, kortikoidy pro plicní fibrózu, i po jejich vysazení stále leukocytóza a trombocytóza. V průběhu vyšetřování anemizace zjištěna dg. AIHA, nyní na terapii prednisonem (10 mg/den). Klinicky bez patologického nálezu. Genetické vyšetření: negativní.
Leukocyty - rozpočet je patologický – neutrofílie, posun doleva, monocytopenie; morfologie: především vakuolizace, polymorfní granulace i tvarové abnormality jader (místy až pelgeroidní).
Erytrocyty - anizocytóza, polychromázie, místy sférocyty.
Trombocyty - anizocytóza, makrotrombocyty, místy drobné shluky.
Diagnóza - atypická CML; genetické vyšetření: negativní (bcr/abl, JAK2 V617F, JAK2 exon 12, CALR i MPL).

A1: Foceno v hustším nátěru, proto erytrocyty nehodnotitelné, celá vývojová řada granulocytů, při horním okraji dva pelgeroidní neutrofily a uprostřed bazofil

A2: Opět hustší nátěr, proto naznačené i penízkovatění, drobný shluk trombocytů; uprostřed monocyt, dále granulocyty

A3: Hustší nátěr, zastoupení většiny vývojových stadií granulocytární řady

A4: Hustší nátěr, při dolním okraji agranulární zřejmě ještě tyč, některé granulocyty s abnormálně hrudkovitým chromatinem

A5: Kromě neutrofilních segmentů (dysgranulace) jaderný stín a blastický element uprostřed

A6: Polychromázie (při dolním okraji), atypie granulace i jader granulocytů, pelgeroidní element nahoře

A7: Hustší nátěr, naznačené penízkovatění, shluk trombocytů, opět výrazná polymorfie jader (ring forma pod středem), granul i cytoplazmy buněk

A8: Hustší nátěr, naznačené penízkovatění, opět výrazná polymorfie jader, hypergranularita a vakuolizace v segmentu uprostřed

A9: Hustší nátěr, četně morfolgoické změny granulocytů, jaderný stín ve shluku granulocytů

A10: Blastický element nad neutrofilním segmentem

A11: Granulocyty a makrotrombocyt

A12: Shluk hypogranulárních trombocytů, polychromázie, směrem na 10 schistocyt

A13: Pelgeroidní forma neutrofilu s výraznou vakuolou, myelocyt, polychromázie

A14: Granulocyty s naznačenou hyposegmentací, anizocytóza trombocytů

 

Vzorek B
Muž, 56 let. Náhodný nález mikrocytární anémie; dle fibroskopie atrofická gastritida. Klinicky: pouze bledý kolorit kůže a sliznic. Léčba: preparáty železa a vitaminu B12.
Leukocyty - rozpočet: eozinofilie, lymfocytopenie; morfologie: bez výraznější patologie.
Erytrocyty - anizocytóza, hypochromie, polychromázie, elipto/ovalocyty, stomatocyty, bazofilní tečkování.
Trombocyty - makrotrombocyty, jinak beze změn.
Diagnóza: anémie kombinovaná sideropenie + deficit vitaminu B12

B1: Eozinofil, od něj směrem na 5 až 6 je ve shluku erytrocyt s bazofilním tečkováním

B2: Dva neutrofilní segmenty, ovalocyty, stomatocyty, knizocyt v pravém horním a susp. i dolním rohu

B3: Holé jádro, neutrofilní segment – hraničně hypersegmentace, polychromázie, v pravém dolním rohu fragmentocyt („kočičí hlava“)

B4: LGL s aktivací a rozpadající se eozinofil

B5: Neutrofilní segment, knizocyty, stomatocyty

B6: Lymfocyt, dakryocyty, trombocyty bez výraznějších změn

B7: Neutrofilní segment s hypersegmentací, anizocytóza, ovalocyty

B8: Monocyt, jasná anizocytóza

B9: Dva neutrofilní segmenty, některé erytrocyty až charakteru anulocytů, větší trombocyty

B10: Lymfocyt, stomatocyty, ovalocyty, knizocyt, větší trombocyty