Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
TIE1/21
Název
Name
Stanovení celkového IgE
Allergy Control Scheme (Total IgE)
Stop termín
Deadline
05.03.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 127
Slovakia 31

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Results with uncertainties
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Youdenovy grafy
Quantitative results (principles of measurement)
Youden plots