Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
TE2/21
Název
Name
Stanovení stopových prvků
Trace Elements
Stop termín
Deadline
27.09.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 19
Slovakia 3
Ve spolupráci s
In cooperation with
Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (Erlangen, Germany)

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (principles of measurement)
Youden plots