Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
NF2/21
Název
Name
Nátěr periferní krve - fotografie
Peripheral Blood Smears - Photos
Stop termín
Deadline
17.09.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 40
Slovakia 6

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky
Zadání cyklu
 
Results