Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HR1/21
Název
Name
Hormonální receptory
Hormonal Receptors
Stop termín
Deadline
26.02.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 52
Hungary 1
Slovakia 10

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Histogramy
Final report
Qualitative results
Histograms
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Histogramy
Qualitative results
Histograms