Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
FC1/21
Název
Name
Kalprotektin ve stolici
Calprotectin in Stool
Stop termín
Deadline
05.03.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 60
Slovakia 9

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Qualitative results
Qualitative results (principles of measurement)
Qualitative results (manufacturers of kits)
Youden plots