Komentář k vyhodnocení cyklu DIF2/21 - Hodnocení nátěru periferní krve
Obrazová příloha

 

Vzorek A
Žena, 62 let, vyšetřena pro zvýšení hemoglobinu a trombocytózu, od 2/2021 cytoredukce hydroxyureou a antiagregační terapie pro Ph-chronickou myeloproliferaci, mutace JAK2 V617F pozitivní.
Leukocyty - hraniční eozinofilie a bazofilie; morfologicky - hypersegemtace a vakuolizace.
Erytrocyty - bez výraznější patologie.
Trombocyty - makrotrombocyty a hypogranularita.

A1: V levém horním rohu aktivovaný monocyt, v pravém dolním neutrofilní segment s vakuolizací; u pravého okraje fragmentocyt typu „horned cell“, trombocyty zčásti větší formy a místy hypogranularita

A2: Anizocytóza místy hypogranulárních destiček, echinocyty vzniklé zřejmě arteficiálně

A3: Hypo- až agranulární trombocyty

A4: Neutrofilní segment s výraznější granulací, echinocyty

A5: Lymfocyt

A6: Neutrofilní segment s jemnou vakuolou; anizocytární trombocyty a místy hypogranularita

A7: Monocyt a neutrofilní segment

A8: Nahoře aktivovaný monocyt a pod ním lymfocyt, v levém dolním rohu makrotrombocyt, hustší nátěr

A9: Eozinofilní segment

A10: Dva neutrofilní segmenty

 

Vzorek B
Žena, 37 let, dg. beta talasemia minor.
Leukocyty - početně i rozpočtem v normě; morfologie - hraničně beze změn.
Erytrocyty - výrazně patologické – anizocytóza, mikrocytóza, elipto/ovalocyty, dakryocyty, terčovité, schistocyty, bazofilní tečkování.
Trombocyty - hraničně atypické (makrotrombocyty, hypogranularita).

B1: Foceno v hustším nátěru – zleva doprava – lymfocyt s vlásčitým okrajem, eozinofilní segment a monocyt

B2: Neutrofilní segment a lymfocyt

B3: Dva neutrofilní segmenty

B4: Monocyt s atypií v jádře

B5: Patologické tvary erytrocytů

B6: Velký jaderný stín a patologické tvary erytrocytů

B7: Lymfocyt, schistocyt směrem od středu na 8

B8: Terčovité erytrocyty

B9: Terčovité erytrocyty, při dolním okraji schistocyt

B10: Aktivovaný LGL, nahoře neutrofilní segment