Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
DIF1/21
Název
Name
Hodnocení nátěru periferní krve
Peripheral Blood Morphology Evaluation
Stop termín
Deadline
19.03.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 118
Slovakia 24

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky
Youdenovy grafy
Histogramy
Fotografie
 
Results
Youden plots
Histograms
Slovenští účastníci Slovak participants
Výsledky
Youdenovy grafy
Histogramy
Results
Youden plots
Histograms