Informace o díle

Zpět na obsah

 

Autoři:
Doc. Ing. Zbyněk Plzák, CSc.
Ústav anorganické chemie, v. v. i.
Akademie věd České republiky
250 68 Řež u Prahy
a EURACHEM-ČR
e-mail: plzak@iic.cas.cz
RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.
SEKK s. r. o.
Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice
e-mail: friedecky@sekk.cz
  
RNDr. Josef Kratochvíla
SEKK s. r. o.
Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice
e-mail: kratochvila@sekk.cz
Recenzenti:
RNDr. Zdenek Kubíček
Oddělení klinické biochemie
Nemocnice Třinec
Kaštanová 268, 739 61 Třinec
e-mail: zdenek.kubicek@nemtr.cz
Ing. David Milde, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc
Katedra analytické chemie
tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
e-mail: david.milde@upol.cz
Editor:
Ing. Marek Budina
SEKK s. r. o.
Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice
e-mail: budina@sekk.cz
Vydavatel:
SEKK spol. s r. o.
Za Pasáží 1609
530 02 Pardubice
Česká republika
 
IČ: 64824195
DIČ: 248-64824195
Telefon: +420 466 530 230
 
WWW: http://www.sekk.cz
e-mail: sekk@sekk.cz
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C., vložka 8588
Úprava
textu:
  • Text celého díla je členěn do 4 částí, které jsou přístupné z úvodní obrazovky prostřednictvím odpovídajících tlačítek.
  • Všechny odkazy jsou označeny modře. Klepnete-li myší na odkaz (modrý text), zobrazí se obvykle vysvětlení pojmu, jiná část kapitoly apod. Zpět na původní text se vrátíte tlačítkem „Zpět“ („Back“) na nástrojové liště prohlížeče.
    Některé odkazy vedou na webové stránky - pokud na takový odkaz klepnete a nejste právě připojeni k internetu, zobrazí se hlášení o tom, že stránka nebyla nalezena nebo že není dostupná (to se týká zejména odkazů v kapitole „Zkratky“).
  • V matematických vzorcích a rovnicích značí tečka na řádku operaci násobení a jako oddělovač desetinných míst je důsledně používána desetinná čárka.
Platforma: CD bylo testováno na PC s operačním systémem Windows XP a prohlížečem Microsoft Internet Explorer 8.
Dílo využívá standardní prostředky jazyka HTML což by mělo být zárukou jeho bezproblémové funkce i na jiných platformách a prohlížečích.
Pokud máte s prohlížením problémy, doporučujeme nainstalovat nejnovější verzi prohlížeče.
Spuštění: Po vložení do mechaniky se CD automaticky spustí.
Pokud nemáte nastaveno automatické spouštění CD, poklepejte na:
Tento počítač - jednotka CD-ROM - soubor index.htm v kořenovém adresáři tohoto CD.
Všechna
práva
vyhrazena:
Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů nebo rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

 


Nahoru