Literatura

Zpět na obsah

 

  1   TNI 01 0115:2009. Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM).
2 Dokumenty CLSI: viz http://www.clsi.org.
3 Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). ISO, Geneva 1995, ISBN 92-67-10188-9, v roce 2008 znovu vydán s nepodstatnými změnami jako ISO/IEC Guide 98-3:2008.
4 EN/CEN 14 136:2004. Use of External Quality Assessment Schemes in the Assessment of the Performance of in Vitro Diagnostic Procedures.
5 Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices. Official Journal of the European Communities 1998; Dec 7: L 331/1-L 331/37.
6 Fraser C. G.: Biological Variation from Principles to Practice. AACC Press 2001.
7 Westgard J. O.: Six Sigma Quality Design & Control. QC Westgard Inc. 2001.
8 Arzideh F, Wosniok W, Gurr E, Hinsch W, Schumann G, Weinstock N, Haeckel R.: A plea for intra-laboratory reference limits. Part 2. A bimodal retrospective concept for determining reference limits from intra-laboratory databases demonstrated by catalytic activity concentrations of enzymes Clin Chem Lab Med (2007) 45 1043 - 1057.
9 Odhad nejistot chemických a mikrobiologických měření. Kvalimetrie 13. M. Suchánek (Ed.), EURACHEM-ČR, Praha 2003.
10 Stanovení nejistoty analytického měření (překlad rozšířeného anglického vydání 2000). Kvalimetrie 11. M. Suchánek (Ed.), EURACHEM-ČR, Praha 2001.
11 Stöckl D.: viz http://www.stt-consulting.com.
12 Jakost v analytické laboratoři 2000. Odpovědi manažerům jakosti. Kvalimetrie 10. M. Suchánek (Ed.), EURACHEM-ČR, Praha 2000.
13 ISO 17 511:2003. In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in biological samples - Metrological traceability of values assigned to calibrators and control materials.
14 Vessman J. et al.: Selectivity in analytical chemistry. Pure Appl. Chem., 73, 1381-1386 (2001).
15 Friedecký B., Kratochvíla J.: Analytická kvalita v klinické laboratoři. CD-ROM publikace, SEKK, Pardubice 2002.
16 Westgard J. O.: Validation of iQM Active Process Control Technology. Point of Care, 2(1), 1 - 7 (2003).
17 ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005. Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.
18 Petersen P. H., Fraser C. G., Kallner A., Kenny D.: Strategies to Set Global Analytical Quality Specifications in Laboratory Medicine. 1st Edition, Scand. J. Clin. Lab. Invest., Special Issue 69(7), 475 - 585 (1999).
19 ČSN EN ISO 15 189:2007. Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost.
20 ISO 15 195:2003. Laboratory Medicine - Requirement for Reference Measurement Laboratories.
21 ISO Guide 34:2000. General requirements for the competence of reference materials producers.
22 ISO Guide 35:1989 (v revizi 2003). Certification of reference materials - general and statistical principles.
23 IUPAC Compendium of Analytical Nomenclature, Definitive results 1997, Inczédy J., Lengyel T., Ure A. M. (Eds), 3rd Ed., Blackwell Science Oxford 1998.
24 ČSN EN ISO 9000:2006. Systémy managementu kvality. Základy, zásady, slovník.
25 ČSN EN ISO/IEC 17000:2005. Posuzování shody - Slovník a základní principy.
26 ISO EN 9004:2001. Systémy managementu kvality - Směrnice pro zlepšování výkonnosti.
27 ISO 18 153:2003. Measurement of quantities in samples of biological origin - Metrological traceability of assigned value for catalytic concentration of enzymes in calibrators and control materials.
28 ISO Guide 30:2009. Terms and definitions used in connection with reference materials.
29 Vhodnost analytických metod pro daný účel. Kvalimetrie 9. M. Suchánek (Ed.), EURACHEM-ČR, Praha 1999.
30 ČSN ISO 5725:1997. Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření.
Norma má 6 samostatných částí označených ČSN ISO 5725-1 až ČSN ISO 5725-6.
31 ISO 15 193:2009. In Vitro Diagnostic Medical Devices - Requirements for content and presentation of reference procedures.
32 ISO 15 194:2009. In Vitro Diagnostic Medical Devices - Requirements for certified reference materials and the content of supporting documentation.
33 Používání referenčních materiálů v chemické analýze. v Kvalimetrie 14, M. Suchánek (Ed), EURACHEM-ČR, Praha 2004.
34 Haeckel R, Wosniok W, Arzideh F.: A plea for intra-laboratory reference limits. Part 1. General considerations and concepts for determination. Clin Chem Lab Med 45, 1033 - 1042 (2007).
35 Thompson M., Ellison S. L. R., Fajgelj A., Willetts P., Wood R.: Harmonized guidelines for the use of recovery information in analytical measurement. Pure Appl. Chem., 71(2), 337-348 (1999).
(Text je dostupný na adrese http://www.eurachem.org/guides/recovery.pdf)
36 Barek J. a kol.: Metrologická terminologie v chemii. Chem. Listy 94, 439 - 444 (2000).
37 ISO 13 528:2005. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.
38 CLSI EP 17-A:2004. Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantification; Approved Guideline.
39 ISO/CDTS 25 680. Medical laboratories - Calculation and expression of measurement uncertainty. Draft 2009.
40 Henny J.: The IFCC recommendations for determining reference intervals: strengths and limitations. J Lab Med 2, 45 - 51 (2009).
41 ISO Guide 31:2009. Reference materials - Contents of certificates and labels.
42 DIS ISO Guide 80. Commercial and in-house production of non-certified reference materials
43 ČSN EN ISO/IEC 17043 - Posuzování shody - Obecné požadavky na zkoušení způsobilosti
44 Použití informací o nejistotě k posuzování shody. Nejistota měření vyplývající z odběru vzorků. Kvalimetrie 15. M. Suchánek (Ed.), EURACHEM-ČR, Praha 2008.
45 CLSI C28-A3:2009. Defining, Establishing and Verifying Reference Intervals in the clinical laboratory; Approved Guideline.
46 Ceriotti F, Hinzmann R, Panteghini M.: Reference intervals: the way forward. Ann Clin Biochem 48, 8-17 (2009).
47 ČSN EN 45 020:2007. Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník.
48 Horwitz W.: Evaluation of analytical methods used for regulation of foods and drugs. Anal. Chem. 54, 67a (1982).

 


Nahoru