Setkání uživatelů SLP - 2017

 

Letošní tradiční podzimní seminář SLP se konal 28. listopadu 2017. Hostitelem byla Nemocnice Na Bulovce. V příjemné posluchárně v nové budově Centrálních laboratoří zaznělo nejen 6 přednášek, ale i řada diskuzních příspěvků. Proběhla smysluplná výměna zkušeností a zaznělo množství podnětů pro další rozvoj systému SLP, za které děkujeme především.

 

 Novinky v systému SLP, inspirované prezentacemi a debatami, zařadíme do následujících upgrade v roce 2018.

 

Uvítáme i další náměty od účastníků, které vyplynou z jejich zkušeností a praxe. Prosíme, zasílejte je na adresu mailto:zamecnik@sekk.cz .

 

Prezentace ze setkání uživatelů:

Fakultní nemocnice Ostrava - ÚLD

Nemocnice Na Bulovce - Centrální laboratoře

Nemocnice Na Bulovce - oddělení klinické mkrobiologie

Thomayerova nemocnice- oddělení klinické biochemie