Program SLP: kontakty, technická pomocProblémy s instalací systému, upgrade systému a další problémy technického typu konzultujte s:
RNDr. Luděk Straka, V Zahrádkách 274, 252 45 Zvole, tel. 602 736 807.


Ekonomické záležitosti (objednávky, faktury) řeší:
paní Ivana Seibertová, SEKK, P.O. Box B35, 530 02 Pardubice, tel. 466 530 230.


Konzultace k systému SLP s uživateli řeší:
paní Jana Sedláková, SEKK, tel. 734 531 769.


S ostatními záležitostmi se obracejte na správce systému SLP:
Ing. Miroslav Zámečník,
Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., PLM, IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč.