Stáže, konzultace a krátkodobá i dlouhodobá pomoc s tvorbou a údržbou dokumentů

 

Nabízíme službu, kterou si můžete objednat v libovolném vhodném rozsahu.

Podrobnější informace najdete na webu www.sekk.cz v části SLP.

 

  

Kurzy SLP v roce 2020

 

 

Kurz - Optimální využívání počítačového systému SLP v laboratorní praxi

 

Termín: 31. 3. 2020

Kód akce:  

 

Určeno pro pracovníky laboratoří klinické biochemie, hematologie, imunologie a mikrobiologie. 

 

Program:

Efektivní práce s počítačovým systémem SLP při tvorbě laboratorní dokumentace – přehled nástrojů, jejich nastavení a práce s nimi; papírová i hypertextová dokumentace. Lokální číselník laboratorních položek, Laboratorní příručka, dokumentace systému kvality a řízení kvality – SOP, směrnice, instrukce, formuláře, záznamy. Řízená dokumentace – založení, udržování, revize, nové verze, archivace. Agendy – využití databází pro provozní dokumentaci – evidence přístrojové techniky, pracovníků, objednávek, dodavatelů.

Základní informace k tvorbě hypertextu. Základní informace k EŘD. Aktuální otázky, diskuse.

 

Praktická cvičení. Kurz je veden intenzivní formou s využitím počítačů v rozsahu od 9. do 16. hodiny. 

Cena: 1650 Kč (uživatelům systému SLP hradí sponzor)

Vedoucí: ing. M. Zámečník

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Kurz se koná v počítačové učebně číslo 8.

 

Počet míst v kurzu je omezen počtem počítačů (22 míst), nárok na účast mají dříve přihlášení.

Nad rámec maximálního počtu posluchačů lze přijmout další zájemce pouze bez nároku na počítač.

Kurz bude realizován jen při dostatečném počtu zájemců.

 

 

Kurz - Správce dokumentace systému SLP a EŘD v praxi

 

Termín: 1. 4. 2020

Kód akce:

 

Určeno pro pracovníky laboratoří klinické biochemie, hematologie, imunologie a mikrobiologie. 

 

Program:

Nároky kladené na správce dokumentace a systému SLP, elektronické řízení dokumentace, nastavení systému SLP, EŘD a EŘZ, praktické zkušenosti z praxe. Vazby NČLP a LČLP s ohledem na tvorbu laboratorních příruček a pro potřeby DASTA. Aktuální otázky, diskuse.

 

Praktická cvičení. Kurz je veden intenzivní formou s využitím počítačů v rozsahu od 9. do 16. hodiny. 

Cena: 1650 Kč (uživatelům systému SLP hradí sponzor)

Vedoucí: ing. M. Zámečník

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Kurz se koná v počítačové učebně číslo 8.

 

Počet míst v kurzu je omezen počtem počítačů (22 míst), nárok na účast mají dříve přihlášení.

Nad rámec maximálního počtu posluchačů lze přijmout další zájemce pouze bez nároku na počítač.

Kurz bude realizován jen při dostatečném počtu zájemců. 

 

 

 

Sponzorská úhrada kurzů IPVZ:

 

Připomínáme, že každé pracoviště, které má zakoupené předplatné na příslušný rok, má v tomto roce nárok na jednu bezplatnou účast jednoho pracovníka v jednom vybraném jednodenním kurzu "SLP" - máte-li zájem, napište minimálně tři týdny před termínem akce na adresu  zamecnik@sekk.cz , uveďte licenční číslo svého systému SLP a jméno účastníka kurzu - vše potřebné zajistíme. Současně samozřejmě zašlete též standardní přihlášku na vybraný kurz na adresu IPVZ (prihlasky@ipvz.cz), který akci zajišťuje.