Stáže, konzultace a krátkodobá i dlouhodobá pomoc s tvorbou a údržbou dokumentů

 

Od června 2016 zavádíme pro vás novou službu, kterou si můžete objednat v libovolném vhodném rozsahu.

Podrobnější informace najdete na webu www.sekk.cz v části SLP.

 

  

Kurz SLP v roce 2017

 

 Kurz - Optimální využívání počítačového systému SLP v laboratorní praxi

 

Termín: 22. 3. 2017

Kód akce: 2110 71 109

 

Určeno pro pracovníky laboratoří klinické biochemie, hematologie, imunologie a mikrobiologie. 

 

Program:

Efektivní práce s počítačovým systémem SLP při tvorbě laboratorní dokumentace – přehled nástrojů, jejich nastavení a práce s nimi; papírová i hypertextová dokumentace. Lokální číselník laboratorních položek, Laboratorní příručka, dokumentace systému kvality a řízení kvality – SOP, směrnice, instrukce, formuláře, záznamy. Řízená dokumentace – založení, udržování, revize, nové verze, archivace. Agendy – využití databází pro provozní dokumentaci – evidence přístrojové techniky, pracovníků, objednávek, dodavatelů.

Tvorba hypertextu. Základní informace k EŘD. Aktuální otázky, diskuse.

 

Praktická cvičení. Kurz je veden intenzivní formou s využitím počítačů v rozsahu od 9. do 16. hodiny. 

Cena: 1450 Kč (uživatelům systému SLP hradí sponzor - viz dále)

Vedoucí: ing. M. Zámečník

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Kurz se koná v počítačové učebně číslo 8.

 

Počet míst v kurzu je omezen počtem počítačů, nárok na účast mají dříve přihlášení.

 

 

Sponzorská úhrada kurzů IPVZ:

 

Připomínáme, že každé pracoviště, které má zakoupené předplatné na příslušný rok, má v tomto roce nárok na jednu bezplatnou účast jednoho pracovníka v jednom vybraném jednodenním kurzu "SLP" - máte-li zájem, napište minimálně tři týdny před termínem akce na adresu  zamecnik@sekk.cz , uveďte licenční číslo svého systému SLP a jméno účastníka kurzu - vše potřebné zajistíme. Současně samozřejmě zašlete též standardní přihlášku na vybraný kurz na adresu IPVZ (prihlasky@ipvz.cz), který akci zajišťuje.