Encyklopedie laboratorní medicíny


Za pomoci systému SLP je vytvářena Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi, která je průběžně aktualizovaná a obsahuje několik tisíc hypertextově zpracovaných textů. Většina textů je k dispozici v systému SLP v části "repetitoria", kde jsou uspořádané do logických celků a lze je využívat například při tvorbě vlastních laboratorních příruček. V systému SLP jsou k dispozici navíc také repetitoriové texty vztahující se k Národnímu číselníku laboratorních položek, k Datovému standardu a k vlastnímu systému SLP.


Aktuální tvar Encyklopedie laboratorní medicíny na CD-ROM byl v minulosti zasílán všem předplatitelům systému SLP, od konce roku 2007 je k dispozici na webu http://www.enclabmed.cz/ .