Aktuality29. 3.2018 Verze 3.61.01

Byl vyvěšen nový upgrade SLP. Pokud máte objednanou podporu SLP pro rok 2018, můžete si jej stáhnout zde.

Bylo přidáno množství nových položek z oblasti biochemie, hematologie a imulologie. V programu bylo provedeno mnoho změn - hlavně v agendách.

Podrobnější informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


16.12.2017 Verze 3.54.01

Byl vyvěšen nový upgrade SLP. Pokud máte objednanou podporu SLP pro rok 2017, můžete si jej stáhnout zde.

Byly přidány dvě nové položky z oblasti biochemie a imulologie. V programu byl přidán žurnál přihlášení a odhlášení uživatelů do SLP.

Podrobnější informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


16.10.2017 Pozvánka na seminář

Letošní seminář SLP se koná 28. listopadu v Praze v seminární místnosti Centrálních laboratoří Nemocnice Na Bulovce (pavilon č. 8, první patro). Text pozvánky najdete zde.


16.10.2017 Verze 3.53.01

Byl vyvěšen nový upgrade SLP. Pokud máte objednanou podporu SLP pro rok 2017, můžete si jej stáhnout zde.

Byly přidány nové položky pro vyšetření hladin léků a položky z oblasti sérologie. V programu bylo provedeno několik spíše drobných změn.

Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


20.6.2017 Verze 3.52.01

Byl vyvěšen nový upgrade SLP. Pokud máte objednanou podporu SLP pro rok 2017, můžete si jej stáhnout zde.

Byl přidán nástroj "Odchod pracovníka laboratoře". V NČLP bylo v rámci položek s druhem veličiny volume rate (clearance korigované, eGFR) bylo realizováno sjednocení jednotek a aktualizace položek.

Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


29.3.2017 Verze 3.51.01

Byl vyvěšen nový upgrade SLP. Pokud máte objednanou podporu SLP pro rok 2017, můžete si jej stáhnout zde.

Byla přidána možnost provádět revizi položek LČLP. Ke všem dialogovým obrazovkám se záložkou seznam byla přidána tlačíka pro prodloužení seznamu na výšku okna programu LP. Byla rozšířena podpora činností, které je v SLP nutno provést při odchodu pracovníka z laboratoře.

Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


16.12.2016 Verze 3.44.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. V LČLP byl přídán příznak "akreditovaná položka". Filtrování podle něj je zapojeno do LČLP, sestav i EHK. Byly přidány lokální třídy dokumentů. Dokumenty lze dle nich filtrovat, v hypertextu lze vytvářet seznamy dokumentů pro třídy. K verifikačním protokolům je nově možné přiřadit externí dokumenty.

Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


28.11.2016 Seminář SLP 2016 - přednášky

Seminář SLP - Setkání uživatelů systému SLP 2016 - FNKV, 23.11.2016:

MUDr. Jan Špička - úvodní slovo

Jiří Kotrbatý - přehled novinek v systému SLP z pohledu praxe

Mgr. Iveta Brabcová - nástroje pro analýzu rizik v systému SLP

Jana Sedláková - zkušenosti se systémem SLP v laboratořích Nemocnice Na Bulovce

Jiří Kotrbatý - využívání EŘD a EŘZ v systému SLP v každodenní praxi

Ing. Václav Senft - zkušenosti se systémem SLP v praxi ÚKBH FN Plzeň

Pozvánka na kurz SLP v roce 2017


20.10.2016 Pozvánka na seminář

Letošní seminář SLP se koná 23. listopadu v Praze ve velké posluchárně FN Královské Vinohrady v budově „M“ (tzv. „KAPLE“). Text pozvánky najdete zde.


7.10.2016 Verze 3.43.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Byl rozšířen číselník autorů o kódy 00 - 9Z. Ve všech hlavních dialozích programu SLP byl k tzv. "memo-polím" (víceřádková pole pro editaci textu libovolné délky) přidáno minitlačítko (e šipkou dolů), pomocí kterého lze text editovat nebo prohlížet v celoobrazovkovém režimu. Připravujeme pro vás upgrade SLP po internetu. Proběhla poslední fáze revize národních dokumentů. Již neaktuální národní dokumenty byly při ní přesunuty do archivu.

Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


22.6.2016 Verze 3.42.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Jsou v něm úpravy v práci s dokumenty (posun začátku platnosti schváleného dokumentu o 14 dní), podpora obecných nástrojů při prohlížení dokumentů a v neposlední řadě je ve všech seznamech v SLP podbarven aktuální řádek seznamu. Proběhla další fáze revize národních dokumentů. Již neaktuální národní dokumenty byly při ní přesunuty do archivu.

Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


4.4.2016 Verze 3.41.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Jsou v něm úpravy v EŘD a práci s dokumenty. Byla přidána možnost generování hypertextu v UTF-8. Proběhla druhá fáze revize národních dokumentů. Další spíše drobné změny jsou v agendě neshod, preventivních oparření a v auditech.

Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


17.12.2015 Verze 3.34.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Je v něm dokončeno elektronické řízení záznamů (EŘZ). Proběhla první fáze revize národních dokumentů. Další spíše drobné změny jsou v agendě sledovaných akcí, verifikačním protkolu, číselníku odběrových nádobek.

Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


7.10.2015 Verze 3.33.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Hlavní změnou je zapojení úvodní elektronického řízení záznamů (EŘZ). Byl též aktualizován výpočet nejistoty dle doporučení SEKKu z roku 2014. Další spíše drobné změny jsou v agendě sledovaných akcí, při práci s dokumenty a v EŘD.

Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


18.6.2015 Verze 3.32.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. K hlavním změnám došlo v agendě neshod a v dialogu pro generování hypertextu. Ve škálách byla přidána možnost vlastního třídění. Dále byl podstatně rozšířen seznam sledovaných právních předpisů.

Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


10.4.2015 Verze 3.31.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Je v přidána nová agenda Analýza rizik. Verifikační protokol - byl inovován výpočetní algoritmus tak, aby respektoval nové doporučení SEKK, které bylo vydáno 11.11.2014 a kterým se mění dosavadní výpočet kombinované nejistoty. Kombinovaná nejistota ve verifikačních protokolech, které byly vytvořeny před 11. listopadem 2014, je nadále počítána podle starého doporučení a v těch vytvořených po 11. listopadu 2014 podle nového doporučení.

Byly přidány nové položky z oblasti biochemie a imunologie. Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


18.12.2014 Verze 3.24.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Je v něm dokončena aktualizace ukázkového dokumentu Příručky kvality. Byla provedena revize hematologických škál. Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Do všech tiskových sestav byl přidán celkový počet stránek (např. Strana 5 z 25). Byla přidána možnost okamžitého schválení drobných změn v dokumentech, možnost nastavit si interval revizí pro jednotlivé typy dokumentů. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


17.10.2014 Verze 3.23.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Jsou v něm aktualizovány doporučení k Laboratorní příručce. Byl částečně aktualizován ukázkový dokument Příručky kvality (NASKL) - kapitoly 1 až 4. Kompletní aktualizace bude k dispozici v prosincovém upgrade. Bylo přidáno 120 nových textů ze skupiny "Odborné texty" a "Hesla a pojmy".Dále bylo přidáno 28 nových dokumentů dle ČSN EN ISO 15189:2013, šest dokumentů bylo aktualizováno v souladu s ČSN EN ISO 15189:2013 (většinou se jedná o formuláře). Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Byla přidána tisková sestava "indikátory kvality řízení dokumentace" a v seznamu EHK cyklů bylo přidáno tlačítko pro vytvoření zprávy o účasti v programech zkoušení způsobilosti (pro ČIA). Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


25.6.2014 Verze 3.22.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Jsou v něm dokončeny změny osnov SOP s ohledem na normu ISO 15189:2013. Dále jsou přidány nástroje pro hromadnou změnu umístění externích souborů, pro přepojení verifikačních protokolů a EHK cyklů k jiným lokálním položkám. Došlo k několika změnám při práci s EŘD a v agendách byla přidána práce s vzorovými texty. Bylo přidáno několik desítek nových dokumentů ze skupin "Texty k LČLP", "Odborné texty" a "Hesla a pojmy". Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


30.3.2014 Verze 3.21.01 - chybný potisk několika CD

Vážení uživatelé SLP. několik CD s upgrade 3.21.01, který jsme v minulém týdnu rozeslali, má chybný potisk. Místo správného označení "SLP 3.21.01 upgrade" z 24.3.2014 je na nich chybně uvedeno, že se jedná o upgrade 3.12.01 z června 2013. Jde jen o chybný potisk CD, obsahem CD je upgrade 3.21.01 (správné číslo verze je uvedeno v titulním řádku probíhajícího upgrade SLP). Za chybu se vám omlouváme.


25.3.2014 Verze 3.21.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Hlavním tématem upgrade jsou změny v normě ISO 15189 - aktualizace osnovy SOPV, agend pracovníků a přístrojů. Bylo přidáno pět nových výpočtů. Došlo k dalším změnám ve volbách pro Elektronické řízení dokumentace. Bylo přidáno 14 nových položek (klíče 17748 - 17771), 12 textů k LČLP a 2 odborné texty. Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


13.3.2013 Změna telefonního čísla pro hotline SLP

Od 25. března přestane fungoval dosavadní telefonní číslo pro hotline SLP (257 761 184). Již nyní můžete používat nové telefonní číslo pro hotline SLP - 602 736 807


16.12.2013 Verze 3.14.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Hlavním tématem upgrade jsou změny v normě ISO 15189. Dále byly provedeny změny v agendách přístrojů (validace, BTK) a pracovníků laboratoře (tisk účastníků sledovaných akcí). Došlo k dalším změnám ve volbách pro Elektronické řízení dokumentace. Byly přidány 2 položky z oblasti biochemie. Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


15.10.2013 Verze 3.13.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Byly v něm dokončeny úpravy týkající se oddělení lokálních a národních dokumentů. Došlo k dalším změnám ve volbách pro Elektronické řízení dokumentace. Byly přidány položky z oblasti biochemie. Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


1.7.2013 Verze 3.12.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Došlo k oddělení lokálních a národních dokumentů. Byla přidána možnost využívat vzorové rozdělovníky. Při práci s agendou EHK došlo k významným změnám v dialogu pro jednotlivé vzorky. Byla provedena další část revize a doplnění hematologických položek v NČLP. Byly přidány požadované položky z oblasti imunologie a biochemie. Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


28.3.2013 Verze 3.11.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Je v něm nová agenda Audity, elektrorevize techniky laboratoře. Mnoho změn bylo realizováno při práci s EŘD. Byla provedena první část revize a doplnění hematologických položek v NČLP. Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


17.12.2012 Verze 3.04.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Je v něm přidána možnost použít verifikační protokol i pro hematologii. Dále je doplněna práce se sešity záznamů a jsou doplněny nové vlastnosti při práci s EŘD. Bylo revidovány číselníky pro mikrobiologii a přidána 1 nová položka, Byl doplněny SOP z oblasti mikrobiologie, další 2 SOP a odborné texty k LČLP. Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


4.10.2012 Verze 3.03.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Je v něm přidána možnost použít při založení nové verze postup, při kterém se dosavadní verze dokumentu ukládá do archivu až po distribuci nové verze. Dále při generování hypertextu lze před text dokumentu předřadit hlavičku dokumentu. Bylo přidáno asi 150 nových položek z oblasti hematologie, imunologie a biochemie. Byl doplněn 1 text k číselníkům:. Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


25.6.2012 Verze 3.02.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Tento upgrade obsahuje sešity záznamů, tisk deníku řízené dokumentace, plán akcí pro Agendy, drobné změny při práci s EŘD, nový výpočet "Pravděpodobnost akutního srdečního selhání podle Steinharta" a pár dalších drobných změn. Bylo přidáno několik desítek nových položek z oblasti hematologie. Přibyly nové ukázky dokumentů SOP. Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


26.3.2012 Verze 3.01.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Tento upgrade obsahuje množství změn při práci s EŘD, několik změn při práci s dokumenty (tisk doplňku) a rozšíření možností sestav pro vytváření lab. příručky. Přibylo přes sto nových položek z oblasti serologie a imunologie. Přibyly nové ukázky dokumentů SOP a bylo doplněno několik set nových repetitorií, které jsou součástí nově Encyklopedie laboratorní medicíny, verze 11. Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


14.12.2011 Verze 2.94.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Tento upgrade obsahuje několik změn při práci s dokumenty (informativní výtisk), EŘD. Pro archivaci (export) byl přidán nový formát- FPT. Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Byly přidány nové biochemické a informatické položky a několik set nových repetitorií z oblasti imunologie. Číselník odběrových nádobek a přípravků byl doplněn o odběrové nádobky pro oblast mikrobiologie. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


24.10.2011 Oprava chyby při zobrazení poznámky k objednávce

Vážení uživatelé systému SLP, v novém upgrade SLP (verze 2.93.01) se bohužel objevila chyba v agendě objednávek - v poli pro poznámku k objednávce je zobrazen skrytý klíč objednávky. Jeho přepsáním by došlo porušení konzistence dat - ztratila by se vazba na řádky objednávky. Proto pokud jste již nainstalovali upgrade 2.93.01 a používáte agendu objednávek, stáhněte si opravený program SLP a nainstalujte si jej podle připojených pokynů.

Postup při nahrání opravy programu SLP:

1. Vytvořte si autorizační program: v menu "Údržba" pomocí volby "Vytvoření autorizačního programu pro SLP". Vytvořený autorizační program aut_slpw.exe bude uložen v adresáři "TEXTY"

2. Vypněte program SLP na všech stanicích v síti.

3. Vytvořte si záložní kopii programů slpwslc.exe, případně slpwuc.exe

4. Soubor slpwslc293.zip dekomprimujte, demoprimovaný soubor slpwslc293.exe přejmenujte na slpwslc.exe a nakopírujte ho do hlavního adresáře programu SLP. Pokud používáte i uživatelskou verzi SLP (slpwuc.exe), zkopírujte soubor slpwslc.exe do hlavního adresáře SLP ještě jednou a při kopírování změňte jméno výsledného souboru na slpwuc.exe.

5. Autorizujte program SLP pomocí autorizačního programu aut_slpw.exe v adresáři TEXTY: spusťte program aut_slpw.exe a následně najděte a vyberte soubor slpwslc.exe v hlavním adresáři SLP. Po stisknutí tlačítka "OK" bude program SLP autorizován a lze jej používat.

Pokud by se při nahrání opravy SLP vyskytly problémy, můžete se zkopírováním záložních kopií souborů slpwslc.exe a slpwuc.exe do hlavního adresáře SLP vrátit do stavu před opravou SLP, případně mi napište na adresu straka@sekk.cz.


17.10.2011 Verze 2.93.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Tento upgrade obsahuje několik změn při práci s EHK (mj. přidání s přenosem, tisk statistiky), opravy a dodatky v elektronickém řízení dokumentace (kontrolor čtení dokumentů, tisky v seznamech pro EŘD, byly přidány instrukce pro práci s EŘD). Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Bylo přidáno asi tři sta nových položek z oblasti a několik nových repetitorií. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


30.8.2011 Pozvánka na podzimní kurzy SLP

Vážení uživatelé systému SLP, připravili jsme pro vás dva podzimní kurzy. Pozvánku na tyto kurzy najdete zde.


27.6.2011 Verze 2.92.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Tento upgrade obsahuje hlavně opravy a dodatky v elektronickém řízení dokumentace. Dále upgrade obsahuje změny v oblasti možnosti tisků, změny při práci se záznamy o neshodách a preventivních opatřeních a při práci s odběrovými nádobkami. Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Bylo přidáno několik desítek nových položek z oblasti serologie a imunologie, položky pro účely transplantací orgánů (HLA..., Anti-HLA, ...) a položky pro koagulační vyšetření.Do skupiny "Pracovní instrukce" byl přidán text "Postup pro revizi dokumentů v programu SLP" - návod od uživatele SLP. Bylo doplněno několik nových repetitorií. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


12.4.2011 Verze 2.91.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Tento upgrade obsahuje nový systém pro elektronické řízení dokumentace. Jedná se o velmi rozsáhlý komplex nástrojů, který hlavně pro autory dokumentů podstatně rozšiřuje a zkvalitňuje systém práce s dokumenty. K jeho efektivnímu a bezproblémovému využívání doporučujeme podrobnější zaškolení. V říjnu budeme pořádat kurz věnovaný elektronickému řízení dokumentace. Dále upgrade obsahuje vylepšení při práci s jednoduchou verzí SLP, změny, které se týkají verifikačního protokolu a nové výpočty. Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Bylo přidáno přes sto nových dokumentů (hlavně odborné texty) a 22 nových položek národního číselníku. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


13.12.2010 Verze 2.84.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Tento upgrade obsahuje změny, které se týkají hlavně verifikačního protokolu a nástrojů pro práci s dokumenty. Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Bylo přidáno 28 nových národních položek . Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


5.10.2010 Verze 2.83.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Tento upgrade obsahuje změny, které se týkají hlavně verifikačního protokolu a nové agendy EHK. Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Bylo přidáno 70 nových národních položek . Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


21.6.2010 Verze 2.82.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Tento upgrade obsahuje velké množství novinek v menu Agendy a hlavně novou agendu EHK (s vazbou na lokální číselník). Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Bylo přidáno přes 80 nových národních položek . Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


26.3.2010 Verze 2.81.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Tento upgrade obsahuje hlavně inovovaný import lokálních položek a škál s LIS s kontrolou importovaného XML souboru a s možností importovat pouze změny v LIS. Bylo rozšířeny možnosti hledání filtrování v seznamu dodavatelů (formou přidání dvou uživatelsky definovaných položek). Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Bylo přidáno 38 repetitorií (metodických přehledů) a jeden dokument SOP. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


16.12.2009 Verze 2.74.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Tento upgrade obsahuje novou volbu „Knihovna laboratoře“. Volba je určena pro vedení evidence knih laboratoře včetně evidence jejich výpůjček. Bylo doplněno filtrování v seznamu lokálních položek. Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Bylo přidáno asi 60 repetitorií z nových kapitol Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi, verze 9 (prosinec 2009). Ve stěžejních dokumentech SLP jsme dokončili průběžně probíhající záměnu termínů „jakost“ za „kvalita.“ Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


20.10.2009 Aktualizace SLP řešící problémy s exportem a archivací

Pro archivaci a obnovu dat SLP, resp. export a import dokumentů jsou v SLP používány komprimační programy cabarc.exe, jar32.exe a arj.exe. V poslední době došlo u několika uživatelů k chybám při exportu dokumentů, resp. archivaci dat, které byly způsobeny nesprávným fungováním komprimačních programů. Proto byla vytvořena aktualizace SLP, která tyto problémy řeší. Byl změněn režim spouštění komprimačních programů. Ty jsou nyní spouštěny jako programy Windows (dříve se spouštěly jako DOsové programy). Proto se vám nyní při spuštění exportu nebo archivace dat objeví zpráva o vytváření komprimovaného souboru. Tlačítko "OK" stiskněte až poté, co zmizí okno komprimačního programu, jinak se vám objeví chybová hláška, že exportní dávka, resp. archivační soubor nebyly vytvořeny.

Postup při nahrání aktualizace programu SLP:

1. Vytvořte si autorizační program: v menu "Údržba" pomocí volby "Vytvoření autorizačního programu pro SLP". Vytvořený autorizační program aut_slpw.exe bude uložen v adresáři "TEXTY"

2. Vytvořte si záložní kopii programů slpwslc.exe, případně slpwuc.exe

3. Stáhněte si zkomprimovaný soubor slpwslc.zip. Následně soubor slpwslc.zip dekomprimujte a demoprimovaný slpwsle.exe nakopírujte do hlavního adresáře programu SLP. Pokud používáte i uživatelskou verzi SLP (slpwuc.exe), zkopírujte dekomprimovaný slpwslc.exe do hlavního adresáře SLP ještě jednou a při kopírování změňte jméno výsledného souboru na slpwuc.exe.

4. Autorizujte aktualizovaný program SLP pomocí autorizačního programu aut_slpw.exe v adresáři TEXTY: spusťte program aut_slpw.exe a následně najděte a vyberte soubor slpwslc.exe v hlavním adresáři SLP. Po stisknutí tlačítka "OK" bude program SLP autorizován a lze jej používat.

Pokud by se při aktualizaci SLP vyskytly problémy, můžete se zkopírováním záložních kopií souborů slpwslc.exe a slpwuc.exe do hlavního adresáře SLP vrátit do stavu před aktualizací SLP, případně mi napište na adresu straka@sekk.cz.

Pokud budou problémy s exportem dokumentů, resp. archivací, přetrvávat, můžete zvolit jiný komprimační formát (viz menu "Systém" - "Počáteční nastevní systému", záložka "Ostatní" - Formát pro archivaci a export/import).


29.9.2009 Verze 2.73.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Tento upgrade obsahuje nové kalkulátory pro výpočet odhadu glomerulární filtrace (rovnice Lund-Malmö, CKD-EPI, Counahan-Barratt, Mayo Clinic) a pro odhad rizika vývoje diabetes mellitus. Bylo doplněno filtrování a hledání v seznamu objednávaného materiálu. Jsou aktualizovány texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a EHK přehledy. Do národního číselníku byly přidány nové položky: HE4 (Human Epididymal Protein 4) a SAAG (Gradient albuminu sérum – ascites). Dále byly doplněny texty repetitorií nových kapitol, připravovaných pro Encyklopedii laboratorní medicíny pro klinickou praxi, verze 9 (prosinec 2009) nebo dodatky ke kapitolám existujícím. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


28.6.2009 Chyba při upgrade SLP na verzi 2.72.01 na síťovém serveru

V minulém týdnu byl rozeslán nový upgrade SLP. Součástí CD je nový program, který vykonává vlastní upgrade SLP na verzi 2.72.01. V tomto novém programu (UPG_SLPW.EXE na CD s upgrade SLP) se bohužel objevila chyba, která se může projevit při upgrade SLP na síťovém serveru. Chyba se netýká uživatelů, kteří používají mono verzi SLP a používají SLP na samostatném počítači. Pokud jste ještě neprovedli upgrade SLP na verzi 2.72.01, lze místo problematického nového upgrade pustit upgrade SLP "postaru".


Postup při provádění upgrade SLP "postaru":

1. Po vložení CD s upgrade SLP 2.72.01 do CD mechaniky se automaticky spustí "nový" upgrade. Objeví se dialog pro nalezení programu SLP. Dialog ukončete pomocí tlačítka "Storno"

2. Spusťte program UPG_SLPW_OLD.EXE z hlavní složky CD (klepněte na Start – Spustit a do pole zapište D:\UPG_SLPW_OLD.EXE a poté klepněte na tlačítko OK). Objeví se obrazovka s titulkem "Najděte SLP na disku a vyberte soubor SLPWSLC.EXE". Najděte příslušný soubor a stiskněte tlačítko "OK". Tím bude odstartován vlastní upgrade programu SLP. Proces je zcela automatický. Dojde při něm k upgrade programu i dat. Jeho průběh je komentován hláškami v pravém horním rohu obrazovky. Po úspěšné realizaci upgrade programu SLP, který trvá v závislosti na Vašem hardware od 5 do 10 minut, se objeví hláška "Upgrade programu SLP byl úspěšně ukončen".


23.6.2009 Verze 2.72.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Tento upgrade obsahuje nástroj pro automatické hlídání archivace dat, propojení některých agend s www stránkami a možnost posílání mailů ze SLP. Předělán byl program pro upgrade SLP tak, aby nemohlo dojít k nefunkčnosti SLP kvůli chybě při upgrade (pokud budete mít problémy s novým programem pro upgrade, lze použít "starý" upgrade - slp_upgw_old.exe). Dále upgrade obsahuje mnoho nových nebo aktualizovaných položek z oblasti hematologie a imunologie, 6 nových textů k číselníkům, aktualizované texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví, aktualizované EHK přehledy. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


14.4.2009 Oprava chyby při ukládání dokumentů se záhlavím/zápatím, resp. automatickými tvary

Problém: Je-li při práci s dokumentem kurzor v záhlaví/zápatí resp. v textu vývojového diagramu a ukládáte dokument (modrá "fajfka"), dojde k tomu, že místo obsahu dokumentu je uložen pouze text z příslušného objektu.

Řešení: Problém lze odstranit výměnou šablony pro práci s dokumenty SLP - slphtm.dot.

POZOR: šablona je určena jen pro SLP, verzi 2.71.01. Pokud používáte starší verzi SLP, nainstalujte nejprve upgrade na verzi 2.71.01.

Zde můžete stáhnout zkomprimovaný soubor slphtm.zip. Nejprve z něj extrahujte soubor slphtm.dot a následně soubor slphtm.dot zkopírujte do adresáře "sest" programu SLP (přepište dosavadní soubor).


31.3.2009 Chyba - při upgrade 2.71.01 se nenainstaluje podpora pro CAB formát pakování

V novinkách v SLP je avizována podpora pakovacího formátu CAB při archivaci/obnově dat resp. exportu/importu dokumentů. V upgrade SLP 2.71.01 je chyba, která způsobí, že tento formát nelze po upgrade používat. Chybu lze opravit tak, že zkopírujte z hlavního adresáře CD s upgrade SLP do hlavního adresáře programu SLP na vašem počítači (resp. ve vaší síti) soubor CABARC.EXE.

Poznámka: i bez opravy archivace/obnova resp. export/import funguje. Doporučuji ale soubor zkopírovat, protože pakovací formát CAB odstraňuje problémy, které byly při používání pakovacího formátu JAR (program jar32.exe).


23.3.2009 Verze 2.71.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Tento upgrade obsahuje nástroje pro práci s verifikačními protokoly připojenými k položkám LČLP, alternativní přístup k NČLP a změny při práci s Wordem 2003 a 2007, která by měla ukončit problémy s obrázky. Dále obsahuje mnoho nových nebo aktualizovaných položek z oblasti hematologie a imunologie, nové formuláře NASKL, směrnice a řády NASKL, texty k NCLP, aktualizované texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví, aktualizované EHK přehledy. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


15.12.2008 Verze 2.64.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Tento upgrade obsahuje vylepšení verifikačního protokolu, novou agendu "Preventivní opatření", aktualizované vzorové dokumenty NSKL včetně příručky kvality NASKL, 10 nových položek z oblasti genetiky, aktualizované texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví, aktualizované EHK přehledy. Současně s upgrade SLP jsme všem uživatelům rozeslali novou verzi CD Encyklopedie laboratorní medicíny. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


15.10.2008 Verze 2.63.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Tento upgrade obsahuje vylepšení verifikačního protokolu a nástroje pro revizi lokálních dokumentů, 10 nových položek z oblasti genetiky, aktualizované texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví, 18 nových SOP, 5 nových pracovních instrukcí a množství nových odborných textů, které vznikly při tvorbě Laboratorní příručky, verze 8.Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


27.6.2008 Verze 2.62.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Tento upgrade obsahuje vylepšení verifikačního protokolu, nástroje pro zjednodušení tvorby textových i hypertextových publikací, 24 nových položek z oblasti biochemie a toxikologie, aktualizované texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a 35 nových vzorových dokumentů. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


20.6.2008 Chyba při vložení obrázků do dokumentů (pro Word 2003, 2007)

Problém: U několika uživatelů se objevila při práci s dokumentem, který obsahuje obrázky, následující chyba: vložili do dokumentu několik obrázků a dokument následně v SLP uložili (modrá "fajfka"). Při následujícím otevření dokumentu v SLP se na pozicích všech obrázků v dokumentu objevil 1. obrázek dokumentu (chyba se vyskytla pouze při použití Wordu 2003, resp. 2007).

Řešení: Příčinu chyby jsme zatím neobjevili. Jakmile zjistíme její příčinu a způsob, jak chybu eliminovat, budeme vás ihned informovat. Zatím se omlouváme za problémy, které vám tato chyba může způsobit.


2.4.2008 Chyba při zpracování položek LČLP do RTF souboru

Problém: V souvislosti s přidáním možnosti barevného zvýraznění formulářů a sestav (verze 2.52.01 z června 2007) došlo k narušení funkce filtru nadefinovaného v sestavách. Díky tomu se do RTF tvaru popisu lokálních položek nyní dostanou všechny lokální položky - ne pouze ty, které odpovídají definici sestavy, pomocí které se RTF soubor generuje.

Řešení: Pokud budete v období do vydání následujícího upgrade SLP (červen 2008) vytvářet textový tvar laboratorní příručky, napište si o opravený program na adresu RNDr. Luďka Straky. V mailu sdělte licenční číslo vašeho SLP (najdete ho v Info obrazovce SLP). Obdržíte opravenou verzi programu autorizovanou pro vaše pracoviště spolu s pokyny pro instalaci opravy.


31.3.2008 Verze 2.61.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Tento upgrade obsahuje nový výpočet (verifikační protokol), nástroj pro zjednodušení tvorby textových i hypertextových publikací, 64 nových položek z oblasti biochemie, nové tiskové sestavy dokumentů, aktualizované texty zákonů a vyhlášek z oblasti zdravotnictví a asi 30 nových vzorových dokumentů. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


18.12.2007 Verze 2.54.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Tento upgrade obsahuje nový výpočet (ABR dle Stewarta a Fencla), nové tiskové sestavy dokumentů, nový přístup k důvěrnosti dokumentů a možnost připojit k položkám z menu Agendy externí dokumenty. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


10.10.2007 Verze 2.53.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Tento upgrade obsahuje kompletní dokumentaci k SLP a řeší spolupráci s Wordem 2007. Dále nabízí další nástroje pro grafickou úpravu LP. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


5.10.2007 Demo verze SLP

Pro ty, kteří se ještě nepotkali s programem SLP a chtějí jej vyzkoušet, je určena demo verze SLP. Proti standardní verzi je demo verze redukována v oblasti práce s dokumenty. Demo verzi si můžete objednat na adrese slp@sekk.cz.


13.9.2007 Verze 2.53.01 bude v půlce října

Další pravidelný upgrade SLP rozešleme v půlce října. Přes prázdniny se nám podařilo vyřešit všechny problémy s Wordem 2007, takže nová verze SLP bude plně funkční i na počítačích s poslední verzí Wordu.


25.6.2007 Verze 2.52.01

Rozeslali jsme nový upgrade SLP. Tento upgrade je zaměřen na příklady řešení vybraných situací s ohledem na Národní akreditační standardy pro klinické laboratoře. Dále nabízí další nástroje pro grafickou úpravu LP. Bližší informace o novinkách v upgrade naleznete zde.


25.6.2007 S Wordem 2007 stále nefunguje práce s dokumenty v SLP

Práce s dokumenty SLP pomocí Wordu 2007 bohužel dosud stále nefunguje. Protože se nová verze Wordu liší od předcházejících verzí velmi podstatně, bude nutné pro Word 2007 zcela předělat rozhraní pro práci s dokumenty. Předpokládáme, že nové rozhraní pro práci s dokumenty pomocí Wordu 2007 bude součástí podzimního upgrade SLP.


25.6.2007 SLP a Windows Vista

Vyzkoušeli jsme funkčnost SLP v prostředí Windows Vista. Kromě (ne)spo1upráce s Wordem 2007 jsme na žádné problémy nenarazili. S nižšími verzemi Wordu je SLP v prostředí Windows Vista plně funkční.


16.4.2007 Chyba při zobrazení náhledu dokumentu

Problém: Po nainstalování upgrade 2.51.01 se na některých počítačích může obevit problém s náhledem dokumentu. Pokud máte ve Wordu nastavenu nejvyšší úroveň zabezpečení maker, nelze náhled uzavřít standardní cestou - tlačítkem "Zavřít náhled dokumentu SLP". Při zavření náhledu černým křížkem v pravém horním rohu Wordu se objeví série hlášek, která pokračuje i při opuštění dokumentu (červeným křížkem i modrou "fajfkou").

Řešení: Problém lze odstranit dvěma způsoby:

1. Snížením nejvyšší úrovně zabezpečení maker ve Wordu o jeden stupeň: např. pro Word 2000 aktivujte menu "Nástroje", dále "Makro", "Zabezpečení" snižte úroveň zabezpečení z "Vysoké" na "Střední"

2. Výměnou makra pro náhled a tisk dokumentů: zde můžete stáhnout zkomprimovaný soubor tvzhl97.zip. Nejprve z něj extrahujte soubor tvzhl97.dot a následně soubor tvzhl97.dot zkopírujte do adresáře "sest" programu SLP (přepište dosavadní soubor).


16.4.2007 S Wordem 2007 nefunguje práce s dokumenty v SLP

Problém: Pokud používáte novou verzi Wordu (Word 2007), objeví se po stisknutí tlačítka "Word" pro zahájení práce s dokumentem chybová hláška "Chyba Visual Basicu 5111 - Tento příkaz není na této platformě k dispozici". S dokumentem nelze dále pracovat.

Řešení: Pokud je to možné, použijte pro práci s dokumenty v SLP nějakou z předchozích verzí Wordu (2000, XP, 2003), pro které je systém SLP připraven a testován. Problém s Wordem 2007 vyřešíme v nejkratším možném čase a o jeho odstranění vás budeme informovat na tomto místě. Zároveň připravíme ke stažení všechny soubory, které bude potřeba vyměnit.