LP - tisk a vydáníPokud máme vytvořené soubory HTML obsahující kapitoly AE a GK a soubor RTF obsahující kapitolu F, můžeme realizovat tisk.


Pokud budeme vydávat LP svépomocně a v menším nákladu, pak můžeme tisk realizovat přímo z uvedených souborů, stačí je jen patřičně individuálně upravit.


Je také možné všechny soubory pospojovat do jednoho (běžnými nástroji editoru Word), patřičně upravit, očíslovat stránky a uložit jako HTML, RTF nebo DOC k následnému tisku.


Pokud budeme LP tisknout sami, je důležité rozmyslet formát stránek, uspořádání a vazbu. V praxi se osvědčil tisk na listy A4 s vazbou do kroužkových desek (variabilita) nebo s vazbou ve hřbetu (nabízí se mnoho forem). Svépomocný tisk se vyplácí při menším počtu výtisků.


Pokud budeme LP tisknout v tiskárně, doporučujeme předat zkontrolované a zhruba upravené soubory tiskárně k dalšímu profesionálnímu zpracování (převod, sazba, korektura, tisk), které vyžaduje náročnější vybavení, dovednosti a zkušenosti.


Je možné volit papíry křídové a následně je i zalaminovat nebo volit ekologické recyklované.

Je možné tisknout v barvě nebo černobíle.

Je možné volit levnou formu vazby nebo knižní.

Toto vše je již především otázka finančních možností.


Vždy je nutné mít na zřeteli - LP je nutné za čas aktualizovat a vydat znovu.

Není proto potřebné vytvářet zbytečnou zásobu "na sklad" - bude vítána možnost dotisku.

Je vhodné kombinovat papírovou formu a CD, s CD již rovnou počítač i při návrhu vazby.


Nezapomeňte na jednoznačnou definici platnosti LP papírové i elektronické na CD.


A na závěr připomenutí:


- finální text LP uložíme jako jeden celek (nebo jako více patřičně označených dílů) do skupiny "Laboratorní příručka".

Pro toto slouží typ dokumentů "Laboratorní příručka vydaná - kompletní" (Typ1/2 = LABPRIRK).


- do skupiny "Laboratorní příručka" založíme řízený dokument, z něhož bude odkazováno na konkrétní příručku zvolené formy s uvedením místa jejího uložení.

Pro toto slouží typ dokumentů "Laboratorní příručky vydané" (Typ1/2 = LABPRIRV).

Laboratorní příručku lze také uložit pouze v knižní nebo hypertextové podobě mimo systém SLP.