Verze 3.93.01 (10/2021)


 

Verze 3.93.01 vznikla v říjnu 2021.

 

Novinky a změny v datech

 

NČLP verze 2.75.01.

 

Upgrade NČLP 2.75.01 (říjen 2021) - přidány nové položky s klíči od 51608 do 51610

 

 

Podrobné informace k NČLP najdete také na webu www.dastacr.cz:

https://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/DSBFV.htm - obecné informace k NČLP

https://www.dastacr.cz/SARS-CoV-2.html - problematika variant a mutací/delecí SARS-CoV-2

 

Nové položky:

 

51608 RNA viru SARS-CoV-2 - W152L (RNA; přítomnost [-] SEQS)

 

51609 Interferon gama (SARS-CoV-2) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] *)

51610 Interferon gama (SARS-CoV-2) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

 

Aktualizována a doplněna MTV = GTYPCOV, vše je sjednoceno a propojeno s maticí variant „SARS‑CoV-2 PCR“ vydávanou a aktualizovanou NRL SZÚ.

Aktuální tvar je vyvěšen na webu DASTACR v menu SARS-CoV-2. Zde jsou i další informace.

 

Poznámka:

Sublinie dominantně rozšířené varianty delta jsou dosud bez dalšího zatřídění, jsou označené „AY.xx“.

AY.xx  - mutace jsou rozptýleny po celém genomu, tedy rozlišit tyto sublinie lze jen celogenomovou sekvenací.

 

 

Vzhledem k velkému množství položek pro vyšetření SARS-CoV-2 jsme vytvořili nový aktuální přehled, který najdete ve skupině dokumentů „Podklady k hypertextům“:

NČLP - položky pro SARS-CoV-2 - aktuální

 

 

Redefinice položek „QuantiFERON“ a doplnění nových pro SARS-CoV-2:

 

Vzhledem k nevhodné definici 4 položek, která by neumožnila další rozvoj tohoto typu vyšetření a byla by problematická při realizaci vazeb na zahraniční číselníky (např. NPU), bylo nutné v červnu 2021 redefinovat 4 položky. Zajistěte prosím přesměrování na položky nové.

 

Byly zrušeny původní položky:

18200 MYTU - náhradou je nová: 51584

18201 MYTU - náhradou je nová: 51585

18229 CMV   - náhradou je nová: 51582

18230 CMV   - náhradou je nová: 51583

 

Nově založené položky, které nahrazují původní nevhodně definované:

51582 Interferon gama (CMV) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] *) … nahrazuje původní 18229

51583 Interferon gama (CMV) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] IA) … nahrazuje původní 18230

51584 Interferon gama (MYTU) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] *) … nahrazuje původní 18200

51585 Interferon gama (MYTU) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] IA) … nahrazuje původní 18201

 

Nově založené položky:

51609 Interferon gama (SARS-CoV-2) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] *)

51610 Interferon gama (SARS-CoV-2) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

 

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 9. 2021.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. Byla vytvořena zjednodušená verifikace. Lze jí použít k prodloužení platnosti standardního verifikačního protokolu v "novém" i "starém" tvaru - viz viz verifikační protokol 2021, verifikační protokol 2014.

Zjednodušenou verifikaci lze provést pomocí tlačítka "Zjedn. verifikace" v dialozích Verifikační protokol a Verifikační protokoly pro lokální položky.

 

Další drobné změny nekomentujeme.