Verze 3.92.01 (6/2021)


 

Verze 3.92.01 vznikla v červnu 2021.

 

Novinky a změny v datech

 

NČLP verze 2.74.01.

 

Upgrade NČLP 2.74.01 (červen 2021) - přidány nové položky s klíči od 51315 do 51607

 

 

Podrobné informace k NČLP najdete také na webu www.dastacr.cz:

https://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/DSBFV.htm - obecné informace k NČLP

https://www.dastacr.cz/SARS-CoV-2.html - problematika variant a mutací/delecí SARS-CoV-2

 

 

Pozor - redefinice položek „QuantiFERON“:

 

Vzhledem k nevhodné definici 4 položek, která by neumožnila další rozvoj tohoto typu vyšetření a byla by problematická při realizaci vazeb na zahraniční číselníky (např. NPU), bylo nutné redefinovat 4 položky.

Zajistěte prosím přesměrování na tyto položky nové.

 

Ruší se původní položky:

18200 MYTU - náhradou je nová: 51584

18201 MYTU - náhradou je nová: 51585

18229 CMV   - náhradou je nová: 51582

18230 CMV   - náhradou je nová: 51583

 

Nově založené položky, které nahrazují původní nevhodně definované:

51582 Interferon gama (CMV) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] *) … nahrazuje původní 18229

51583 Interferon gama (CMV) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] IA) … nahrazuje původní 18230

51584 Interferon gama (MYTU) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] *) … nahrazuje původní 18200

51585 Interferon gama (MYTU) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] IA) … nahrazuje původní 18201

 

V dalším upgrade budou doplněné další položky tohoto typu.

 

 

Úpravy názvů vybraných stávajících položek:

 

U položek týkajících se mikrobiologických a sérologických agens byly všude doplněny třídy VIR (viry), BAC (bakterie), FUNG (houby, kvasinky), PARA (paraziti) a takto jsou také nabízeny v hypertextových přehledech položek NČLP typu „agens“. Tím je již bezpředmětné původní pomocné vkládání slova „vir - virus - viru“ do názvu položek, takže byla provedena úprava názvů těchto položek NČLP týkajících se virů i tříd agens.      

 

Do číselníku procedur byla doplněna procedura ECLIA, patřící pod IA (ECLIA je specifikací IA).

 

Položky s názvem komponenty Ig/L -kappa a -lambda byly přejmenovány na dnes běžnější FLC kappa a FLC lambda atd. Původní název je nyní jako synonymum.

 

 

Nové položky:

 

Hematologie:

 

51361 COVID skóre (Pt; skóre [1] Výpočet)

 

Biochemie:

 

51422 HLC IgA kappa (P; hmot. konc. [g/l] *)

51423 HLC IgA kappa (P; hmot. konc. [g/l] IA)

51424 HLC IgA kappa (P; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51425 HLC IgA kappa (S; hmot. konc. [g/l] *)

51426 HLC IgA kappa (S; hmot. konc. [g/l] IA)

51427 HLC IgA kappa (S; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51430 HLC IgA lambda (P; hmot. konc. [g/l] *)

51431 HLC IgA lambda (P; hmot. konc. [g/l] IA)

51432 HLC IgA lambda (P; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51433 HLC IgA lambda (S; hmot. konc. [g/l] *)

51434 HLC IgA lambda (S; hmot. konc. [g/l] IA)

51435 HLC IgA lambda (S; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51428 HLC IgA poměr kappa/lambda (P; hmot. poměr [1] Výpočet)

51429 HLC IgA poměr kappa/lambda (S; hmot. poměr [1] Výpočet)

 

51436 HLC IgG kappa (P; hmot. konc. [g/l] *)

51437 HLC IgG kappa (P; hmot. konc. [g/l] IA)

51438 HLC IgG kappa (P; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51439 HLC IgG kappa (S; hmot. konc. [g/l] *)

51440 HLC IgG kappa (S; hmot. konc. [g/l] IA)

51441 HLC IgG kappa (S; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51444 HLC IgG lambda (P; hmot. konc. [g/l] *)

51445 HLC IgG lambda (P; hmot. konc. [g/l] IA)

51446 HLC IgG lambda (P; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51447 HLC IgG lambda (S; hmot. konc. [g/l] *)

51448 HLC IgG lambda (S; hmot. konc. [g/l] IA)

51449 HLC IgG lambda (S; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51442 HLC IgG poměr kappa/lambda (P; hmot. poměr [1] Výpočet)

51443 HLC IgG poměr kappa/lambda (S; hmot. poměr [1] Výpočet)

 

51450 HLC IgM kappa (P; hmot. konc. [g/l] *)

51451 HLC IgM kappa (P; hmot. konc. [g/l] IA)

51452 HLC IgM kappa (P; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51453 HLC IgM kappa (S; hmot. konc. [g/l] *)

51454 HLC IgM kappa (S; hmot. konc. [g/l] IA)

51455 HLC IgM kappa (S; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51458 HLC IgM lambda (P; hmot. konc. [g/l] *)

51459 HLC IgM lambda (P; hmot. konc. [g/l] IA)

51460 HLC IgM lambda (P; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51461 HLC IgM lambda (S; hmot. konc. [g/l] *)

51462 HLC IgM lambda (S; hmot. konc. [g/l] IA)

51463 HLC IgM lambda (S; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51456 HLC IgM poměr kappa/lambda (P; hmot. poměr [1] Výpočet)

51457 HLC IgM poměr kappa/lambda (S; hmot. poměr [1] Výpočet)

 

51464 Inhibin A (P; hmot. konc. [ng/l] *)

51465 Inhibin A (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

51466 Inhibin A (S; hmot. konc. [ng/l] *)

51467 Inhibin A (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

51468 Inhibin B (P; hmot. konc. [ng/l] *)

51469 Inhibin B (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

51470 Inhibin B (S; hmot. konc. [ng/l] *)

51471 Inhibin B (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

 

51472 PIVKA II (P; hmot. konc. [µg/l] *)

51473 PIVKA II (P; hmot. konc. [µg/l] Izotachoforéza)

51474 PIVKA II (S; hmot. konc. [µg/l] *)

51475 PIVKA II (S; hmot. konc. [µg/l] Izotachoforéza)

 

Mikrobiologie, sérologie:51586 Anti-Borrelia burgdorferi IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

51587 Anti-Borrelia burgdorferi IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51588 Anti-Borrelia burgdorferi IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

51589 Anti-Borrelia burgdorferi IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51590 Anti-Borrelia burgdorferi IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

51591 Anti-Borrelia burgdorferi IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51592 Anti-Borrelia burgdorferi IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

51593 Anti-Borrelia burgdorferi IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51504 Anti-CMV IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

51505 Anti-CMV IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51506 Anti-CMV IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

51507 Anti-CMV IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51508 Anti-Coxiella burnetii IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

51509 Anti-Coxiella burnetii IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51510 Anti-Coxiella burnetii IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

51511 Anti-Coxiella burnetii IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51512 Anti-Coxiella burnetii IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

51513 Anti-Coxiella burnetii IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51514 Anti-Coxiella burnetii IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

51515 Anti-Coxiella burnetii IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51516 Anti-EBV/EBNA IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

51517 Anti-EBV/EBNA IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51518 Anti-EBV/EBNA IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

51519 Anti-EBV/EBNA IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51594 Anti-EBV/VCA IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

51595 Anti-EBV/VCA IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51596 Anti-EBV/VCA IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

51597 Anti-EBV/VCA IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51598 Anti-EBV/VCA IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

51599 Anti-EBV/VCA IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51600 Anti-EBV/VCA IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

51601 Anti-EBV/VCA IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51520 Anti-HAV IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

51521 Anti-HAV IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51522 Anti-HAV IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

51523 Anti-HAV IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51524 Anti-HAV IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

51525 Anti-HAV IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51526 Anti-HAV IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

51527 Anti-HAV IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51528 Anti-HBsAg (P; rel. opt. denzita [-] *)

51529 Anti-HBsAg (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51530 Anti-HBsAg (S; rel. opt. denzita [-] *)

51531 Anti-HBsAg (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51532 Anti-HSV IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

51533 Anti-HSV IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51534 Anti-HSV IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

51535 Anti-HSV IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51536 Anti-HSV IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

51537 Anti-HSV IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51538 Anti-HSV IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

51539 Anti-HSV IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51492 Anti-Chlamydia pneumoniae IgA (P; rel. opt. denzita [-] *)

51493 Anti-Chlamydia pneumoniae IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51494 Anti-Chlamydia pneumoniae IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

51495 Anti-Chlamydia pneumoniae IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51496 Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

51497 Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51498 Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

51499 Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51500 Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

51501 Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51502 Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

51503 Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51540 Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

51541 Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51542 Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

51543 Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51544 Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

51545 Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51546 Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

51547 Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51548 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA (P; rel. opt. denzita [-] *)

51549 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51550 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

51551 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51552 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

51553 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51554 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

51555 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51556 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

51557 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51558 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

51559 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51560 Anti-Toxoplasma gondii IgA (P; rel. opt. denzita [-] *)

51561 Anti-Toxoplasma gondii IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51562 Anti-Toxoplasma gondii IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

51563 Anti-Toxoplasma gondii IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51564 Anti-Toxoplasma gondii IgG (Av) (P; rel. opt. denzita [-] *)

51565 Anti-Toxoplasma gondii IgG (Av) (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51566 Anti-Toxoplasma gondii IgG (Av) (S; rel. opt. denzita [-] *)

51567 Anti-Toxoplasma gondii IgG (Av) (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51568 Anti-Toxoplasma gondii IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

51569 Anti-Toxoplasma gondii IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51570 Anti-Toxoplasma gondii IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

51571 Anti-Toxoplasma gondii IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51572 Anti-Treponema pallidum (P; rel. opt. denzita [-] *)

51573 Anti-Treponema pallidum (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51574 Anti-Treponema pallidum (S; rel. opt. denzita [-] *)

51575 Anti-Treponema pallidum (S; rel. opt. denzita [-] IA)

 

51480 Antigen/Anti-HCV (P; rel. opt. denzita [-] *)

51476 Antigen/Anti-HCV (P; přítomnost [-] *)

51481 Antigen/Anti-HCV (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51477 Antigen/Anti-HCV (P; přítomnost [-] IA)

51482 Antigen/Anti-HCV (S; rel. opt. denzita [-] *)

51478 Antigen/Anti-HCV (S; přítomnost [-] *)

51483 Antigen/Anti-HCV (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51479 Antigen/Anti-HCV (S; přítomnost [-] IA)

51488 Antigen/Anti-HIV 1, 2 (P; rel. opt. denzita [-] *)

51484 Antigen/Anti-HIV 1, 2 (P; přítomnost [-] *)

51489 Antigen/Anti-HIV 1, 2 (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51485 Antigen/Anti-HIV 1, 2 (P; přítomnost [-] IA)

51490 Antigen/Anti-HIV 1, 2 (S; rel. opt. denzita [-] *)

51486 Antigen/Anti-HIV 1, 2 (S; přítomnost [-] *)

51491 Antigen/Anti-HIV 1, 2 (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51487 Antigen/Anti-HIV 1, 2 (S; přítomnost [-] IA)

 

51602 Antigen Chlamydia trachomatis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

51603 Antigen Chlamydia trachomatis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] IA)

51604 Antigen Chlamydia trachomatis (Výtěr ze spojivkového vaku; přítomnost [-] *)

51605 Antigen Chlamydia trachomatis (Výtěr ze spojivkového vaku; přítomnost [-] IA)

51606 Antigen Chlamydia trachomatis (U; přítomnost [-] *)

51607 Antigen Chlamydia trachomatis (U; přítomnost [-] IA)

 

 

51582 Interferon gama (CMV) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] *)

51583 Interferon gama (CMV) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] IA)

51584 Interferon gama (MYTU) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] *)

51585 Interferon gama (MYTU) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

51576 RNA viru SARS-CoV-2 - A222V (RNA; přítomnost [-] *)

51577 RNA viru SARS-CoV-2 - A222V (RNA; přítomnost [-] PCR)

51578 RNA viru SARS-CoV-2 - A222V (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51579 RNA viru SARS-CoV-2 - Del157-158 (RNA; přítomnost [-] *)

51580 RNA viru SARS-CoV-2 - Del157-158 (RNA; přítomnost [-] PCR)

51581 RNA viru SARS-CoV-2 - Del157-158 (RNA; přítomnost [-] SEQS)

 

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

 

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 6. 2021.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. Byl vytvořen nový tvar verifikačního protokolu, který vychází z doporučení pro výpočet nejistoty vydaného v roce 2021 - viz verifikační protokol 2021.

Nový tvar verifikačního protokolu bude použit pro všechny verifikační protokoly s datem vytvoření 1. 7. 2021 nebo vyšším.

Pro "staré" verifikační protokoly (datum vytvoření 30. 6. 2021 nebo nižší) se nic nezmění. Bude pro ně nadále používán stávající tvar verifikačního protokolu vycházející z doporučení pro výpočet nejistoty vydaného v roce 2008 a aktualizovaného v roce 2014 - viz verifikační protokol 2014.

V příští verzi SLP bude přidán "zjednodušený verifikační protokol", který umožní prodloužit platnost verifikačního protokolu.

 

2. Při práci s osnovami dokumentů byla přidána možnost nadefinovat styl bodů osnov dokumentů (velikost mezery za bodem osnovy, svázání bodu osnovy s následujícím odstavcem). Styl osnov dokumentů lze nadefinovat v číselníku osnov dokumentů, záložce "Seznam". Nadefinované vlastnosti bodů osnov lze promítnout do dokumentů při práci s nimi ve Wordu. Při změně velikosti písma bodů osnov (tlačítka 10, 12 nebo 14 v nástrojové liště pro SLP - menu Doplňky) se zároveň změní i zde nadefinované vlastností bodů osnov v dokumentu.

 

 3. Byl upraven výpočet nejistoty měření tak, aby odpovídal doporučení pro výpočet nejistoty vydaného v roce 2021.

 

4. Nově lze pro manažera kvality zpřístupnit dialog pro zpracování EŘZ požadavků (v menu "Dokumenty a texty" -> "Elektronické řízení dokumentace a EŘZ"). Manažer kvality musí ale být autor a mít přístupová práva SLC.

Přístup pro manažera kvality lze nastavit v počátečním nastavení systému, záložce "EŘZ".

 

5. Další drobné změny nekomentujeme.