Verze 3.84.01 (12/2020)


 

Verze 3.84.01 vznikla v prosinci 2020.

 

Novinky a změny v datech

 

NČLP má verzi 2.72.01.

 

Byly přidány nové položky s klíči od 50663 do 50777 a informatické položky s klíči od 20931 do 20932:

 

50696     Antigen viru SARS CoV-2 (Sliny; přítomnost [-] *)

50697     Antigen viru SARS CoV-2 (Sliny; přítomnost [-] Imunochromatografie)

 

50706     Buňky CD14+/CD16+ (Monocyty; num. podíl [1] *)

50707     Buňky CD14+/CD16+ (Monocyty; num. podíl [1] Cytometrie průtoková)

50708     Buňky CD14+/HLA-DR+ (Monocyty; num. podíl [1] *)

50709     Buňky CD14+/HLA-DR+ (Monocyty; num. podíl [1] Cytometrie průtoková)

 

50663     DNA Aspergillus species (B; přítomnost [-] *)

50664     DNA Aspergillus species (B; přítomnost [-] PCR)

50665     DNA Aspergillus species (Likvor; přítomnost [-] *)

50666     DNA Aspergillus species (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50667     DNA Aspergillus species (P; přítomnost [-] *)

50668     DNA Aspergillus species (P; přítomnost [-] PCR)

50669     DNA Aspergillus species (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

50670     DNA Aspergillus species (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

50671     DNA Aspergillus species (kvant.) (B; arb. látková konc. [kU/l] *)

50672     DNA Aspergillus species (kvant.) (B; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50673     DNA Aspergillus species (kvant.) (Likvor; arb. látková konc. [kU/l] *)

50674     DNA Aspergillus species (kvant.) (Likvor; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50675     DNA Aspergillus species (kvant.) (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

50676     DNA Aspergillus species (kvant.) (P; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50677     DNA Aspergillus species (kvant.) (Vzorek z cest dýchacích; arb. látková konc. [kU/l] *)

50678     DNA Aspergillus species (kvant.) (Vzorek z cest dýchacích; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50714     DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (Likvor; přítomnost [-] *)

50715     DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50716     DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (P; přítomnost [-] *)

50717     DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (P; přítomnost [-] PCR)

50718     DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (Kůže; přítomnost [-] *)

50719     DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (Kůže; přítomnost [-] PCR)

50720     DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (Vzorek z pohybového aparátu; přítomnost [-] *)

50721     DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (Vzorek z pohybového aparátu; přítomnost [-] PCR)

50740     DNA Leishmania species (Kůže; přítomnost [-] *)

50741     DNA Leishmania species (Kůže; přítomnost [-] PCR)

50742     DNA Leishmania species (Tkáň (kostní dřeň); přítomnost [-] *)

50743     DNA Leishmania species (Tkáň (kostní dřeň); přítomnost [-] PCR)

50744     DNA Mycobacterium non-tuberculosis (Sputum; přítomnost [-] *)

50745     DNA Mycobacterium non-tuberculosis (Sputum; přítomnost [-] PCR)

50746     DNA Mycobacterium non-tuberculosis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

50747     DNA Mycobacterium non-tuberculosis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

50758     DNA parvoviru B19 (S; přítomnost [-] *)

50759     DNA parvoviru B19 (S; přítomnost [-] PCR)

50760     DNA parvoviru B19 (Vzorek z oblasti "porodnictví"; přítomnost [-] *)

50761     DNA parvoviru B19 (Vzorek z oblasti "porodnictví"; přítomnost [-] PCR)

50710     DNA polyomaviru BKV (Likvor; přítomnost [-] *)

50711     DNA polyomaviru BKV (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50679     DNA polyomaviru BKV (P; přítomnost [-] *)

50680     DNA polyomaviru BKV (P; přítomnost [-] PCR)

50681     DNA polyomaviru BKV (S; přítomnost [-] *)

50682     DNA polyomaviru BKV (S; přítomnost [-] PCR)

50712     DNA polyomaviru BKV (U; přítomnost [-] *)

50713     DNA polyomaviru BKV (U; přítomnost [-] PCR)

50734     DNA polyomaviru JCV (Likvor; přítomnost [-] *)

50735     DNA polyomaviru JCV (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50736     DNA polyomaviru JCV (P; přítomnost [-] *)

50737     DNA polyomaviru JCV (P; přítomnost [-] PCR)

50738     DNA polyomaviru JCV (U; přítomnost [-] *)

50739     DNA polyomaviru JCV (U; přítomnost [-] PCR)

50687     DNA viru hepatitidy B (kvant.) (B; arb. látková konc. [kU/l] *)

50688     DNA viru hepatitidy B (kvant.) (B; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50691     DNA viru HIV-1 (P; přítomnost [-] *)

50692     DNA viru HIV-1 (P; přítomnost [-] PCR)

50693     DNA viru HIV-1 (kvant.) (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

50694     DNA viru HIV-1 (kvant.) (P; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50730     DNA viru chikungunya (S; přítomnost [-] *)

50731     DNA viru chikungunya (S; přítomnost [-] PCR)

50732     DNA viru chikungunya (Vzorek z oblasti "porodnictví"; přítomnost [-] *)

50733     DNA viru chikungunya (Vzorek z oblasti "porodnictví"; přítomnost [-] PCR)

 

50683     GDF-15 (P; hmot. konc. [ng/l] *)

50684     GDF-15 (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

50685     GDF-15 (S; hmot. konc. [ng/l] *)

50686     GDF-15 (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

 

50695     LD HM3 (Laktátdehydrogenáza (plazma); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

 

20931     Poznámky-specifikace-jiné (Monocyty; vlastnost (popis) [-] Datový přenos)

20932     Poznámky-specifikace-jiné (Monocyty(B); vlastnost (popis) [-] Datový přenos)

 

50722     RNA viru dengue (P; přítomnost [-] *)

50723     RNA viru dengue (P; přítomnost [-] PCR)

50724     RNA viru dengue (S; přítomnost [-] *)

50725     RNA viru dengue (S; přítomnost [-] PCR)

50689     RNA viru hepatitidy C (kvant.) (B; arb. látková konc. [kU/l] *)

50690     RNA viru hepatitidy C (kvant.) (B; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50726     RNA viru hepatitidy E (Stolice; přítomnost [-] *)

50727     RNA viru hepatitidy E (Stolice; přítomnost [-] PCR)

50728     RNA viru hepatitidy E (S; přítomnost [-] *)

50729     RNA viru hepatitidy E (S; přítomnost [-] PCR)

50752     RNA viru parotitidy (Likvor; přítomnost [-] *)

50753     RNA viru parotitidy (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50754     RNA viru parotitidy (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] *)

50755     RNA viru parotitidy (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] PCR)

50756     RNA viru parotitidy (U; přítomnost [-] *)

50757     RNA viru parotitidy (U; přítomnost [-] PCR)

50704     RNA viru SARS CoV-2 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

50705     RNA viru SARS CoV-2 (P; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50698     RNA viru SARS CoV-2 (Sliny; přítomnost [-] *)

50699     RNA viru SARS CoV-2 (Sliny; přítomnost [-] LAMP)

50700     RNA viru SARS CoV-2 (Sliny; přítomnost [-] PCR)

50701     RNA viru SARS CoV-2 (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] LAMP)

50702     RNA viru SARS CoV-2 (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] PCRM)

50703     RNA viru SARS CoV-2 (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCRM)

50762     RNA viru WNV (Likvor; přítomnost [-] *)

50763     RNA viru WNV (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50764     RNA viru WNV (P; přítomnost [-] *)

50765     RNA viru WNV (P; přítomnost [-] PCR)

50766     RNA viru WNV (S; přítomnost [-] *)

50767     RNA viru WNV (S; přítomnost [-] PCR)

50768     RNA viru WNV (U; přítomnost [-] *)

50769     RNA viru WNV (U; přítomnost [-] PCR)

50770     RNA viru zika (P; přítomnost [-] *)

50771     RNA viru zika (P; přítomnost [-] PCR)

50772     RNA viru zika (S; přítomnost [-] *)

50773     RNA viru zika (S; přítomnost [-] PCR)

50774     RNA viru zika (Ejakulát; přítomnost [-] *)

50775     RNA viru zika (Ejakulát; přítomnost [-] PCR)

50776     RNA viru zika (U; přítomnost [-] *)

50777     RNA viru zika (U; přítomnost [-] PCR)

50748     RNA virus morbil (Likvor; přítomnost [-] *)

50749     RNA virus morbil (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50750     RNA virus morbil (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] *)

50751     RNA virus morbil (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] PCR)

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

 

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 12. 2020.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. Byl vytvořen nástroj pro práci s historií dokumentu (seznamem vydaných verzí dokumentu). Je k dispozici pomocí volby "Dokumenty SLP, historie" v menu "Dokumenty a texty".

 

2. V SLP byly vytvořeny nástroje na podporu práce s kódy NPU (NPU = Nomenclature for Properties and Units - dlouholetý projekt IFCC a IUPAC).

- v dialogu pro práci s NČLP je k dispozici záložka s údaji o vazbě na NPU. Kód NPU byl přidán též do záložky "Seznam", lze podle něj seznam setřídit a hledat položku se zadaným kódem NPU

- v číselnících systémů a druhů veličin jsou k dispozici údaje o vazbě na NPU, číselníky jsou doplněné

- v číselníku komponent jsou k dispozici údaje o vazbě na NPU, číselník bude průběžně doplňován. Údaj o vazbě komponenty na NPU je k dispozici též v záložce "Seznam"

 

3. V záložkách "Seznam" jsou v některých dialozích SLP vedle pravého horního rohu tabulky (seznamu) místo tlačítek "šipka dolů" a "šipka nahoru" použita tlačítka "šipka dolů a doprava" a "šipka nahoru a doleva". Pomocí prvního z nich (šipka dolů a doprava) lze tabulku rozšířit i natáhnout na šířku i výšku okna programu SLP. Druhé z nich (šipka nahoru a doleva) vrátí tabulku do původního základního stavu.

Možnost zvětšení tabulky na výšku i šířku je k dispozici v těchto dialozích:

- národní číselník laboratorních položek (NČLP)

- lokální číselník laboratorních položek (LČLP)

- dokumenty SLP, repetitoria

- číselník systémů

- číselník komponent

- číselník druhů veličin

- číselník procedur

- agenda pracovníků laboratoře

- agenda přístrojové techniky

- agenda dodavatelů (výrobců, servisních firem)

Rozšíření i natažení seznamu je limitováno vaším nastavením velikosti okna (viz „Počáteční nastavení systému“) případně použitím obecného tlačítka pro maximalizaci okna. Při základním nastavení 880x534 se funkce tlačítka neuplatní. Tato úprava velikosti okna seznamu funguje pouze jednorázově, automaticky se vrací k základnímu nastavení.

Další informace k problematice zvětšení oken seznamů najdete výše v odstavci „Závěry plynoucí z říjnového průzkumu mezi uživateli SLP“ v části „Zvětšení oken systému SLP“.

 

4. Upgrade SLP - standardní upgrade SLP (slpwslc.exe) se nemění. Byly ale přepracovány možnosti, které lze použít, pokud standardní upgrade skončí chybou. V těchto případech lze použít novou variantu upgrade (upg12.exe), která používá ke kopírování mezi pracovními složkami upgrade jejich komprimovaný tvar.

 

5. Dokumenty - pokud na všech počítačích pracujete s Wordem 2007 nebo novějším, můžete nově používat automatický výmaz duplicitních obrázků z HTML kódu dokumentu po ukončení editace dokumentu a jeho uložení do databáze. Tato funkce výrazně zmenšuje velikost dokumentu v databázi a v důsledku snižuje možnost potíží při editaci dokumentu nebo při upgrade SLP.

Pokud uvažujete o tom, že budete automatický z HTML kódu používat, přečtěte si nejprve v textu výmaz duplicitních obrázků, odstavec " Výmaz duplicitních obrázků z jednoho dokumentu - co se stane". Jestliže používáte na všech stanicích Word 2007 nebo novější, stačí pak v počátečním nastavení systému, záložce "Dok-2", nastavit přepínač "na všech stanicích je používán Word 2007 nebo novější". Tím je funkce pro automatický výmaz duplicitních obrázků z HTML kódu dokumentu aktivována. Jako první krok po aktivaci této funkce vám doporučujeme pomocí volby "Dokumenty - výmaz duplicitních obrázků" v menu "Údržba" odstranit jednorázově duplicitní obrázky ze všech vašich dokumentů.

 

POZOR:

Pokud máte v počátečním nastvení systému nastaveno, že všude používáte Word 2007 nebo novější, případně již v dokumentu proběhl výmaz duplicitních obrázků a budete tento dokument editovat ve Wordu 2000 nebo 2003, objeví se vám po spuštění Wordu upozornění, že změny v dokumentu nebudou uloženy (v opačném případě by hrozilo riziko deformace obrázků v dokumentu).

 

 6. V dialogu "Pracovníci laboratoře - definování sledovaných akcí" byly stávající tiskové sestavy ("Seznam pracovníků, kteří se zúčastnili aktuální sledované akce" (záložka "Definice") a "Seznam pracovníků, kteří se zúčastnili vybraných sledovaných akcí" (záložka "Seznam")) doplněny o možnost třídění. Navíc byla do záložky "Definice" přidána tisková sestava "Seznam pracovníků, kteří se nezúčastnili aktuální sledované akce" a do záložky "Seznam" tisková sestava "Seznam pracovníků, kteří se nezúčastnili vybraných sledovaných akcí".

 

7. Na základě požadavků z praxe byly vytvořeny nové typy dokumentů a přidány do jednotlivých skupin:

- ve skupině Pokyny byla vytvořena duplicitní sada bez krycích listů a bez hlaviček (jako u formulářů)

- ve skupině BOZP byla přidána obecná Směrnice BOZP, Traum. plán a Řízení rizik (v BOZP)

Na základě požadavků z praxe lze rozšířit nabídku typů i v dalších skupinách.

(Připomínáme, že lokálně nelze typy přidávat, pouze upravovat jejich strukturu a že nelze měnit názvy.)

 

8. Další drobné změny nekomentujeme.