Verze 3.83.01 (9/2020)


Verze 3.83.01 vznikla v září 2020.

 

Novinky a změny v datech

 

NČLP má verzi 2.71.01.

 

Byly přidány nové položky s klíči od 50661 do 50662:

 

Homocystein (P; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Homocystein (S; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

 

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 9. 2020.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. V agendách pracovníků laboratoře, dodavatelů, výrobců, servisních firem a smluvních laboratoří byly přidány tiskové sestavy se seznamem zmeškaných hodnocení.

 

2. V agendě přístrojové techniky byly přidány tiskové sestavy se seznamem zmeškaných kalibrací, validací, elektrorevizí a BTK.

 

3. V EŘD byla v seznamu dokumentů k přečtení přidána možnost "tisku" seznamu do excelového souboru.

 

4. Ve všech dialozích SLP byl zvětšen počet řádků tzv. "combo boxu" - tj. rozvíracího seznamu pro výběr hodnot z číselníku (např. pole pro výběr skupiny v dialogu pro práci s lokálními položkami) na max 30 řádků (dosud tyto seznamy zobrazovaly max. 7 řádků z číselníku).

 

5. V číselnících systémů a druhů veličin byla přidána sekce s údaji o vazbě na NPU (NPU = nomenklatura vlastností a jednotek; Nomenclature for Properties and Units, podporováno IFCC a UIPAC).

 

6. V dialogu pro práci s NČLP byla přidána záložka s údaji o vazbě na NPU.

 

7. Z číselníků systémů, komponent a procedur byly odstraněny nepoužívané (a v datech nenaplněné) položky "skupina".

 

8. Další drobné změny nekomentujeme.