Verze 3.81.01 (3/2020)


Verze 3.81.01 vznikla v březnu 2020.

 

Důležité upozornění!

Vzhledem k tomu, že klíče přidělované novým položkám NČLP dosáhnou již v březnu 2020 hodnoty 20000 a budou dále pokračovat od 50000 výše, vyzýváme vás ke kontrole, zda nemáte z historických či jiných důvodů definované nějaké své lokální položky v tomto intervalu, tj. od 50000 výše! Pokud ano, zjednejte IHNED nápravu, jinak hrozí velmi nebezpečná situace. K přechodu ke klíčům od 50000 výše dojde pravděpodobně již v příštím prosincovém upgrade!

 

Připomínáme, že z definice přidělování klíčů NČLP plyne, že:

- pro národní položky jsou vyhrazeny intervaly 00001 až 24999 a 50000 až 89999

- pro lokální položky byl vyhrazen prostor 25000 až 49999

 

 

Novinky a změny v datech

 

NČLP má verzi 2.69.01.

 

Důležité upozornění!

V tomto upgrade již došlo k číslování položek NČLP v nové řadě od 50000 výše!

 

Připomínáme, že z definice přidělování klíčů NČLP plyne, že:

- pro národní položky jsou vyhrazeny intervaly 00001 až 24999 a 50000 až 99999

- pro lokální položky byl vyhrazen prostor 25000 až 49999

 

Za lokální položky ručí jejich uživatelé, jsou mimo garanci správců NČLP i DASTA.

 

Byly přidány nové položky s klíči od 19920 do 19999 plus od 50001 do 50354 a informatické položky od 20896 do 20928:

 

1.

Proběhla významná revize položek z gesce H - hematologie:

Součástí revize byla zejména aktualizace názvů, tříd a kategorií, doplnění a revize synonym, označení řady již nepotřebných položek jako neaktuálních, doplnění popisů a poznámek a další drobné opravy.

 

Významným přínosem pro vyhledávání v seznamu hematologických položek je zejména vytvoření a přiřazení nových tříd a kategorií AGR, KOAG, BPLT, BRBC a BWBC. Nové třídy se uplatňují zejména v hypertextové formě NČLP, podle kategorií lze třídit v nástroji ČLP i v systému SLP, podle tříd lze hledat.

Položka ACP v rámci hematologické gesce byla přejmenována na Kyselá fosfatáza se synonymem ACP, v gesci B je nadále jako ACP. Tyto definice se neprolínají, v každé gesci jsou samostatně a v jiném kontextu. Vzhledem k předchozímu prodloužení názvů komponent na 55 znaků byly v názvech, tam kde to je vhodné, rozepsány zkratky, případně doplněny další významné informace.

S ohledem na současné informační systémy a praxi byly některé položky původně definované jako formalizovaně textové („F“) upraveny, nyní jsou pro volný text („X“) s možností využití textů z matic MTV.

 

Pro práci s hematologickými položkami (v gesci H) doporučujeme volit seznamy obsahující pouze aktuální položky (v hypertextové formě je takto nabízeno, v programu ČLP i systému SLP si lze jednoduše nastavit v seznamu položek).

 

2.

V rámci gescí „mikrobiologie a sérologie“ byly doplněny položky pro vyšetření související s přítomností RNA viru SARS CoV-2 a příslušných protilátek:

 

A. „PCR vyšetření - kvalitativně“

19934 RNA viru SARS CoV-2 (SPCORL; přítomnost [-] *)

19935 RNA viru SARS CoV-2 (SPCORL; přítomnost [-] PCR)

19936 RNA viru SARS CoV-2 (SPCRESP; přítomnost [-] *)

19937 RNA viru SARS CoV-2 (SPCRESP; přítomnost [-] PCR)

 

Poznámky:

Pokud IS dosud neumí pracovat se specifikacemi mikrobiologických systémů, lze ji při sdělování (zejména do ÚZIS) provizorně uvádět volným textem do položky 20898. Pro vyšetření z běžných výtěrů pro vyšetření RNA viru SARS Cov-2 slouží položky 19934 a 19935. Upřesnění procedury se uvádí do položky 20898.

 

B. „antigen - kvalitativně“

19330 Antigen viru SARS CoV-2 (P; přítomnost [-]*)
19932 Antigen viru SARS CoV-2 (S; přítomnost [-]*)
19931 Antigen viru SARS CoV-2 (P; přítomnost [-]ICHR)
19933 Antigen viru SARS CoV-2 (S; přítomnost [-]ICHR)

C. „antigen - rychlotest
19922 Anti-SARS CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19923 Anti-SARS CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *) 

19938 Anti-SARS CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

19939 Anti-SARS CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA) 

 

19924 Anti-SARS CoV-2 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19925 Anti-SARS CoV-2 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19940 Anti-SARS CoV-2 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

19941 Anti-SARS CoV-2 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

D. Specifikace a hlášení pro ÚZIS

20897 SARS CoV-2 - zpráva k vyšetření (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20898 SARS CoV-2 - specifikace procedury (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

 

Pro práci s mikrobiologickými položkami typu „AGENS“ (v gesci M) doporučujeme volit seznamy obsahující pouze aktuální položky (v hypertextové formě je takto nabízeno, v programu ČLP i systému SLP si lze jednoduše nastavit v seznamu položek).

 

3.

Specifické IgE (IgE proti…):

Bylo doplněno 360 položek ze třídy SIGE patřících do gesce I.

Pro lepší orientaci byla třída SIGE uvnitř rozdělena na dvě podtřídy - SIGEM a SIGEO - viz hypertextové zobrazení NČLP.

 

4.

Položky s procedurou ELISA, FIA, FEIA, ILMA, LIA, LEIA, IRMA, FPIA, MEIA, CMIA byly označené jako neaktuální (jak bylo avizováno v minulém upgrade) s datem platnosti do konce roku 2020. Vždy je k nim vytvořena platná položka s procedurou „IA“ - nyní využívejte pouze tyto položky „IA“, neaktuální opusťte. K přeadresování na příslušnou platnou položku s procedurou IA je v programu ČLP i v systému SLP vytvořen jednoduchý nástroj. Odkaz na platnou položku je součástí NČLP.

 

5.

U neaktuálních položek je nově vyznačován důvod zneaktuálnění.

Položky, u nichž je uveden „důvod“ = „ZAKAZANO“ nepoužívejte (nebyly zřejmě ani nikým použity).

Položky, u nichž je uveden „důvod“ = „NEUZIVAT“ nepoužívejte, zvolte jinou vhodnou položku (bývá uvedena v poznámce).

Položky, u nichž je uveden „důvod“ = „PROC_IA“ nebo „PROC_XX“ opusťte, přeadresujte se na jinou

položku s totožným systémem, komponentou a druhem veličiny, ale s jinou vhodnou procedurou; je připojován odkaz na doporučenou vhodnou platnou položku.

Položky, u nichž je uveden „důvod“ = „ARCHIVNI“ doporučujeme postupně opustit, jsou nyní již bez diagnostického významu, nebo jsou již založeny vhodnější položky jiné.

 

6.

U několika léků byla upravena gesce. Léky jsou převážně v gesci „F“, ale některé také v gesci „O“ (toxikologie), nebo účelově v gesci „B“ a „H“. U všech léků je uváděna třída „DRUG“, lze podle ní třídit.

K lékům byla aktualizována synonyma a doplněny ATC skupiny.

Dále byly doplněny léky nové - viz (orientačně):

 

Acebutolol (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Alfa-hydroxymetoprolol (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Brivaracetam (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Cefotaxim (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Ceftazidim (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Flukonazol (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Gabapentin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Intrakonazol (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Meropenem (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Perampanel (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Piperacilin / tazobaktam (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Pregabalin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Rufinamid (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Stiripentol (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Sultiam (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Tiagabin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

  

7.

Položky z oblasti „genetiky“ byly nově zařazeny pod gesci „Genetika“ = G.

Tyto položky byly dosud pod gescí B a pomocnou gescí W, nyní jsou společně pod G.

Tato gesce je dosud provizorní, nebyla dosud vytvořena oficiální spolupráce s příslušnou odbornou společností, nemá dosud svého gestora. Do této gesce G zařazujeme položky, kde se vyšetřuje lidský genom, mikrobiologie pracuje s extrahumánním genomem a tyto položky jsou pod gescí M.

 

8.

V informatických položkách (gesce „Z“) byly aktualizovány názvy a synonyma, doplněny třídy a další nástroje pro přehlednější zobrazování v hypertextové podobě číselníku NČLP. Byly doplněny poznámkové položky k novým systémům a dále byly doplněny požadované položky pro laboratorní sdělení:

 

20896 Interpretace farmakologických vyšetření (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20897 SARS CoV-2 - zpráva k vyšetření (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20898 SARS CoV-2 - specifikace procedury (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20899 Agens - neformalizované sdělení (Nález; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20900 Obrazová informace k laboratornímu výsledku (Blok vyšetření - obraz; TYPE [-] Datový přenos)

 

20901 Laboratorní sdělení - dodatečná ordinace (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20902 Laboratorní sdělení - hlášení výsledků (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20903 Laboratorní sdělení - hlášení kolize v žádance (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20904 Laboratorní sdělení - překročení doby stability (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20905 Laboratorní sdělení - předání smluvní laboratoři (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

 

9.

Další drobné úpravy v konstrukci položek, které nemají vliv na běžnou praxi, nekomentujeme.

 

V hypertextové formě zobrazování NČLP jsou nyní nabízené pouze aktuální a obsoletní položky, z neaktuálních pouze archivní. V hypertextových seznamech po třídách je doplněna řada nových tříd, které umožňují lepší práci - zejména s položkami hematologickými, informatickými a specifickými IgE.

 

Vzhledem k maximální vytíženosti gestora z oblasti mikrobiologie a sérologie, vyplývající ze současné situace, nebylo možné dokončit původně plánované úpravy v položkách typu „AGENS“ a doplnit další mikrobiologické položky - vše bude zařazeno do dalšího upgrade.

 

 

Další informace:

V NČLP se místo jednotek IU/l zadávají obecnější U/l (kU/l a jiné předpony). Lokálně lze místo U/l použít (vložit) IU/l, pokud se jedná o mezinárodní jednotku = je definován kalibrátor.

Dle IUPAC i tuzemských norem je možné pro objem používat litr s velkým i malým (L i l), podobně mL i ml. V NČLP je zavedeno malé l, taktéž pro LČLP.

 

Podíly jsou s jednotkou „1“, jsou povolená také procenta. V NČLP jsou (až na několik výjimek u druhotných položek) podíly s jednotkou „1“, v LČLP lze vyjadřovat totožně nebo v % (s nutností uvést přepočítací faktor).

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

 

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 3. 2020.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. V dialogu pro práci s lokálními položkami byla přidána možnost přepojení lokální položky na národní položku s jinou procedurou (viz půltlačítko "Přep." za půltlačítkem "EHK"). Tímto způsobem lze například snadno řešit situaci, kdy se národní položka, ke které máte připojenu svou lokální položku, stane neaktuální.

 

2. V dialogu pro preanalytikou fázi byla přidána možnost pracovat se vzory preanalytické fáze. Pomocí vzorů lze jednodušeji udržovat a spravovat údaje o preanalytické fázi pro vaše lokální položky.

 

3. V agendě objednávek byl přidán tisk seznamu objednávek a s možností nastavení filtru. Lze i "tisknout" detailní řádky vybraných objednávek do excelové tabulky.

 

4. NČLP - byl přidán výstup seznamu položek NČLP do excelové tabulky (druhé tlačítko s ikonou tiskárny zleva ve spodní řadě tlačítek) s komplexní nabídkou nastavení filtru.

 

5. NČLP - pro neaktuální položky je k důvodu zneaktuálnění nově přidán i klíč položky, která neaktuální položku nahrazuje.

 

6. Zpracování seznamu položek LČLP do XML souboru - pro maximální verzi XML byla přidána možnost do XML nezahrnout SOP a relevantní texty (může se tím výrazně zmenšit velikost XML souboru).

 

7. V NČLP, číselníku SKDJ i číselníku komponent byla dokončena podpora práce s kategoriemi, agens a ATC skupinami. Navíc lze nově kategorie, agens a ATC skupiny využít i ve formulářích.

 

8. "Tisk" seznamu komponent - filtr byl rozšířen - nově lze filtrovat i podle kategorie komponenty.

 

9. Číselník událostí pro škály - byl opětovně oddělen národní vzor číselníku a lokální číselník událostí pro škály. Ten nadále zůstává plně v "rukou" uživatelů. Pro inspiraci a případné doplnění je ale opět k dispozici národní vzor číselníku událostí pro škály (menu "Číselníky" -> "Škály" -> "Události z hlediska interpretace").

 

10. Do návodu pro upgrade byla přidána část o "poloautomatickém" upgrade - jak lze provést upgrade SLP, pokud standardní postup z nějakého důvodu selhává.

 

11. V menu systém v SLP je k dispozici odkaz na web DASTACR, kde je vyvěšen standard DS4 i NČLP v hypertextové formě. Zde byly rozšířeny nabídky různých přehledových sestav a byly provedeny další úpravy pro zpřehlednění. Do sestav se nyní zařazují pouze aktuální a obsoletní položky, což je praktičtější. Všechny jsou k dispozici v SLP (kde si lze také filtrovat podle aktuálnosti).

 

12. Další drobné změny nekomentujeme.