Verze 3.74.01 (12/2019)


Verze 3.74.01 vznikla v prosinci 2019.

 

Důležité upozornění!

Vzhledem k tomu, že klíče přidělované novým položkám NČLP dosáhnou již v březnu 2020 hodnoty 20000 a budou dále pokračovat od 50000 výše, vyzýváme vás ke kontrole, zda nemáte z historických či jiných důvodů definované nějaké své lokální položky v tomto intervalu, tj. od 50000 výše! Pokud ano, zjednejte IHNED nápravu, jinak hrozí velmi nebezpečná situace. K přechodu ke klíčům od 50000 výše dojde pravděpodobně již v příštím prosincovém upgrade!

 

Připomínáme, že z definice přidělování klíčů NČLP plyne, že:

- pro národní položky jsou vyhrazeny intervaly 00001 až 24999 a 50000 až 89999

- pro lokální položky byl vyhrazen prostor 25000 až 49999

 

 

Novinky a změny v datech

 

NČLP má verzi 2.68.01.

 

Byly přidány nové položky s klíči od 19180 do 19919 a klíče od 20890 do  20895 :

 

V souvislosti se zahájením provazování klíčů NČLP s mezinárodními kódy NPU (Nomenclature for Properties and Units) a s tím spojenou revizí a doplňováním položek NČLP, proběhla řada úprav:

 

1.

Ke všem položkám NČLP s procedurami ELISA, FIA, FEIA, ILMA, LIA, LEIA, IRMA, FPIA, MEIA, CMIA byla vytvořena příslušná náhradní položka s obecnější procedurou „IA“.

Původní nahrazené položky budou postupně označené jako „obsoletní“, nebo „neaktuální = neplatné“; nyní bylo toto zneplatnění realizováno u vyšetření SIGE (IgE proti…).

 

Pro přeadresování z této obsoletní nebo neplatné položky na položku s procedurou „IA“ připravíme nástroj. Bude k dispozici v dalším upgrade SLP a NČLP.

Tyto úpravy u položek SIGE byly nyní nutné s ohledem na jejich další připravovaný rozvoj a doplnění.

 

Tam, kde byla u položky NČLP pouze procedura ELISA, byla vyměněna za obecnější IA.

 

V DS4 je možné k položkám s procedurou IA (i k položkám s procedurou *) sdělovat upřesnění použité procedury (v bloku ku_z_lab v atributu spec_proc) - nástroj pro tyto akce je v základním dialogu LČLP.

 

Tyto nově založené položky s procedurou IA nezahrnujeme do následujícího seznamu, jso 3.74.01 - příloha IA

.

První kolo těchto úprav proběhlo již v předchozích upgrade.

 

2.

K položkám z gesce „M“ (mikrobiologie), „S“ (sérologie) a „I“ (imunologie), které se týkají vyšetřovaného agens, byla nově připojena informace (položka) „AGENS“ s uvedením jeho názvu. Přes tuto položku budou propojena všechna vyšetření (i objednávky a interpretace) týkající se příslušného agens. Současně byly, díky tomuto propojení, aktualizovány (sjednoceny) názvy dotčených položek (ve všech dotčených gescích).

V systému SLP lze nově třídit a hledat pomocí tohoto nového sloupce „agens“!

 

Tyto úpravy názvů a doplněné nové informace do následujícího seznamu nezahrnujeme, úpravy názvů položky definičně nemění, pouze zpřesňují. Do dalšího upgrade budou doplněny další potřebné položky, zejména další vyšetření dalších agens, položky pro objednávání a hodnocení vyšetření atd.

 

3.

U položek z gesce „S“ a „I“, které souvisí s tzv. hodnocením či vydáváním „indexu pozitivity“, byla provedena řada úprav, aby bylo možné finálně kompromisně vyřešit dlouhodobý problém s jejich striktním odmítáním i důsledným vyžadováním.

 

Aby bylo umožněno:

- vydávání výsledků pouze ve tvaru formalizovaných textů (negativní, pozitivní apod.),

- vydávání výsledků ve tvaru číselném s připojeným formalizovaným hodnocením,

je nutné mít k dispozici položku typu „NF“ (numerická nebo s formalizovaným textem) s příslušnou definicí a s názvem umožňujícím oba způsoby sdělování. Jedná se o nestandardní, leč praxí velmi žádané řešení.

 

Z výše uvedených důvodů byl u těchto položek upraven druh veličiny z původního nevhodného RSUBSTR na nově založený RODIP (relativní optická denzita - IP). Jedná se o pomocný druh veličiny, který nemá svůj protějšek v NPU (tam se indexy pozitivity jako numerický výsledek nepřipouštějí). Jednotkou je „-“.

 

V definici položky byly upraveny formáty a mezní hodnoty, formát referenčních mezí byl v souladu s požadavky DS4 nastaven na hodnotu „0“ (referenční meze se nesdělují, lze sdělovat hodnocení).

 

V názvu do sestav se již nevyskytuje označení (IP), které bylo zcela nepřijatelné pro pracoviště, která tento pro ně vnitrolaboratorní index nevydávají, v ostatních názvech byl ponechán. Tyto položky se jednoznačně poznají podle druhu veličiny „RODIP“, lze podle něj třídit i hledat. V DS4 je pro jejich přenos vše již připraveno (od verze 4.18.03).

 

Lokálně si každá laboratoř může své názvy upravit sama.

 

Tyto úpravy a doplněné nové informace do následujícího seznamu nezahrnujeme, úpravami se položky definičně nemění, pouze zpřesňují a umožňují univerzálnější využití bez nutnosti náročných změn.

 

4.

U položek „SIGE“ (IgE proti….) je důsledně nastavena gesce „I“, byly aktualizovány jejich názvy a byla doplněna synonyma pro jejich jednodušší vyhledávání v hypertextových seznamech. V plném názvu je připojen odkaz na některý z firemních kódů, u směsí je připojen jejich výčet (zobrazuje se při práci s číselníkem komponent v systému SLP). Současně byly doplněny potřebné další.

 

5.

U léků byla aktualizována synonyma, již nebudou jako synonyma používány obchodní názvy.

Několik léků bylo označeno jako obsoletní (jsou nyní bez registrace SÚKL), několik za neaktuální (většinou nevhodně založené položky odhalené při revizi, jsou s korektní náhradou).

 

6.

Nově založené požadované položky zařazené do upgrade 2.68.01:

 

19770      Agregace stimulovaná ADP - nízká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

19771      Agregace stimulovaná ADP - nízká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] Agregační křivka opticky)

19772      Agregace stimulovaná ADP - střední koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

19773      Agregace stimulovaná ADP - střední koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] Agregační křivka opticky)

19768      Agregace stimulovaná ADP - vysoká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

19769      Agregace stimulovaná ADP - vysoká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] Agregační křivka opticky)

19776      Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

19777      Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] Agregační křivka opticky)

19778      Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

19779      Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] Agregační křivka opticky)

19774      Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

19775      Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] Agregační křivka opticky)

 

19765      Trombocyty v TromboExactu (B(T); num. konc. [10^9/l] *)

19766      Trombocyty v TromboExactu (B(T); num. konc. [10^9/l] Počítání částic (impedance))

19767      Trombocyty v TromboExactu (B(T); num. konc. [10^9/l] Fotooptické stanovení (laser))

 

19220      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 1 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19221      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 1 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19222      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 1 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19223      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 1 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19224      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 2 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19225      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 2 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19226      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 2 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19227      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 2 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19228      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 3 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19229      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 3 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19230      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 3 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19231      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 3 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19232      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 4 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19233      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 4 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19234      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 4 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19235      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 4 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19204      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 1 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19205      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 1 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19206      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 1 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19207      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 1 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19208      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 2 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19209      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 2 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19210      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 2 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19211      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 2 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19212      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 3 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19213      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 3 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19214      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 3 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19215      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 3 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19216      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 4 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19217      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 4 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19218      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 4 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19219      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 4 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

 

20891      Index anti-Borrelia burgdorferi - hodnocení (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)

20892      MRZ reakce - hodnocení (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)

 

19908      IgE proti Blomia tropicalis (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19909      IgE proti Blomia tropicalis (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19910      IgE proti Blomia tropicalis (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19911      IgE proti Blomia tropicalis (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19912      IgE proti cizrni (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19913      IgE proti cizrni (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19914      IgE proti cizrni (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19915      IgE proti cizrni (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19788      IgE proti červenému rybízu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19789      IgE proti červenému rybízu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19790      IgE proti červenému rybízu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19791      IgE proti červenému rybízu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19796      IgE proti fíku (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19797      IgE proti fíku (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19798      IgE proti fíku (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19799      IgE proti fíku (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19800      IgE proti fíkusu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19801      IgE proti fíkusu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19802      IgE proti fíkusu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19803      IgE proti fíkusu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19916      IgE proti Glycyphagus domesticus (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19917      IgE proti Glycyphagus domesticus (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19918      IgE proti Glycyphagus domesticus (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19919      IgE proti Glycyphagus domesticus (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19804      IgE proti hřebenatce (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19805      IgE proti hřebenatce (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19806      IgE proti hřebenatce (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19807      IgE proti hřebenatce (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19808      IgE proti jehněčímu masu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19809      IgE proti jehněčímu masu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19810      IgE proti jehněčímu masu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19811      IgE proti jehněčímu masu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19812      IgE proti kobylímu mléku (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19813      IgE proti kobylímu mléku (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19814      IgE proti kobylímu mléku (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19815      IgE proti kobylímu mléku (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19816      IgE proti krevetce severní (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19817      IgE proti krevetce severní (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19818      IgE proti krevetce severní (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19819      IgE proti krevetce severní (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19828      IgE proti Lepidoglyphus destructor (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19829      IgE proti Lepidoglyphus destructor (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19830      IgE proti Lepidoglyphus destructor (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19831      IgE proti Lepidoglyphus destructor (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19832      IgE proti lupině (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19833      IgE proti lupině (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19834      IgE proti lupině (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19835      IgE proti lupině (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19836      IgE proti makadamovému ořechu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19837      IgE proti makadamovému ořechu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19838      IgE proti makadamovému ořechu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19839      IgE proti makadamovému ořechu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19840      IgE proti merlíku (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19841      IgE proti merlíku (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19842      IgE proti merlíku (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19843      IgE proti merlíku (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19844      IgE proti olihni (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19845      IgE proti olihni (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19846      IgE proti olihni (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19847      IgE proti olihni (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19848      IgE proti olivám (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19849      IgE proti olivám (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19850      IgE proti olivám (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19851      IgE proti olivám (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19856      IgE proti ovčímu mléku (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19857      IgE proti ovčímu mléku (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19858      IgE proti ovčímu mléku (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19859      IgE proti ovčímu mléku (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19860      IgE proti papáje (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19861      IgE proti papáje (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19862      IgE proti papáje (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19863      IgE proti papáje (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19868      IgE proti Penicilium chysogenum (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19869      IgE proti Penicilium chysogenum (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19870      IgE proti Penicilium chysogenum (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19871      IgE proti Penicilium chysogenum (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19872      IgE proti prosu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19873      IgE proti prosu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19874      IgE proti prosu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19875      IgE proti prosu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19876      IgE proti pšenici špaldě (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19877      IgE proti pšenici špaldě (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19878      IgE proti pšenici špaldě (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19879      IgE proti pšenici špaldě (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19780      IgE proti pylu akácie (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19781      IgE proti pylu akácie (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19782      IgE proti pylu akácie (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19783      IgE proti pylu akácie (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19784      IgE proti pylu bažanky (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19785      IgE proti pylu bažanky (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19786      IgE proti pylu bažanky (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19787      IgE proti pylu bažanky (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19792      IgE proti pylu drnavce (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19793      IgE proti pylu drnavce (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19794      IgE proti pylu drnavce (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19795      IgE proti pylu drnavce (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19820      IgE proti pylu kryptomérie japonské (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19821      IgE proti pylu kryptomérie japonské (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19822      IgE proti pylu kryptomérie japonské (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19823      IgE proti pylu kryptomérie japonské (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19824      IgE proti pylu laskavce (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19825      IgE proti pylu laskavce (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19826      IgE proti pylu laskavce (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19827      IgE proti pylu laskavce (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19852      IgE proti pylu ořešáku (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19853      IgE proti pylu ořešáku (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19854      IgE proti pylu ořešáku (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19855      IgE proti pylu ořešáku (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19864      IgE proti pylu paspalu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19865      IgE proti pylu paspalu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19866      IgE proti pylu paspalu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19867      IgE proti pylu paspalu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19896      IgE proti pylu troskutu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19897      IgE proti pylu troskutu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19898      IgE proti pylu troskutu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19899      IgE proti pylu troskutu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19880      IgE proti rusu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19881      IgE proti rusu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19882      IgE proti rusu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19883      IgE proti rusu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19884      IgE proti Saccharomyces cerevisiae (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19885      IgE proti Saccharomyces cerevisiae (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19886      IgE proti Saccharomyces cerevisiae (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19887      IgE proti Saccharomyces cerevisiae (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19892      IgE proti slávce (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19893      IgE proti slávce (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19894      IgE proti slávce (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19895      IgE proti slávce (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19888      IgE proti škebli (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19889      IgE proti škebli (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19890      IgE proti škebli (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19891      IgE proti škebli (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19900      IgE proti Tyrophagus putrescentiae (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19901      IgE proti Tyrophagus putrescentiae (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19902      IgE proti Tyrophagus putrescentiae (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19903      IgE proti Tyrophagus putrescentiae (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19904      IgE proti velbloudímu mléku (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19905      IgE proti velbloudímu mléku (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19906      IgE proti velbloudímu mléku (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19907      IgE proti velbloudímu mléku (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

Položky NČLP, u nichž byla v upgrade NČLP 2.68.01 doplněna procedura „IA“:

 

19266      ACP prostatická (protein) (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19267      ACP prostatická (protein) (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19274      ADAMTS13 - inhibitor (P; arb. látková konc. [U/l] IA)

19271      Adenovirus (Stolice; arb. konc. [arb.j.] IA)

19279      Adrenalin (dU; látkový tok [nmol/d] IA)

19280      Adrenalin (P; látková konc. [nmol/l] IA)

19281      Adrenalin (U; látková konc. [nmol/l] IA)

19392      Aldosteron (P; látková konc. [nmol/l] IA)

19393      Aldosteron (S; látková konc. [nmol/l] IA)

19180      Alfa-1-antitrypsin (P; hmot. konc. [g/l] IA)

19181      Alfa-1-antitrypsin (S; hmot. konc. [g/l] IA)

19336      Alfa-1-fetoprotein (Amniová tekutina; hmot. konc. [mg/l] IA)

19337      Alfa-1-fetoprotein (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19338      Alfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19182      Alfa-2-makroglobulin (P; hmot. konc. [g/l] IA)

19183      Alfa-2-makroglobulin (S; hmot. konc. [g/l] IA)

19394      ALP kostní typ (protein) (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19395      ALP kostní typ (protein) (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19396      Amfetamin (P; látková konc. [µmol/l] IA)

19397      Amfetamin (S; látková konc. [µmol/l] IA)

19398      Amfetamin (U; látková konc. [µmol/l] IA)

19415      Androstendion (P; látková konc. [nmol/l] IA)

19416      Androstendion (S; látková konc. [nmol/l] IA)

19419      ANP (P; látková konc. [pmol/l] IA)

19184      Anti-Alternaria alternata IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19185      Anti-Alternaria alternata IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19186      Anti-Anaplasma phagocytophilum IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19187      Anti-Anaplasma phagocytophilum IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19188      Anti-Anaplasma phagocytophilum IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19189      Anti-Anaplasma phagocytophilum IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19190      Anti-Aspergillus fumigatus IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19191      Anti-Aspergillus fumigatus IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19200      Anti-Bordetella pertussis IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19201      Anti-Bordetella pertussis IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19202      Anti-Bordetella pertussis IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19203      Anti-Bordetella pertussis IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19192      Anti-Borrelia burgdorferi IgG (titr) (Likvor; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19193      Anti-Borrelia burgdorferi IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19194      Anti-Borrelia burgdorferi IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19195      Anti-Borrelia burgdorferi IgG (titr) (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19196      Anti-Borrelia burgdorferi IgM (titr) (Likvor; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19197      Anti-Borrelia burgdorferi IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19198      Anti-Borrelia burgdorferi IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19199      Anti-Borrelia burgdorferi IgM (titr) (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19238      Anti-Campylobacter jejuni IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19239      Anti-Campylobacter jejuni IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19236      Anti-Candida albicans IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19237      Anti-Candida albicans IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19240      Anti-Cladosporium herbarum IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19241      Anti-Cladosporium herbarum IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19260      Anti-CMV IgA (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19261      Anti-CMV IgA (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19262      Anti-CMV IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19263      Anti-CMV IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19264      Anti-CMV IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19265      Anti-CMV IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19269      Anti-Dermatophagoides farinae IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19270      Anti-Dermatophagoides farinae IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19272      Anti-Dermatophagoides pteronyssimus IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19273      Anti-Dermatophagoides pteronyssimus IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19275      Anti-ds-DNA IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19276      Anti-ds-DNA IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19282      Anti-EBV/EA IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19283      Anti-EBV/EA IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19284      Anti-EBV/EA IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19285      Anti-EBV/EA IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19286      Anti-EBV/EBNA IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19287      Anti-EBV/EBNA IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19288      Anti-EBV/EBNA IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19289      Anti-EBV/EBNA IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19290      Anti-EBV/VCA IgA (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19291      Anti-EBV/VCA IgA (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19292      Anti-EBV/VCA IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19293      Anti-EBV/VCA IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19294      Anti-EBV/VCA IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19295      Anti-EBV/VCA IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19324      Anti-ENA screening (P; přítomnost [-] IA)

19325      Anti-ENA screening (S; přítomnost [-] IA)

19296      Anti-ENA/Cenp-B IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19297      Anti-ENA/Cenp-B IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19298      Anti-ENA/histon IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19299      Anti-ENA/histon IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19300      Anti-ENA/Jo-1 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19301      Anti-ENA/Jo-1 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19304      Anti-ENA/P-protein IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19305      Anti-ENA/P-protein IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19302      Anti-ENA/PCNA IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19303      Anti-ENA/PCNA IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19306      Anti-ENA/PM-Scl IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19307      Anti-ENA/PM-Scl IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19308      Anti-ENA/Ribo-P IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19309      Anti-ENA/Ribo-P IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19316      Anti-ENA/RNP IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19317      Anti-ENA/RNP IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19310      Anti-ENA/RNP-70k IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19311      Anti-ENA/RNP-70k IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19312      Anti-ENA/RNP-A IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19313      Anti-ENA/RNP-A IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19314      Anti-ENA/RNP-C IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19315      Anti-ENA/RNP-C IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19322      Anti-ENA/Scl-70 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19323      Anti-ENA/Scl-70 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19330      Anti-ENA/Sm IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19331      Anti-ENA/Sm IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19326      Anti-ENA/Sm-B IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19327      Anti-ENA/Sm-B IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19328      Anti-ENA/Sm-D IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19329      Anti-ENA/Sm-D IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19332      Anti-ENA/SS-A/Ro IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19333      Anti-ENA/SS-A/Ro IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19318      Anti-ENA/SS-A/Ro52 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19319      Anti-ENA/SS-A/Ro52 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19320      Anti-ENA/SS-A/Ro60 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19321      Anti-ENA/SS-A/Ro60 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19334      Anti-ENA/SS-B/La IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19335      Anti-ENA/SS-B/La IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19339      Anti-GAD (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19340      Anti-gliadin IgA (arb.) (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

19341      Anti-gliadin IgA (arb.) (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

19342      Anti-gliadin IgG (arb.) (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

19343      Anti-gliadin IgG (arb.) (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

19344      Anti-gliadin IgM (arb.) (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

19345      Anti-gliadin IgM (arb.) (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

19376      Anti-hantavirus Dobrava IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19377      Anti-hantavirus Dobrava IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19378      Anti-hantavirus Dobrava IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19379      Anti-hantavirus Dobrava IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19346      Anti-hantavirus IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19347      Anti-hantavirus IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19348      Anti-hantavirus IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19349      Anti-hantavirus IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19380      Anti-hantavirus Puumala IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19381      Anti-hantavirus Puumala IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19382      Anti-hantavirus Puumala IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19383      Anti-hantavirus Puumala IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19384      Anti-hantavirus Seoul IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19385      Anti-hantavirus Seoul IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19386      Anti-hantavirus Seoul IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19387      Anti-hantavirus Seoul IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19350      Anti-HAV celkové (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

19351      Anti-HAV celkové (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

19352      Anti-HAV IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

19353      Anti-HAV IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

19354      Anti-HBcAg (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

19355      Anti-HBcAg (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

19356      Anti-HBcAg IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

19357      Anti-HBcAg IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

19358      Anti-HBeAg (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

19359      Anti-HBeAg (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

19360      Anti-HBsAg (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

19361      Anti-HBsAg (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

19362      Anti-HCV (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

19363      Anti-HCV (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

19364      Anti-HHV6 IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19365      Anti-HHV6 IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19366      Anti-HHV6 IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19367      Anti-HHV6 IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19368      Anti-HIV 1,2 (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

19369      Anti-HIV 1,2 (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

19454      Anti-hladký sval IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19455      Anti-hladký sval IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19370      Anti-HSV IgA (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19371      Anti-HSV IgA (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19372      Anti-HSV IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19373      Anti-HSV IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19374      Anti-HSV IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19375      Anti-HSV IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19242      Anti-Chlamydia pneumoniae IgA (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19243      Anti-Chlamydia pneumoniae IgA (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19244      Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19245      Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19246      Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19247      Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19248      Anti-Chlamydia psittaci IgA (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19249      Anti-Chlamydia psittaci IgA (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19250      Anti-Chlamydia psittaci IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19251      Anti-Chlamydia psittaci IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19252      Anti-Chlamydia psittaci IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19253      Anti-Chlamydia psittaci IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19254      Anti-Chlamydia trachomatis IgA (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19255      Anti-Chlamydia trachomatis IgA (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19256      Anti-Chlamydia trachomatis IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19257      Anti-Chlamydia trachomatis IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19258      Anti-Chlamydia trachomatis IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19259      Anti-Chlamydia trachomatis IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19388      Anti-IA-2 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19389      Anti-IA-2 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19390      Anti-ICA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

19391      Anti-ICA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

19470      Anti-mikrosomy (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19471      Anti-mikrosomy (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19399      Anti-mikrosomy IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19400      Anti-mikrosomy IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19401      Anti-mitochondrie IgA (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19402      Anti-mitochondrie IgA (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19403      Anti-mitochondrie IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19404      Anti-mitochondrie IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19405      Anti-mitochondrie IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19406      Anti-mitochondrie IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19407      Anti-myokardiální IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19408      Anti-myokardiální IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19417      Anti-nukleární IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19418      Anti-nukleární IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19413      Anti-nukleolární IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19414      Anti-nukleolární IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19442      Anti-parainfluenza (typy 1-3) IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19443      Anti-parainfluenza (typy 1-3) IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19444      Anti-parainfluenza (typy 1-3) IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19445      Anti-parainfluenza (typy 1-3) IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19430      Anti-parainfluenza 1 IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19431      Anti-parainfluenza 1 IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19432      Anti-parainfluenza 1 IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19433      Anti-parainfluenza 1 IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19434      Anti-parainfluenza 2 IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19435      Anti-parainfluenza 2 IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19436      Anti-parainfluenza 2 IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19437      Anti-parainfluenza 2 IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19438      Anti-parainfluenza 3 IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19439      Anti-parainfluenza 3 IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19440      Anti-parainfluenza 3 IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19441      Anti-parainfluenza 3 IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19420      Anti-parietální buňky IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19421      Anti-parietální buňky IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19422      Anti-parotitis IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19423      Anti-parotitis IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19424      Anti-parotitis IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19425      Anti-parotitis IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19426      Anti-parvovirus B19 IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19427      Anti-parvovirus B19 IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19428      Anti-parvovirus B19 IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19429      Anti-parvovirus B19 IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19460      Anti-příčně pruhovaný sval IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19461      Anti-příčně pruhovaný sval IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19446      Anti-Rickettsia conorii IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19447      Anti-Rickettsia conorii IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19448      Anti-Rickettsia conorii IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19449      Anti-Rickettsia conorii IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19450      Anti-rubeola IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19451      Anti-rubeola IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19452      Anti-rubeola IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19453      Anti-rubeola IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19456      Anti-spermie IgA (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19457      Anti-spermie IgA (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19458      Anti-spermie IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19459      Anti-spermie IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19277      Anti-ss-DNA IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19278      Anti-ss-DNA IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19464      Anti-Toxoplasma gondii IgA (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19465      Anti-Toxoplasma gondii IgA (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19466      Anti-Toxoplasma gondii IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19467      Anti-Toxoplasma gondii IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19468      Anti-Toxoplasma gondii IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19469      Anti-Toxoplasma gondii IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19472      Anti-Treponema pallidum (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19473      Anti-Treponema pallidum (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19758      Anti-TSH receptor (S; arb. látková konc. [U/l] IA)

19462      Anti-tyreoglobulin (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19463      Anti-tyreoglobulin (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19474      Anti-tyreoglobulin IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19475      Anti-tyreoglobulin IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19476      Anti-VZV IgA (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19477      Anti-VZV IgA (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19478      Anti-VZV IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19479      Anti-VZV IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19480      Anti-VZV IgM (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19481      Anti-VZV IgM (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19484      Beta-2-mikroglobulin (Likvor; hmot. konc. [mg/l] IA)

19485      Beta-2-mikroglobulin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

19486      Beta-2-mikroglobulin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

19487      Beta-2-mikroglobulin (U; hmot. konc. [µg/l] IA)

19488      BNP (P; látková konc. [pmol/l] IA)

19409      C-ANCA IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19410      C-ANCA IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19534      C-peptid (dU; látkový tok [nmol/d] IA)

19535      C-peptid (P; látková konc. [pmol/l] IA)

19536      C-peptid (S; látková konc. [pmol/l] IA)

19537      C-peptid (U; látková konc. [pmol/l] IA)

19538      C-reaktivní protein (Likvor; hmot. konc. [µg/l] IA)

19539      C-reaktivní protein (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

19540      C-reaktivní protein (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

19489      C1 inhibitor esterázy (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

19490      C1 inhibitor esterázy (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

19491      CA 125 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19492      CA 125 (Pleurální tekutina; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19493      CA 125 (Peritoneální tekutina; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19494      CA 125 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19495      CA 125 (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. látková konc. [kU/l] IA)

19496      CA 15-3 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19497      CA 15-3 (Pleurální tekutina; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19498      CA 15-3 (Peritoneální tekutina; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19499      CA 15-3 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19500      CA 15-3 (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. látková konc. [kU/l] IA)

19501      CA 19-9 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19502      CA 19-9 (Pleurální tekutina; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19503      CA 19-9 (Peritoneální tekutina; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19504      CA 19-9 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19505      CA 19-9 (Nespecif. tekutina(Punkce); arb. látková konc. [kU/l] IA)

19506      CA 50 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19507      CA 50 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19508      CA 549 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19509      CA 549 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19510      CA 72-4 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19511      CA 72-4 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19515      CEA (Likvor; hmot. konc. [µg/l] IA)

19516      CEA (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19517      CEA (Pleurální tekutina; hmot. konc. [µg/l] IA)

19518      CEA (Peritoneální tekutina; hmot. konc. [µg/l] IA)

19519      CEA (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19520      CEA (Nespecif. tekutina(Punkce); hmot. konc. [µg/l] IA)

19523      CIK vazba C1q (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

19524      CIK vazba C1q (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

19521      Cir. imunitní komplexy (P; rel. látková konc. [1] IA)

19522      Cir. imunitní komplexy (S; rel. látková konc. [1] IA)

19525      CK MB mass (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19526      CK MB mass (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19544      CYFRA 21-1 (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19545      CYFRA 21-1 (Pleurální tekutina; hmot. konc. [µg/l] IA)

19546      CYFRA 21-1 (Peritoneální tekutina; hmot. konc. [µg/l] IA)

19547      CYFRA 21-1 (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19548      CYFRA 21-1 (Nespecif. tekutina(Punkce); hmot. konc. [µg/l] IA)

19549      Cytokeratin 18 (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19550      Cytokeratin 18 (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19556      Deoxypyridinolin celkový (U; látková konc. [nmol/l] IA)

19579      Deoxypyridinolin volný (U; látková konc. [nmol/l] IA)

19551      DHEA-sulfát (P; látková konc. [µmol/l] IA)

19552      DHEA-sulfát (S; látková konc. [µmol/l] IA)

19553      Dopamin (dU; látkový tok [nmol/d] IA)

19554      Dopamin (P; látková konc. [nmol/l] IA)

19555      Dopamin (U; látková konc. [nmol/l] IA)

19562      E-selectin (Likvor; hmot. konc. [µg/l] IA)

19563      E-selectin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19564      E-selectin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19557      ECP (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19558      ECP (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19559      Elastáza pankreatická (Stolice; hmot. obsah [µg/g] IA)

19560      Elastáza pankreatická (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19561      Elastáza pankreatická (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19565      Erytropoetin (P; arb. látková konc. [U/l] IA)

19566      Erytropoetin (S; arb. látková konc. [U/l] IA)

19567      Estradiol (dU; látkový tok [nmol/d] IA)

19568      Estradiol (P; látková konc. [pmol/l] IA)

19569      Estradiol (S; látková konc. [pmol/l] IA)

19570      Estradiol (U; látková konc. [nmol/l] IA)

19571      Estriol celkový (dU; látkový tok [µmol/d] IA)

19572      Estriol celkový (P; látková konc. [nmol/l] IA)

19573      Estriol celkový (S; látková konc. [nmol/l] IA)

19574      Estriol celkový (U; látková konc. [µmol/l] IA)

19580      Estriol volný (P; látková konc. [nmol/l] IA)

19581      Estriol volný (S; látková konc. [nmol/l] IA)

19575      Etanol (B; látková konc. [mmol/l] IA)

19576      Etanol (P; látková konc. [mmol/l] IA)

19577      Etanol (S; látková konc. [mmol/l] IA)

19582      Feritin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19583      Feritin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19584      Folát (B; látková konc. [nmol/l] IA)

19585      Folát (ICT(erytrocyty); látková konc. [µmol/l] IA)

19586      Folát (P; látková konc. [nmol/l] IA)

19587      Folát (S; látková konc. [nmol/l] IA)

19592      Folitropin (dU; arb. látkový tok [U/d] IA)

19593      Folitropin (P; arb. látková konc. [U/l] IA)

19594      Folitropin (S; arb. látková konc. [U/l] IA)

19595      Folitropin (U; arb. látková konc. [U/l] IA)

19578      Fragmenty F1+2 (P; látková konc. [nmol/l] IA)

19600      HBeAg (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

19601      HBeAg (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

19602      HBsAg (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

19603      HBsAg (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

19604      hCG (P; arb. látková konc. [U/l] IA)

19605      hCG (S; arb. látková konc. [U/l] IA)

19606      hCG (U; arb. látková konc. [U/l] IA)

19607      hCG beta podjednotka (P; arb. látková konc. [U/l] IA)

19608      hCG beta podjednotka (S; arb. látková konc. [U/l] IA)

19609      hCG beta podjednotka (U; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19612      hCG beta podjednotka (průkaz) (U; přítomnost [-] IA)

19610      hCG beta podjednotka - volná (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19611      hCG beta podjednotka - volná (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19613      HCVAG (P; látková konc. [fmol/l] IA)

19614      HCVAG (S; látková konc. [fmol/l] IA)

19615      Homocystein (P; látková konc. [µmol/l] IA)

19616      Homocystein (S; látková konc. [µmol/l] IA)

19528      Chlamydia trachomatis (Sekret; přítomnost [-] IA)

19621      IgA celkový (Likvor; hmot. konc. [mg/l] IA)

19622      IgA celkový (P; hmot. konc. [g/l] IA)

19623      IgA celkový (S; hmot. konc. [g/l] IA)

19733      IgA sekretorický (Sliny; hmot. konc. [g/l] IA)

19624      IgA1 celkový (P; hmot. konc. [g/l] IA)

19625      IgA1 celkový (S; hmot. konc. [g/l] IA)

19626      IgA2 celkový (P; hmot. konc. [g/l] IA)

19627      IgA2 celkový (S; hmot. konc. [g/l] IA)

19628      IgE celkový (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19629      IgE celkový (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19630      IGF-1 (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19631      IGF-1 (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19632      IgG celkový (Likvor; hmot. konc. [mg/l] IA)

19633      IgG celkový (P; hmot. konc. [g/l] IA)

19634      IgG celkový (S; hmot. konc. [g/l] IA)

19635      IgG1 podtřída (P; hmot. konc. [g/l] IA)

19636      IgG1 podtřída (S; hmot. konc. [g/l] IA)

19637      IgG2 podtřída (P; hmot. konc. [g/l] IA)

19638      IgG2 podtřída (S; hmot. konc. [g/l] IA)

19639      IgG3 podtřída (P; hmot. konc. [g/l] IA)

19640      IgG3 podtřída (S; hmot. konc. [g/l] IA)

19641      IgG4 podtřída (P; hmot. konc. [g/l] IA)

19642      IgG4 podtřída (S; hmot. konc. [g/l] IA)

19643      IgM celkový (Likvor; hmot. konc. [mg/l] IA)

19644      IgM celkový (P; hmot. konc. [g/l] IA)

19645      IgM celkový (S; hmot. konc. [g/l] IA)

19646      Interleukin 10 (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

19647      Interleukin 10 (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

19648      Interleukin 6 (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

19649      Interleukin 6 (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

19650      Interleukin 8 (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

19651      Interleukin 8 (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

19652      Inzulin (P; arb. látková konc. [mU/l] IA)

19653      Inzulin (S; arb. látková konc. [mU/l] IA)

19512      Kalcitonin (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

19513      Kalcitonin (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

19514      Kanabinoidy (U; látková konc. [µmol/l] IA)

19529      Kokain (U; látková konc. [µmol/l] IA)

19268      Kortikotropin (P; látková konc. [pmol/l] IA)

19530      Kortizol (dU; látkový tok [nmol/d] IA)

19531      Kortizol (P; látková konc. [nmol/l] IA)

19532      Kortizol (S; látková konc. [nmol/l] IA)

19533      Kortizol (U; látková konc. [nmol/l] IA)

19590      Kortizol volný (dU; látkový tok [nmol/d] IA)

19591      Kortizol volný (U; látková konc. [nmol/l] IA)

19655      Leptin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19656      Leptin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19654      Lipopolysacharid binding protein (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

19657      Lutropin (P; arb. látková konc. [U/l] IA)

19658      Lutropin (S; arb. látková konc. [U/l] IA)

19659      Lutropin (U; arb. látková konc. [U/l] IA)

19660      Mannose binding lectin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

19661      Mannose binding lectin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

19664      Metanefrin (dU; látkový tok [µmol/d] IA)

19665      Metanefrin (P; látková konc. [nmol/l] IA)

19666      Metanefrin (S; látková konc. [nmol/l] IA)

19667      Metanefrin (U; látková konc. [µmol/l] IA)

19662      Mucin-like cancer antigen (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19663      Mucin-like cancer antigen (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19668      MUXF (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19669      Myoglobin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19670      Myoglobin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19671      Myoglobin (U; hmot. konc. [µg/l] IA)

19672      Noradrenalin (dU; látkový tok [nmol/d] IA)

19673      Noradrenalin (P; látková konc. [nmol/l] IA)

19674      Noradrenalin (U; látková konc. [nmol/l] IA)

19675      Normetanefrin (dU; látkový tok [µmol/d] IA)

19676      Normetanefrin (P; látková konc. [nmol/l] IA)

19677      Normetanefrin (S; látková konc. [nmol/l] IA)

19678      Normetanefrin (U; látková konc. [µmol/l] IA)

19679      NSE (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19680      NSE (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19683      Opiáty (P; látková konc. [µmol/l] IA)

19684      Opiáty (S; látková konc. [µmol/l] IA)

19685      Opiáty (U; látková konc. [µmol/l] IA)

19688      Osteokalcin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19689      Osteokalcin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19686      Osteokalcin (SC) (P; látková konc. [nmol/l] IA)

19687      Osteokalcin (SC) (S; látková konc. [nmol/l] IA)

19681      Osteoprotegerin (P; látková konc. [pmol/l] IA)

19682      Osteoprotegerin (S; látková konc. [pmol/l] IA)

19411      P-ANCA IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19412      P-ANCA IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] IA)

19692      Paracetamol (P; látková konc. [mmol/l] IA)

19693      Paracetamol (S; látková konc. [mmol/l] IA)

19694      Paracetamol (Žaludeční tekutina; látková konc. [mmol/l] IA)

19695      Paracetamol (U; látková konc. [mmol/l] IA)

19715      Parathyrin intaktní (P; látková konc. [pmol/l] IA)

19716      Parathyrin intaktní (S; látková konc. [pmol/l] IA)

19698      Pepsinogen (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19699      Pepsinogen (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19617      Placentární laktogen (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

19618      Placentární laktogen (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

19690      Plazmatický protein A asociovaný s graviditou (P; arb. látková konc. [U/l] IA)

19691      Plazmatický protein A asociovaný s graviditou (S; arb. látková konc. [U/l] IA)

19704      Prekalikrein - stanov. antigenu (P; rel. látková konc. [1] IA)

19707      Progesteron (P; látková konc. [nmol/l] IA)

19708      Progesteron (S; látková konc. [nmol/l] IA)

19709      Proinsulin (P; látková konc. [pmol/l] IA)

19710      Proinsulin (S; látková konc. [pmol/l] IA)

19696      Prokalcitonin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19697      Prokalcitonin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19705      Prolaktin (P; arb. látková konc. [mU/l] IA)

19706      Prolaktin (S; arb. látková konc. [mU/l] IA)

19700      Propeptid prokolagenu I C-term. (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19701      Propeptid prokolagenu I C-term. (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19702      Propeptid prokolagenu I N-term. (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19703      Propeptid prokolagenu I N-term. (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19711      PSA celkový (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19712      PSA celkový (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19713      PSA volný (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19714      PSA volný (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19588      Pyr.+deoxypyr. volný (U; látková konc. [nmol/l] IA)

19589      Pyridinolin volný (U; látková konc. [nmol/l] IA)

19717      RF-IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19718      RF-IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19719      RF-IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19720      RF-IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19721      RF-IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19722      RF-IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19723      Rotaviry (Stolice; arb. konc. [arb.j.] IA)

19724      S100B (Likvor; hmot. konc. [µg/l] IA)

19725      S100B (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19726      S100B (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19727      SCCA (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19728      SCCA (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19729      Serotonin (P; látková konc. [nmol/l] IA)

19730      Serotonin (S; látková konc. [nmol/l] IA)

19731      SHBG (P; látková konc. [nmol/l] IA)

19732      SHBG (S; látková konc. [nmol/l] IA)

19734      STH (P; arb. látková konc. [mU/l] IA)

19735      STH (S; arb. látková konc. [mU/l] IA)

19736      T3 celkový (P; látková konc. [nmol/l] IA)

19737      T3 celkový (S; látková konc. [nmol/l] IA)

19596      T3 volný (P; látková konc. [pmol/l] IA)

19597      T3 volný (S; látková konc. [pmol/l] IA)

19738      T4 celkový (P; látková konc. [nmol/l] IA)

19739      T4 celkový (S; látková konc. [nmol/l] IA)

19598      T4 volný (P; látková konc. [pmol/l] IA)

19599      T4 volný (S; látková konc. [pmol/l] IA)

19740      TAT komplex (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19741      TBG (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

19742      TBG (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

19543      Telopeptid CTx-beta(mass) (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

19541      Telopeptid kolagenu CTx-alfa (U; látková konc. [nmol/l] IA)

19542      Telopeptid kolagenu CTx-beta (S; látková konc. [pmol/l] IA)

19619      Telopeptid kolagenu ICTP (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19620      Telopeptid kolagenu ICTP (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19745      Testosteron (P; látková konc. [nmol/l] IA)

19746      Testosteron (S; látková konc. [nmol/l] IA)

19747      Testosteron (U; látková konc. [nmol/l] IA)

19743      Thyroxin - vaz. kap. (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

19744      Thyroxin - vaz. kap. (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

19751      TNF alfa (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

19752      TNF alfa (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

19527      Toxin Clostridium difficile (Stolice; arb. konc. [arb.j.] IA)

19753      TPA (P; arb. látková konc. [U/l] IA)

19754      TPA (S; arb. látková konc. [U/l] IA)

19755      TPA (U; arb. látková konc. [U/l] IA)

19756      TPS (S; arb. látková konc. [U/l] IA)

19757      TPS (U; arb. látková konc. [U/l] IA)

19750      Trombomodulin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19759      Troponin I (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19760      Troponin I (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19761      Troponin T (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19762      Troponin T (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19763      TSH (P; arb. látková konc. [mU/l] IA)

19764      TSH (S; arb. látková konc. [mU/l] IA)

19748      Tyreoglobulin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19749      Tyreoglobulin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19482      Vitamin B12 (P; látková konc. [pmol/l] IA)

19483      Vitamin B12 (S; látková konc. [pmol/l]

 

Další informace:

V NČLP se místo jednotek IU/l zadávají obecnější U/l (kU/l a jiné předpony). Lokálně lze místo U/l použít (vložit) IU/l, pokud se jedná o mezinárodní jednotku = je definován kalibrátor.

Dle IUPAC i tuzemských norem je možné pro objem používat litr s velkým i malým (L i l), podobně mL i ml. V NČLP je zavedeno malé l, taktéž pro LČLP.

 

Podíly jsou s jednotkou „1“, jsou povolená také procenta. V NČLP jsou (až na několik výjimek u druhotných položek) podíly s jednotkou „1“, v LČLP lze vyjadřovat totožně nebo v % (s nutností uvést přepočítací faktor).

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

 

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 12. 2019.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. V menu "Údržba" byla přidána volba "Výmaz duplicitních obrázků".  Tato volba projde všechny dokumenty a vymaže z nich duplicitní obrázky. Tím se zmenší (někde i významně) celková velikost dat SLP i velikost některých dokumentů s obrázky. Díky tomu bude menší riziko toho, že dojde k chybě při upgrade SLP díky enormní velikosti dat. Dále se zrychlí načítání dokumentů, ze kterých byly vymazány velké obrázky a bude též menší riziko problémů při editaci a ukládání takových dokumentů.

 Volbu smí spustit pouze správce lokálního číselníku (SLC) a správce nastavení (kód **) a to pouze, pokud je v počátečním nastavení systému, záložce "Dok-2", nastaveno, že na všech počítačích, na kterých se editují dokumenty SLP, je používán pouze Word verze 2007 nebo novější.

 

 POZOR:

Toto nastavení je velmi významné. Pokud by po redukci duplicitních obrázků byl některý dokument s obrázky editován Wordem 2003 nebo 2000, hrozí deformace obrázků v dokumentu.

Podpora Wordu 2000 a 2003 v SLP ale nekončí. I nadále lze editovat dokumenty SLP pomocí Wordu 2000, 2003.

 

Před výmazem duplicitních obrázků z dokumentů je důrazně doporučeno provést Archivaci dat SLP. Po skončení výmazu duplicitních obrázků z dokumentů je doporučeno provést komprimaci dat. Teprve tím se z dat fyzicky odstraní vymazané obrázky a velikost dat se zmenší. Obě akce lze spustit buď samostatně z menu "Údržba" nebo z dialogu pro "Výmaz duplicitních obrázků z dokumentů (viz níže).

 

2. Do číselníku komponent i národního číselníku bylo doplněno agens komponenty. Lze dle něj v komponentách i v NČLP třídit i hledat. Pole "Agens" lze vložit i do formuláře. V příští verzi SLP budou doplněny hypertextové algoritmy využívající agens. Agens je v současné době vyplněno u části položek. V dalších verzích NČLP bude doplňováno.

 

3. Z číselníku jednotek byla odstraněna položka "Staré vyjádření", která po omezenou dobu sloužila k nastavení lokálního názvu jednotky.

 

4. V pomocném číselníku SKDJ byl přidán výčet všech procedur, pro které jsou v národním číselníku pro aktuální dvojici "systém, komponenta" vytvořeny národní položky. V seznamu jsou zobrazeny kódy procedur oddělené středníky. Za kódem procedury je v závorce uveden stav národní položky pro danou procveduru (vždy 4 = schváleno, jiné národní položky ve vašich datech nejsou), případně informace o neaktuálnosti nebo obsoletnosti položky (písmena N, O) a na konci případně znak "*", který značí, že je k položce připojena poznámka.

 

5. Byl doplněn Číselník událostí z hlediska interpretace, který je součastí Datového standardu (má v něm označení NCLPUVIS). Stejný číselník je i součástí SLP. Najdete ho v menu "Číselníky -> Seznam lokálně editovatelných číselníků" (vpravo dole). Číselník umožňuje vytvářet referenční meze s ohledem na příslušné sledované "události". Číselník v SLP je plně uživatelský, proto se do něj změny a nové položky doplněné do NCLPUVIS nepřenesly. Pokud ze systému SLP exportujete data do spolupracujícího LIS a je vyžadováno sjednocení číselníků, můžete si potřebné položky doplnit ručně. Současný aktuální stav číselníku NCLPUVIS ve standardu DASTA je uveden zde (tučně je označen klíč a kód položky, za ním za pomlčkou je název položky a za ním případně italikou v závorkách komentář):

 

GRAV - Gravidita (uvádí se časová vzdálenost ve zvolených jednotkách)

DMC - Den menstruačního cyklu (uvádí se časová vzdálenost ve dnech)

FOLIKUL - Folikulární fáze

OVUL - Ovulační fáze

LUTEAL - Luteální fáze

PREMENO - Premenopauza (nové)

PERIMENO - Perimenopauza (nové)

POSTMENO - Postmenopauza (nové)

MENOP - Menopauza (původní zavedená položka, nyní doporučujme již neužívat)

PREDPODL - Před podáním léku (konvenční podávání) (nové)

POSTPODL - Po podání léku (konvenční podávání) (nové)

KONTPODL - Kontinuální podávání léku (nové)

VSED - Odběr vsedě (nové - v SLP řešeno samostatným podrobnějším číselníkem)

VLEZ - Odběr vleže (nové - v SLP řešeno samostatným podrobnějším číselníkem)

DRUGDOSE - Po podání určené dávky přípravku (pro funkční test) (upřesnění)

NEZRNOV - Nezralý novorozenec

 

Sjednocení tvarů je nutné tam, kde jsou data ze systému SLP sdílena se spolupracujícím LIS nebo jiným IS s vazbou na standard DASTA. Pokud v SLP pouze vytváříte dokumentaci, měly by být zavedené pojmy významově konzistentní, nemusí být zcela totožné.

 

6. Další drobné změny nekomentujeme.