Verze 3.72.01 (6/2019)


Verze 3.72.01 vznikla v červnu 2019.

 

 

Novinky a změny v datech

 

NČLP má verzi 2.66.01.

 

Byly přidány nové položky s klíči od 18397 do 19025 a od 20881 do 20890:

 

Jedná se o velmi rozsáhlý upgrade NČLP, v němž vedle běžných z praxe žádaných položek byly realizovány tři významné inovace a úpravy:

 

1.

Založení záměrně duplicitních položek, požadovaných z praxe:

S,P_FLC Kappa = Ig/L-kappa free,

S,P_FLC Lambda = Ig/L-lambda free,

Csf_Albumin a

CSF_Alfa-1-kyselý glykoprotein

s jednotkou v mg/l, které jsou z minulosti dosud v NČLP s nevhodnou jednotkou g/l.

Tuto dlouho slibovanou akci spojujeme s nynější rozsáhlou inovací NČLP. Doporučujeme přejít na tyto nové vhodnější položky, původní nevhodné budou později označené jako obsoletní, ale budou v NČLP trvale ponechané.

 

2.

Převedení položek NČLP, které se týkají léků, pod nově založenou gesci ČSKF „F“ a realizace první fáze inovace. Vedle stávajících položek SUBSTC jsou doplněné položky MASSC. Současně proběhla první fáze revizí. V druhé fázi revizí předpokládáme drobné doplnění popisných informací a případné doplnění dalších chybějících lékových položek.

Zásadní změnou v přístupu k těmto položkám je paralelní vytváření položek s druhem veličiny „látková koncentrace“ a „hmotností koncentrace“, přičemž obě formy jsou rovnocenné - již zde není vyznačování tzv. položek druhotných. Pro rozlišení v názvu jsou položky SUBSTC označované hvězdičkou (změna!).

 

3.

Převedení položek, které se týkají mikrobiologie, pod gesci „M“ a realizace první fáze jejich zásadní inovace. První fáze inovace byla zaměřena na doplnění číselníku systémů pro aktuální potřeby mikrobiologie, současně byl mikrobiologický číselník systémů redukován a aktualizován a byly významně doplněné specifikace systémů (vše současně ve vazbě na Datový standard DASTA):

 

Dále byl doplněn číselník procedur a číselník komponent a byla realizována významná inovace položek NČLP typu „AGENS“, ve vazbě na Datový standard DASTA verze 4.

 

Současně byla do NČLP doplněna řada položek PCR. Další budou zařazené do následujících upgrade.

 

 

SEZNAM NOVÝCH POLOŽEK ZAŘAZENÝCH DO TOHOTO UPGRADE:

 

Záměrně duplicitní položky, které byly v minulosti založeny s jednotkou pro současnou praxi nevhodnou - k níže uvedeným doporučeným položkám existují původní protějšky v g/l:

 

18481     Albumin (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] *)

18482     Albumin (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

18483     Albumin (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

18408     Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] *)

18409     Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

18410     Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

18771     Ig/L-kappa free (mg/l) (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18772     Ig/L-kappa free (mg/l) (P; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

18773     Ig/L-kappa free (mg/l) (P; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

18774     Ig/L-kappa free (mg/l) (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18775     Ig/L-kappa free (mg/l) (S; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

18776     Ig/L-kappa free (mg/l) (S; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

18777     Ig/L-lambda free (mg/l) (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18778     Ig/L-lambda free (mg/l) (P; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

18779     Ig/L-lambda free (mg/l) (P; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

18780     Ig/L-lambda free (mg/l) (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18781     Ig/L-lambda free (mg/l) (S; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

18782     Ig/L-lambda free (mg/l) (S; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

 

Nové položky požadované z praxe - gesce „B“, „H“ a „S“ (abecedně):

 

18403     5-aminolevulát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

18401     5-aminolevulát/kreatinin (U; látkový poměr [1] Vzorec 1)

18402     5-aminolevulát/kreatinin (U; látkový poměr [1] Vzorec 2)

18413     Adenosindeamináza (Likvor; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

18414     Adenosindeamináza (Likvor; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

18415     Adenosindeamináza (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

18416     Adenosindeamináza (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

18417     Adenosindeamináza (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

18418     Adenosindeamináza (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

18419     Adenosindeamináza (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *)

18420     Adenosindeamináza (Nesp. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] Abs. spektrofotom.)

19005     Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y BASE (B; arbitr. agreg. akt. (RU) [RU] *)

18475     Anti-HBsAg kvantitativně (P; arb. látková konc. [U/l] *)

18476     Anti-HBsAg kvantitativně (P; arb. látková konc. [U/l] ELISA)

18477     Anti-HBsAg kvantitativně (P; arb. látková konc. [U/l] IA)

18478     Anti-HBsAg kvantitativně (S; arb. látková konc. [U/l] *)

18479     Anti-HBsAg kvantitativně (S; arb. látková konc. [U/l] ELISA)

18480     Anti-HBsAg kvantitativně (S; arb. látková konc. [U/l] IA)

19020     Hemopexin* (P; hmot. konc. [g/l] *)

19021     Hemopexin* (P; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

19022     Hemopexin* (P; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)

19023     Hemopexin* (S; hmot. konc. [g/l] *)

19024     Hemopexin* (S; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

19025     Hemopexin* (S; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)

18767     Holotranskobalamin (P; látková konc. [pmol/l] CMIA)

18768     Holotranskobalamin (P; látková konc. [pmol/l] IA)

18755     Poměr granulocytární a červ. řady v nátěru KD (Krev. b.(dřeň); num. poměr [1] *)

18756     Poměr granulocytární a červ. řady v nátěru KD (Krev. b.(dřeň); num. poměr [1] Mikros. sv.)

18894     Trombocyty (PLCR) (Trombocyty (krev); num. podíl [1] *)

18895     Trombocyty (PLCR) (Trombocyty (krev); num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

 

Nové položky z gesce farmakologie:

 

18397     10-oh-carbamazepin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18398     10-oh-carbamazepin (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18399     10-oh-carbamazepin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18400     10-oh-carbamazepin (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18404     9-hydroxirisperidon (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18405     9-hydroxirisperidon (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18406     9-hydroxirisperidon (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18407     9-hydroxirisperidon (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18471     Agomelatin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18472     Agomelatin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18473     Agomelatin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18474     Agomelatin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18496     Amikacin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18497     Amikacin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18492     Amikacin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18493     Amikacin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18494     Amikacin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18495     Amikacin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18486     Amiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18487     Amiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18488     Amiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18489     Amiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18490     Amiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18491     Amiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18484     Amiodaron* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18485     Amiodaron* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18498     Amisulprid (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18499     Amisulprid (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18500     Amisulprid (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18501     Amisulprid (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18504     Amitriptylin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18505     Amitriptylin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18502     Amitriptylin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18503     Amitriptylin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18506     Aripiprazol (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18507     Aripiprazol (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18508     Aripiprazol (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18509     Aripiprazol (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18510     Asenapin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18511     Asenapin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18512     Asenapin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18513     Asenapin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18522     Barbituráty (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18523     Barbituráty (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18524     Barbituráty (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18525     Barbituráty (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18518     Barbituráty* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18519     Barbituráty* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18520     Barbituráty* (Žaludeční tekutina; látková konc. [µmol/l] IA)

18521     Barbituráty* (U; látková konc. [µmol/l] IA)

18534     Benzodiazepiny (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18535     Benzodiazepiny (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18536     Benzodiazepiny (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18537     Benzodiazepiny (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18530     Benzodiazepiny* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18531     Benzodiazepiny* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18532     Benzodiazepiny* (Žaludeční tekutina; látková konc. [µmol/l] IA)

18533     Benzodiazepiny* (U; látková konc. [µmol/l] IA)

18544     Busulfan (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18545     Busulfan (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18546     Busulfan (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18547     Busulfan (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18642     Citalopram (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18643     Citalopram (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18644     Citalopram (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18645     Citalopram (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18590     Clobazam (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18591     Clobazam (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18592     Clobazam (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18593     Clobazam (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18596     Clomipramin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18597     Clomipramin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18598     Clomipramin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18599     Clomipramin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18594     Clomipramin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18595     Clomipramin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18602     Clonazepam (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18603     Clonazepam (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18604     Clonazepam (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18605     Clonazepam (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18606     Clonazepam (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18607     Clonazepam (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18600     Clonazepam* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18601     Clonazepam* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18648     Cyklosporin A (B; hmot. konc. [µg/l] IA)

18649     Cyklosporin A* (B; látková konc. [nmol/l] IA)

18650     Cyklosporin A* (B; látková konc. [nmol/l] IA)

18651     Deethylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18652     Deethylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18653     Deethylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18654     Deethylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18655     Desethylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18656     Desethylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18657     Desethylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18658     Desethylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18659     Desipramin (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18660     Desipramin (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18695     Desmetylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18696     Desmetylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18697     Desmetylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18698     Desmetylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18693     Desmetylamiodaron* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18694     Desmetylamiodaron* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18667     Diazepam (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18668     Diazepam (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18669     Diazepam (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18670     Diazepam (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18671     Diazepam (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18672     Diazepam (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18665     Diazepam* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18666     Diazepam* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18677     Digitoxin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18678     Digitoxin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18679     Digitoxin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18680     Digitoxin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18675     Digitoxin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18676     Digitoxin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18681     Digoxin (P; hmot. konc. [µg/l] Spektrofotometrie reflexní)

18682     Digoxin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18683     Digoxin (S; hmot. konc. [µg/l] Spektrofotometrie reflexní)

18684     Digoxin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18685     Digoxin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18686     Digoxin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18689     Disopyramid (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18690     Disopyramid (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18691     Disopyramid (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18692     Disopyramid (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18687     Disopyramid* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18688     Disopyramid* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18699     Donepezil (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18700     Donepezil (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18701     Donepezil (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18702     Donepezil (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18703     Doxepin (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18704     Doxepin (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18712     Escitalopram (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18713     Escitalopram (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18714     Escitalopram (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18715     Escitalopram (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18716     Eslikarbazepin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18717     Eslikarbazepin (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18718     Eslikarbazepin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18719     Eslikarbazepin (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18726     Etosuximid (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18727     Etosuximid (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18724     Etosuximid* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18725     Etosuximid* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18731     Everolimus (B; hmot. konc. [µg/l] IA)

18732     Everolimus (B; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-LC)

18730     Everolimus* (B; látková konc. [nmol/l] IA)

18884     Fenobarbital (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18885     Fenobarbital (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18886     Fenobarbital* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18887     Fenobarbital* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18890     Fenytoin (P; hmot. konc. [mg/l] Spektrofotometrie reflexní)

18891     Fenytoin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18892     Fenytoin (S; hmot. konc. [mg/l] Spektrofotometrie reflexní)

18893     Fenytoin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18888     Fenytoin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18889     Fenytoin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18735     Flekainid (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18736     Flekainid (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18737     Flekainid (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18738     Flekainid (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18733     Flekainid* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18734     Flekainid* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18739     Flufenazin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18740     Flufenazin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18741     Flufenazin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18742     Flufenazin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18743     Flunitrazepam (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18744     Flunitrazepam (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18751     Fluoxetin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18752     Fluoxetin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18753     Fluoxetin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18754     Fluoxetin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18749     Fluoxetin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18750     Fluoxetin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18745     Flupentixol (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18746     Flupentixol (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18747     Flupentixol (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18748     Flupentixol (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18765     Haloperidol (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18766     Haloperidol (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18763     Haloperidol* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18764     Haloperidol* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18918     Chinidin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18919     Chinidin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18916     Chinidin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18917     Chinidin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18783     Imipramin (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18784     Imipramin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18785     Imipramin (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18786     Imipramin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18787     Imipramin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18788     Imipramin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18564     Karbamazepin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18565     Karbamazepin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18560     Karbamazepin volný (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18561     Karbamazepin volný (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18562     Karbamazepin volný (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18563     Karbamazepin volný (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18558     Karbamazepin volný* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18559     Karbamazepin volný* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18556     Karbamazepin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18557     Karbamazepin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18789     Klozapin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18790     Klozapin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18791     Klozapin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18792     Klozapin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18622     Kofein (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18623     Kofein (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18624     Kofein (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18625     Kofein (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18795     Lacosamid (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18796     Lacosamid (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18797     Lacosamid (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18798     Lacosamid (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18799     Lamotrigin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18800     Lamotrigin (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18801     Lamotrigin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18802     Lamotrigin (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18805     Levetiracetam (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18806     Levetiracetam (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18809     Lidokain (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18810     Lidokain (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18811     Lidokain* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18812     Lidokain* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18823     Melperon (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18824     Melperon (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18825     Melperon (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18826     Melperon (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18829     Metoprolol (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18830     Metoprolol (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18842     Metotrexát (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18843     Metotrexát (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18827     Metotrexát* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18828     Metotrexát* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18831     Mirtazapin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18832     Mirtazapin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18833     Mirtazapin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18834     Mirtazapin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18837     Mykofenolát (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18858     Netilmicin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18859     Netilmicin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18860     Netilmicin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18861     Netilmicin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18856     Netilmicin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18857     Netilmicin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18864     Nordiazepam (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18865     Nordiazepam (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18866     Nordiazepam (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18867     Nordiazepam (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18862     Nordiazepam* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18863     Nordiazepam* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18868     Norfluoxetin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18869     Norfluoxetin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18870     Norfluoxetin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18871     Norfluoxetin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18874     Nortriptylin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18875     Nortriptylin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18872     Nortriptylin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18873     Nortriptylin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18661     O-desmethylvenlafaxin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18662     O-desmethylvenlafaxin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18663     O-desmethylvenlafaxin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18664     O-desmethylvenlafaxin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18876     Olanzapin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18877     Olanzapin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18878     Olanzapin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18879     Olanzapin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18880     Paroxetin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18881     Paroxetin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18882     Paroxetin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18883     Paroxetin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18896     Primidon (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18897     Primidon (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18898     Primidon (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18899     Primidon (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18906     Primidon* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18907     Primidon* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18904     Prokainamid (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18905     Prokainamid (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18902     Prokainamid* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18903     Prokainamid* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18912     Quetiapin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18913     Quetiapin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18914     Quetiapin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18915     Quetiapin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18920     Risperidon (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18921     Risperidon (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18922     Risperidon (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18923     Risperidon (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18928     Salicylát (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18929     Salicylát (S; hmot. konc. [mg/l] Spektrofotometrie reflexní)

18930     Salicylát (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18924     Salicylát* (P; látková konc. [mmol/l] IA)

18925     Salicylát* (S; látková konc. [mmol/l] IA)

18926     Salicylát* (Žaludeční tekutina; látková konc. [mmol/l] IA)

18927     Salicylát* (U; látková konc. [mmol/l] IA)

18931     Sertralin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18932     Sertralin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18933     Sertralin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18934     Sertralin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18936     Sirolimus (B; hmot. konc. [µg/l] IA)

18935     Sirolimus* (B; látková konc. [nmol/l] IA)

18945     Takrolimus (B; hmot. konc. [µg/l] IA)

18946     Teofylin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18947     Teofylin (S; hmot. konc. [mg/l] Spektrofotometrie reflexní)

18948     Teofylin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18949     Teofylin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18950     Teofylin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18951     Thiopental (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18952     Thiopental (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18955     Tobramycin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18956     Tobramycin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18953     Tobramycin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18954     Tobramycin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18957     Topiramát (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-plynová)

18958     Topiramát (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18959     Topiramát (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-plynová)

18960     Topiramát (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18961     Trazodon (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18962     Trazodon (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18963     Trazodon (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18964     Trazodon (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18969     Tricyklic. antidepresiva (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18970     Tricyklic. antidepresiva (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18971     Tricyklic. antidepresiva (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18972     Tricyklic. antidepresiva (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18965     Tricyklic. antidepresiva* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18966     Tricyklic. antidepresiva* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18967     Tricyklic. antidepresiva* (Žaludeční tekutina; látková konc. [µmol/l] IA)

18968     Tricyklic. antidepresiva* (U; látková konc. [µmol/l] IA)

18987     Valproát (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18988     Valproát (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18989     Valproát (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18990     Valproát (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18983     Valproát volný (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18984     Valproát volný (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18985     Valproát volný (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18986     Valproát volný (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18981     Valproát volný* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18982     Valproát volný* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18979     Valproát* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18980     Valproát* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18997     Vankomycin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18998     Vankomycin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18999     Vankomycin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

19000     Vankomycin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18995     Vankomycin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18996     Vankomycin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

19001     Venlafaxin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

19002     Venlafaxin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

19003     Venlafaxin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

19004     Venlafaxin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

19008     Ziprasidon (P; hmot. konc. [µg/l] *)

19009     Ziprasidon (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

19010     Ziprasidon (S; hmot. konc. [µg/l] *)

19011     Ziprasidon (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

19012     Zonisamid (P; hmot. konc. [mg/l] *)

19013     Zonisamid (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

19014     Zonisamid (S; hmot. konc. [mg/l] *)

19015     Zonisamid (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

19016     Zotepin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

19017     Zotepin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

19018     Zotepin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

19019     Zotepin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

 

Nové položky z gesce mikrobiologie:

 

18421     Agens (Dren; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18422     Agens (Patologická tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18423     Agens (Patologická tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18424     Agens (Patologická tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace virologická obecná)

18425     Agens (Patologická tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18426     Agens (Cizí těleso; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18427     Agens (Kanyla, elektroda, chlopeň; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18428     Agens (Kanyla, elektroda, chlopeň; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18429     Agens (Kanyla, elektroda, chlopeň; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

18430     Agens (Vzorek z oka; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18431     Agens (Vzorek z oka; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18432     Agens (Vzorek z oka; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace virologická obecná)

18433     Agens (Vzorek z oka; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

18434     Agens (Vzorek z oka; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18435     Agens (Vzorek z oblastí "ORL"; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18436     Agens (Vzorek z oblastí "ORL"; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18437     Agens (Vzorek z oblastí "ORL"; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace N. meningitis)

18438     Agens (Vzorek z oblastí "ORL"; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace virologická obecná)

18439     Agens (Vzorek z oblastí "ORL"; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

18440     Agens (Vzorek z oblastí "ORL"; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18441     Agens (Vzorek z pohybového aparátu; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18442     Agens (Vzorek z pohybového aparátu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18443     Agens (Vzorek z pohybového aparátu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

18444     Agens (Vzorek z pohybového aparátu; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18445     Agens (Vzorek z oblasti "porodnictví"; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18446     Agens (Vzorek z oblasti "porodnictví"; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18447     Agens (Vzorek z oblasti "porodnictví"; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace virologická obecná)

18448     Agens (Vzorek z oblasti "porodnictví"; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18449     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18450     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18451     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace na mykobakteria)

18452     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace virologická obecná)

18453     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

18454     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie ART)

18455     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18456     Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18457     Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18458     Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace N. gonorrhoae)

18459     Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace virologická obecná)

18460     Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

18461     Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18462     Agens (Vzorek z léze; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18463     Agens (Vzorek z léze; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18464     Agens (Vzorek z léze; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

18465     Agens (Vzorek z léze; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18466     Agens (Výtěr z laryngu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace na mykobakteria)

18467     Agens (Výtěr z laryngu; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie ART)

18468     Agens (Výtěr z rekta; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace N. gonorrhoae)

18469     Agens (Tkáň; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace virologická obecná)

18470     Agens (U; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie ART)

18411     DNA Acinetobacter baumannii (Likvor; přítomnost [-] *)

18412     DNA Acinetobacter baumannii (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18514     DNA Aspergillus fumigatus (Likvor; přítomnost [-] *)

18515     DNA Aspergillus fumigatus (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18516     DNA Aspergillus fumigatus (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18517     DNA Aspergillus fumigatus (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18538     DNA Blastocystis hominis (Stolice; přítomnost [-] *)

18539     DNA Blastocystis hominis (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18526     DNA Bordetella parapertussis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18527     DNA Bordetella parapertussis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18540     DNA Borrelia species (Kloubní tekutina; přítomnost [-] *)

18541     DNA Borrelia species (Kloubní tekutina; přítomnost [-] PCR)

18542     DNA Borrelia species (Nespecif. tekutina(Punkce); přítomnost [-] *)

18543     DNA Borrelia species (Nespecif. tekutina(Punkce); přítomnost [-] PCR)

18548     DNA Candida albicans (Likvor; přítomnost [-] *)

18549     DNA Candida albicans (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18550     DNA Candida glabrata (Likvor; přítomnost [-] *)

18551     DNA Candida glabrata (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18552     DNA Candida krusei (Likvor; přítomnost [-] *)

18553     DNA Candida krusei (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18554     DNA Candida parapsilosis (Likvor; přítomnost [-] *)

18555     DNA Candida parapsilosis (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18640     DNA Candida species (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18641     DNA Candida species (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18566     DNA Candida tropicalis (Likvor; přítomnost [-] *)

18567     DNA Candida tropicalis (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18588     DNA Citrobacter freundii (P; přítomnost [-] *)

18589     DNA Citrobacter freundii (P; přítomnost [-] PCR)

18568     DNA Clostridium difficile - binární toxin (Stolice; přítomnost [-] *)

18569     DNA Clostridium difficile - binární toxin (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18570     DNA Clostridium difficile - binární toxin (Tkáň; přítomnost [-] *)

18571     DNA Clostridium difficile - binární toxin (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

18576     DNA Clostridium difficile - delece TdC (Stolice; přítomnost [-] *)

18577     DNA Clostridium difficile - delece TdC (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18578     DNA Clostridium difficile - delece TdC (Tkáň; přítomnost [-] *)

18579     DNA Clostridium difficile - delece TdC (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

18572     DNA Clostridium difficile - GDH (Stolice; přítomnost [-] *)

18573     DNA Clostridium difficile - GDH (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18574     DNA Clostridium difficile - GDH (Tkáň; přítomnost [-] *)

18575     DNA Clostridium difficile - GDH (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

18580     DNA Clostridium difficile - toxin A (Stolice; přítomnost [-] *)

18581     DNA Clostridium difficile - toxin A (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18582     DNA Clostridium difficile - toxin A (Tkáň; přítomnost [-] *)

18583     DNA Clostridium difficile - toxin A (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

18584     DNA Clostridium difficile - toxin B (Stolice; přítomnost [-] *)

18585     DNA Clostridium difficile - toxin B (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18586     DNA Clostridium difficile - toxin B (Tkáň; přítomnost [-] *)

18587     DNA Clostridium difficile - toxin B (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

18626     DNA Coxiella burnetii (Likvor; přítomnost [-] *)

18627     DNA Coxiella burnetii (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18628     DNA Coxiella burnetii (P; přítomnost [-] *)

18629     DNA Coxiella burnetii (P; přítomnost [-] PCR)

18630     DNA Coxiella burnetii (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18631     DNA Coxiella burnetii (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18632     DNA Cryptococcus neoformans (Likvor; přítomnost [-] *)

18633     DNA Cryptococcus neoformans (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18634     DNA Cryptococcus neoformans (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18635     DNA Cryptococcus neoformans (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18636     DNA Cryptococcus neoformans (U; přítomnost [-] *)

18637     DNA Cryptococcus neoformans (U; přítomnost [-] PCR)

18638     DNA Cryptosporidium sp. (Stolice; přítomnost [-] *)

18639     DNA Cryptosporidium sp. (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18646     DNA Cyclospora cayetanensis (Stolice; přítomnost [-] *)

18647     DNA Cyclospora cayetanensis (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18673     DNA Diantamoeba fragilis (Stolice; přítomnost [-] *)

18674     DNA Diantamoeba fragilis (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18705     DNA E. coli (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18706     DNA E. coli (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18528     DNA E.coli (beta-glucuronidase gene) (P; přítomnost [-] *)

18529     DNA E.coli (beta-glucuronidase gene) (P; přítomnost [-] PCR)

18710     DNA Entamoeba histolytica (Stolice; přítomnost [-] *)

18711     DNA Entamoeba histolytica (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18707     DNA Enterobacteriaceae (P; přítomnost [-] *)

18708     DNA Enterobacteriaceae (P; přítomnost [-] PCR)

18722     DNA Enterococcus faecalis (P; přítomnost [-] *)

18723     DNA Enterococcus faecalis (P; přítomnost [-] PCR)

18720     DNA Enterococcus faecium (P; přítomnost [-] *)

18721     DNA Enterococcus faecium (P; přítomnost [-] PCR)

18728     DNA Enterococcus spp. (P; přítomnost [-] *)

18729     DNA Enterococcus spp. (P; přítomnost [-] PCR)

18759     DNA Gardnerella vaginalis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18760     DNA Gardnerella vaginalis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18757     DNA Giardia lamblia (Stolice; přítomnost [-] *)

18758     DNA Giardia lamblia (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18761     DNA Haemophillus ducreyi (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18762     DNA Haemophillus ducreyi (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18610     DNA Chlamydia psittaci (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18611     DNA Chlamydia psittaci (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18612     DNA Chlamydia species (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18613     DNA Chlamydia species (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18614     DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z oka; přítomnost [-] *)

18615     DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z oka; přítomnost [-] PCR)

18616     DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18617     DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18618     DNA Chlamydia trachomatis (Výtěr z rekta; přítomnost [-] *)

18619     DNA Chlamydia trachomatis (Výtěr z rekta; přítomnost [-] *)

18620     DNA Chlamydia trachomatis (Výtěr z rekta; přítomnost [-] PCR)

18621     DNA Chlamydia trachomatis (Výtěr z rekta; přítomnost [-] PCR)

18608     DNA Chlamydophilla pneumoniae (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18609     DNA Chlamydophilla pneumoniae (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18793     DNA Klebsiella spp. (P; přítomnost [-] *)

18794     DNA Klebsiella spp. (P; přítomnost [-] PCR)

18803     DNA Legionella longbeachae (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18804     DNA Legionella longbeachae (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18807     DNA Legionella pneumophila (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18808     DNA Legionella pneumophila (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18813     DNA Methicillin-resistance gene (Stolice; přítomnost [-] *)

18814     DNA Methicillin-resistance gene (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18815     DNA Methicillin-resistance gene (Kůže; přítomnost [-] *)

18816     DNA Methicillin-resistance gene (Kůže; přítomnost [-] PCR)

18817     DNA Methicillin-resistance gene (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18818     DNA Methicillin-resistance gene (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18819     DNA Methicillin-resistance gene (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

18820     DNA Methicillin-resistance gene (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

18821     DNA Methicillin-resistance gene (U; přítomnost [-] *)

18822     DNA Methicillin-resistance gene (U; přítomnost [-] PCR)

18835     DNA Moraxella catarrhalis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18836     DNA Moraxella catarrhalis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18838     DNA Mycobacterium tuberculosis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18839     DNA Mycobacterium tuberculosis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18840     DNA Mycobacterium tuberculosis (Výtěr z laryngu; přítomnost [-] *)

18841     DNA Mycobacterium tuberculosis (Výtěr z laryngu; přítomnost [-] PCR)

18846     DNA Mycobacterium tuberculosis complex (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18847     DNA Mycobacterium tuberculosis complex (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18844     DNA Mycoplasma pneumoniae (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18845     DNA Mycoplasma pneumoniae (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18848     DNA Neisseria gonorrhoeae (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18849     DNA Neisseria gonorrhoeae (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18854     DNA Neisseria meningitidis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18855     DNA Neisseria meningitidis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18850     DNA Neisseria meningitidis B (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18851     DNA Neisseria meningitidis B (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18852     DNA Neisseria meningitidis C (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18853     DNA Neisseria meningitidis C (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18900     DNA Pneumocystis jiroveci (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18901     DNA Pneumocystis jiroveci (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18908     DNA Proteus mirabilis (P; přítomnost [-] *)

18909     DNA Proteus mirabilis (P; přítomnost [-] PCR)

18910     DNA Pseudomonas aeruginosa (P; přítomnost [-] *)

18911     DNA Pseudomonas aeruginosa (P; přítomnost [-] PCR)

18939     DNA Staphyloccus aureus (P; přítomnost [-] *)

18940     DNA Staphyloccus aureus (P; přítomnost [-] PCR)

18943     DNA Staphylococcus spp. (P; přítomnost [-] *)

18944     DNA Staphylococcus spp. (P; přítomnost [-] PCR)

18941     DNA Streptoccocus pneumoniae (Likvor; přítomnost [-] *)

18942     DNA Streptoccocus pneumoniae (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18937     DNA Streptococcus specific gene (P; přítomnost [-] *)

18938     DNA Streptococcus specific gene (P; přítomnost [-] PCR)

18973     DNA Treponma pallidum (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18974     DNA Treponma pallidum (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18975     DNA Trichomonas vaginalis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18976     DNA Trichomonas vaginalis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18977     DNA Ureaplasma parvum (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18978     DNA Ureaplasma parvum (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18991     DNA Vancomycin resistance gene A (P; přítomnost [-] *)

18992     DNA Vancomycin resistance gene A (P; přítomnost [-] PCR)

18993     DNA Vancomycin resistance gene B (P; přítomnost [-] *)

18994     DNA Vancomycin resistance gene B (P; přítomnost [-] PCR)

18769     DNA viru Herpes simplex 1+2 (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18770     DNA viru Herpes simplex 1+2 (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

19006     DNA viru varicella-zoster (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

19007     DNA viru varicella-zoster (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18709     Roup dětský (Otisk perianálních řas; přítomnost [-] Mikroskopie parazitologická)

 

Pro mikrobiologii byly doplněny k novým systémům informatické položky pro přenos výsledků:

 

20881     Agens (Dren; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20882     Agens (Patologická tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20883     Agens (Kanyla, elektroda, chlopeň; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20884     Agens (Vzorek z oka; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20885     Agens (Vzorek z oblastí "ORL"; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20886     Agens (Vzorek z pohybového aparátu; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20887     Agens (Vzorek z oblasti "porodnictví"; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20888     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20889     Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20890     Agens (Vzorek z léze; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

 

Další informace:

V NČLP se místo jednotek IU/l zadávají obecnější U/l (kU/l a jiné předpony). Lokálně lze místo U/l použít (vložit) IU/l, pokud se jedná o mezinárodní jednotku = je definován kalibrátor.

Dle IUPAC i tuzemských norem je možné pro objem používat litr s velkým i malým (L i l), podobně mL i ml. V NČLP je zavedeno malé l, taktéž pro LČLP.

 

Podíly jsou s jednotkou „1“, jsou povolená také procenta. V NČLP jsou (až na několik výjimek u druhotných položek) podíly s jednotkou „1“, v LČLP lze vyjadřovat totožně nebo v % (s nutností uvést přepočítací faktor).

Poměry (např. koncentrací, dvou časů aj.) jsou v NČLP s jednotkou „1“. Tzv. „bezrozměrné číslo má dle normy rozměr „1“, nelze tedy uvádět rozměr „-“. V NČLP i v LČLP je pouze „1“.

 

Upozornění:

Pokud jste nenašli mezi novými (či předchozími) položkami vámi požadovanou, prosíme o sdělení, zjednáme nápravu. Dlouhodobě řešíme problémy se zadáváním některých speciálních vyšetření, zejména trvá problém se zadáváním položek „genetických“, kde je více nejednoznačných pohledů na řešení - hledáme gestora pro tuto oblast!

 

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

 

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 6. 2019.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. Číselník jednotek - byl změněn přístup k lokálnímu názvu jednotky. Dosavadní lokální název jednotky, který bylo možné volně editovat, byl nahrazen novým lokálním názvem jednotky, který se vybírá pouze z možností předpřipravených správcem národního číselníku. V současné době lze vybrat lokální název jednotky, který se liší od názvu jednotky, pouze u těch jednotek, ve kterých se vyskytuje písmeno "l" ve významu litr. Pro ně lze zvolit variantu názvu s "L". Změnu názvu lze provést buď v záložce "Detail" výběrem z nabídnutých možností nebo jí lze provést hromadně pro všechny jednotky s "l" ve významu litr promocí tlačítka "l -> L" v záložce "Seznam". Aby se změna i v názvech lokálních položek, musíte provést aktualizaci lokálních názvů pomocí tlačítka "Akt. kódů" v dialogu "Počáteční nastavení systému", záložce "Ostatní".

 

2. Ve všech tiskových nabídkách, které umožňují "tisk" do tabulky v Excelu (většina voleb v menu "Agendy", NČLP, LČLP, číselník komponent), byl změněn typ vytvořeného excelového souboru. Dosud se vytvářel excelový soubor ve formátu 2.0. Nové verze Excelu ale tento formát již nepodporují. Proto se nyní všechny excelové soubory nově vytvářejí ve formátu 5.0.

 

3. Při práci s dokumentem ve Wordu lze z nástrojové lišty SLP tlačítkem  "Vložit odkaz na obecné sestavy" nově vkládat odkazy na tyto sestavy:

- Pracovní příručky (6 variant)

 

4. Další drobné změny nekomentujeme.