Verze 3.71.01 (3/2019)


Verze 3.71.01 vznikla v březnu 2019.

 

 

Novinky a změny v datech

 

NČLP má verzi 2.71.01.

 

Součástí tohoto upgrade byla první fáze revize položek z gesce I, S, M, týkající se především zatřídění položek (třídy komponent a položek), příslušných gescí (přeřazení některých položek nevhodně zařazených) a drobných úprav názvů a synonym. Úpravy se nedotknou práce s NČLP, projeví se především ve zkvalitnění jeho hypertextové formy na webech, kde je NČLP zobrazován. Tyto úpravy byly nutné pro další fázi revize položek.

 

Současně byly realizovány úpravy v datových blocích pro sdělování numerických hodnot výsledků vyšetření a jejich interpretace, týká se zejména sdělování hodnot tzv. „technických veličin“ v imunologii a sérologii.

Podrobněji v dokumentu "Zobrazování numerických výsledků" ve skupině "Datový standard".

 

Oprava názvu 2 položek NČLP - z názvu vypuštěno omylem vložené označení „(IP)“:

Anti-Campylobacter jejuni IgA (IP)

Anti-parainfluenza 2 IgA (IP)

 

Byly přidány nové položky s klíči od 18371 do 18396: 

18371      Alloizoleucin (P; látková konc. [µmol/l] *)

18372      Alloizoleucin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18373      Alloizoleucin (S; látková konc. [µmol/l] *)

18374      Alloizoleucin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18375      Alloizoleucin (U; látková konc. [µmol/l] *)

18376      Alloizoleucin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18377      Alloizoleucin/kratinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

18378      Alloizoleucin/kratinin (U; látkový poměr [1] vzorec 2)

18379      Cystin semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] *)

18380      Cystin semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] test. proužek)

18381      Edoxaban - antiXa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18382      Edoxaban - antiXa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] abs. spektrofotometrie)

18383      Faktor XIII - kvantita (P; Relativní arb. konc. [1] *)

18384      Faktor XIII - kvantita (P; Relativní arb. konc. [1] imunoturbidimetrie)

18385      Homocystin (P; látková konc. [µmol/l] *)

18386      Homocystin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18387      Homocystin (S; látková konc. [µmol/l] *)

18388      Homocystin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18389      Homocystin (U; látková konc. [µmol/l] *)

18390      Homocystin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18391      Homocystin/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

18392      Homocystin/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 2)

18393      Presepsin (B; hmot. konc. [ng/l] *)

18394      Presepsin (B; hmot. konc. [ng/l] IA)

18395      Tryptofan/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

 

Další úpravy a informace:

 

U položek „index pozitivity“ (v názvu mají na konci řetězce „(IP)“) sjednocen druh veličiny na RSUBSTR (u některých bylo nevhodné SUBSTRTO) - jednotka se nemění, zůstává „1“, jedná se o drobnou změnu.

 

Byla požadovaná nová položka KEB (koeficient energetické bilance), z rozhodnutí gestora není doplněna, neboť se jedná pouze o přefaktorovaný poměr Csf_laktát/Csf_glukóza, který již v NČLP je (klíč 17774).

 

 V NČLP se místo jednotek IU/l zadávají obecnější U/l (kU/l a jiné předpony). Bylo sjednoceno opravou u několika položek omylem zadaných s kIU/l. Jedná se o opravu drobnou, definice v NČLP se tím nemění. Lokálně lze místo U/l použít (vložit) IU/l, pokud se jedná o mezinárodní jednotku = je definován kalibrátor.

V NČLP se litr uvádí jako „l“, tj. s malým písmenem. Norma povoluje velké i malé L i l, upřednostňuje „l“. V doporučení ČSKB je uvedeno, že je možné pracovat s malým i velkým symbolem pro litr. Pokud auditor požaduje jen jednu z forem, mýlí se.

Dodatek po uzávěrce:

K několika aktuálním dotazům na jednotky v NČLP a LČLP sdělujeme:

Dle IUPAC i tuzemských norem je možné pro objem používat litr s velkým i malým (L i l), podobně mL i ml. V NČLP je zavedeno malé l, taktéž pro LČLP. Auditor nemůže vyžadovat jedno, nebo druhé, povolené jsou obě formy.

Podíly jsou s jednotkou „1“, jsou povolená také procenta. V NČLP jsou (až na několik výjimek u druhotných položek) podíly s jednotkou „1“, v LČLP lze vyjadřovat totožně nebo v % (s nutností uvést přepočítací faktor).

Poměr (například koncentrací, dvou časů aj.) jsou v NČLP s jednotkou „1“. Tzv. „bezrozměrné číslo má dle normy rozměr „1“, nelze tedy uvádět rozměr „-“. V NČLP i v LČLP je pouze „1“. Auditor nemůže vyžadovat „-“.

 

Upozornění:

Pokud jste nenašli mezi novými (či předchozími) položkami vámi požadovanou, prosíme o sdělení, zjednáme nápravu. Dlouhodobě řešíme problémy se zadáváním některých speciálních vyšetření, zejména trvá problém se zadáváním položek „genetických“, kde je více nejednoznačných pohledů na řešení - hledáme gestora pro tuto oblast!

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

 

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 3. 2019.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. Dokumenty a repetitoria - byla přidána možnost vytvořit ke každému dokumentu seznam názvů dokumentu pro rejstřík. Pomocí těchto názvů lze pak dokument hledat (viz tlačítko "Rejstřík" v záložce "Seznam").

Při práci s dokumentem ve Wordu lze tlačítkem  "Vložit odkaz na obecné sestavy" z nástrojové lišty pro SLP vložit do dokumentu odkaz na rejstřík hypertextu. Při generování hypertextu pak bude automaticky vytvořen rejstřík hypertextu ve vybraném rozsahu:

- Rejstřík hypertextu - názvy z rejstříku

- Rejstřík hypertextu - klíčová slova

- Rejstřík hypertextu - názvy z rejstříku + klíčová slova

 

2. Nově program SLP kontroluje, zda má uživatel zadáno heslo pro přihlášení (přístup) do SLP. Pokud heslo zadáno nemá, je na to při přihlášení do SLP upozorněn a může si heslo okamžitě zadat. Tuto automatickou kontrolu můžete vypnout v počátečním nastavení systému, záložce "Ostatní" (přepínač "neupozorňovat uživatele na nezadané heslo pro přihlášení do SLP").

Zároveň lze v agendě pracovníků laboratoře, číselníku pracovníků laboratoře a číselníku autorů nově vytisknout seznam všech pracovníků, kteří nemají zadané heslo pro přístup do SLP.

 

3. Formuláře pro položky LČLP - Obsah formuláře - do nabídky datových polí byla přidána další varianta tabulek pro škály - jednoduchá tabulka široká (6 variant). U této tabulky jsou ve sloupci "Další údaje" použity místo kódů z číselníků odpovídající plné názvy - např. pokud se škála váže ke graviditě, bude ve sloupci "další údaje" uveden název událost "Gravidita" místo kódu "GRAV"

 

4. Při práci s dokumentem ve Wordu lze z nástrojové lišty SLP tlačítkem  "Vložit odkaz na obecné sestavy" nově vkládat odkazy na tyto sestavy:

- Seznam SOPV (6 variant)

- Seznam SOPT (6 variant)

- Seznam dokumentů ze skupiny "Zacházení s chemikáliemi" (3 varianty)

- Seznam dokumentů ze skupiny "Jiné dokumenty" (3 varianty)

 

5. Agenda Pracovníci laboratoře, záložka "Seznam" (ikona tiskárny ve spodní řadě tlačítek pod sloupcem "Os. číslo") - byl přidán nový tvar tisku seznamu pracovníků laboratoře - "Pracovní zařazení". Požadovaný tvar tisku se vybírá v dialogu pro tisk seznamu pracovníků laboratoře.

 

6. V dialogu pro položky NČLP, záložce "Seznam" byla přidána možnost generovat ("tisknout") seznam položek NČLP do tabulky v Excelu (viz ikona tiskárny). Tisk respektuje nastavený filtr i nastavené pořadí v seznamu.

 

7. V číselníku komponent, záložce "Seznam" byly obě tiskové sestavy sloučeny do jednoho dialogu (požadovaná tisková sestava se vybírá volbou tvaru tisku), bylo přidáno filtrování a možnost "tisknout" seznam komponent do tabulky v Excelu (viz ikona tiskárny). Tisk respektuje nastavené pořadí v seznamu.

Jedná se o praktické nástroje cenné například při vytváření vazeb NČLP/LČLP a při práci s číselníky.

 

8. V dialogu pro položky LČLP, záložce "Seznam" byla přidána možnost "tisknout" seznam lokálních položek (LČLP) do tabulky v Excelu (viz ikona tiskárny).

 

9. Další drobné změny nekomentujeme.