Verze 3.64.01 (12/2018)


Verze 3.64.01 vznikla v prosinci 2018.

 

 

Novinky a změny v datech

 

NČLP má verzi 2.64.01.

 

Byly přidány nové položky s klíči od 18321 do 18370 a informatické s klíči od 20877 do 20880::

 

18321      Bazofily (Leukocyty (nesp. tek.); num. poměr [1] *)

18322      Bazofily (Leukocyty (nesp. tek.); num. poměr [1] fotoopt. (laser))

18323      Bazofily (Leukocyty (nesp. tek.); num. poměr [1] mikroskop. (světlo))

18324      Bazofily (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] *)

18325      Bazofily (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] fotoopt. (laser))

18326      Eozinofily (Leukocyty (nesp. tek.); num. poměr [1] mikroskop. (světlo))

18327      Lymfocyty (Leukocyty (nesp. tek.); num. poměr [1] *)

18328      Lymfocyty (Leukocyty (nesp. tek.); num. poměr [1] fotoopt. (laser))

18329      Lymfocyty (Leukocyty (nesp. tek.); num. poměr [1] mikroskop. (světlo))

18330      Lymfocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] *)

18331      Lymfocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] fotoopt. (laser))

18332      Monocyty (Leukocyty (nesp. tek.); num. poměr [1] *)

18333      Monocyty (Leukocyty (nesp. tek.); num. poměr [1] fotoopt. (laser))

18334      Monocyty (Leukocyty (nesp. tek.); num. poměr [1] mikroskop. (světlo))

18335      Monocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] *)

18336      Monocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] fotoopt. (laser))

 

18337      Gen SLCO1B1 c.521T>C; rs4149056 (DNA(Leu,B); Seq.var. [-] *)

18338      Gen SLCO1B1 c.521T>C; rs4149056 (DNA(Leu,B); Seq.var. [-] PCR)

 

18339      RNA viru influenzy B (Výtěr z nosohltanu; přítomnost [-] *)

18340      RNA viru influenzy B (Výtěr z nosohltanu; přítomnost [-] PCR)

 

18341      DNA Mycoplasma genitalium (Výtěr z uretry; přítomnost [-] *)

18342      DNA Mycoplasma genitalium (Výtěr z uretry; přítomnost [-] PCR)

18343      DNA Mycoplasma genitalium (Výtěr z děl. hrdla; přítomnost [-] *)

18344      DNA Mycoplasma genitalium (Výtěr z děl. hrdla; přítomnost [-] PCR)

18345      DNA Mycoplasma genitalium (U; přítomnost [-] *)

18346      DNA Mycoplasma genitalium (U; přítomnost [-] PCR)

18347      DNA Mycoplasma hominis (Výtěr z uretry; přítomnost [-] *)

18348      DNA Mycoplasma hominis (Výtěr z uretry; přítomnost [-] PCR)

18349      DNA Mycoplasma hominis (Výtěr z děl. hrdla; přítomnost [-] *)

18350      DNA Mycoplasma hominis (Výtěr z děl. hrdla; přítomnost [-] PCR)

18351      DNA Mycoplasma hominis (U; přítomnost [-] *)

18352      DNA Mycoplasma hominis (U; přítomnost [-] PCR)

18353      DNA Neisseria gonorrhoeae (U; přítomnost [-] *)

18354      DNA Neisseria gonorrhoeae (U; přítomnost [-] PCR)

18355      DNA Ureaplasma parvum (Výtěr z uretry; přítomnost [-] *)

18356      DNA Ureaplasma parvum (Výtěr z uretry; přítomnost [-] PCR)

18357      DNA Ureaplasma parvum (Výtěr z děl. hrdla; přítomnost [-] *)

18358      DNA Ureaplasma parvum (Výtěr z děl. hrdla; přítomnost [-] PCR)

18359      DNA Ureaplasma parvum (U; přítomnost [-] *)

18360      DNA Ureaplasma parvum (U; přítomnost [-] PCR)

18361      DNA Ureaplasma urealyticum (Výtěr z uretry; přítomnost [-] *)

18362      DNA Ureaplasma urealyticum (Výtěr z uretry; přítomnost [-] PCR)

18363      DNA Ureaplasma urealyticum (Výtěr z děl. hrdla; přítomnost [-] *)

18364      DNA Ureaplasma urealyticum (Výtěr z děl. hrdla; přítomnost [-] PCR)

18365      DNA Ureaplasma urealyticum (U; přítomnost [-] *)

18366      DNA Ureaplasma urealyticum (U; přítomnost [-] PCR)

 

Výpočty:

18367      Osmolální okno (P; molalita [mmol/kg] vzorec 1)

18368      Osmolální okno (S; molalita [mmol/kg] vzorec 1)

18369      Osmolální okno neetanolové (P; molalita [mmol/kg] vzorec 1)

18370      Osmolální okno neetanolové (S; molalita [mmol/kg] vzorec 1)

 

Mikrobiologické položky z gesce „Z“ - nové systémy:

20877      Agens (Otisk perianálních řas; vyšetření mikroorg. [-] pro datový přenos)

20878      Agens (Stěr z oka; vyšetření mikroorg. [-] pro datový přenos)

20879      Agens (Hnis na tamponu; vyšetření mikroorg. [-] pro datový přenos)

20880      Agens (Stěr z rány; vyšetření mikroorg. [-] pro datový přenos)

 

Současně byl doplněn číselník lokálních jednotek tak, aby umožňoval vkládání % všude tam, kde je v NČLP jednotka „1“ a procento je přípustné. Týká se druhů veličin: NUMRTO, MASSRTO, RMASSC, RELAGAC.

 

Doplněn číselník systémů pro (pouze) mikrobiologické systémy:

Doplněno: SWPUS, SWWOUND, SWEYE, IMPERIAN a k SWTHR doplněna specifikace „tonsily“

Doplněno již minule, nyní uvolněno: SWVULV, SWPREAP, SWGLANS, BEARD

 

Doplněn číselník „Mikrobiologie - Číselník způsobů získávání materiálu“ - přidán NATERMOP.

Poznámka:

Požadovaný „MOP nátěr vaginálního sekretu“ se řeší jako stávající systém SWVAG + způsob získání materiálu NATERMOP.

 

Upozornění:

Pokud jste nenašli mezi novými (či předchozími) položkami vámi požadovanou, prosíme o sdělení, zjednáme nápravu. Dlouhodobě řešíme problémy se zadáváním některých speciálních vyšetření, zejména trvá problém se zadáváním položek „genetických“, kde je více nejednoznačných pohledů na řešení - hledáme gestora pro tuto oblast!

 

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

 

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 12. 2018.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. V dialogu pro položky LČLP bylo za tlačítko "Kopie" přidáno tlačítko "K+". Jedná se o rozšířenou variantu kopie údajů z aktuální položky LČLP do nové vybrané položky. Zatímco tlačítko kopie umožňuje založit pouze nové lokální položky se stejným systémem a procedurou (s případnou záměnou systémů S a P), pomocí tlačítka "K+" můžete založit novou lokální položku bez jakéhokoliv omezení. O to větší pozornost musíte věnovat následné kontrole takto nově založené lokální položky (zda jsou přenesená data korektní!).

 

2. Byl přepracován dialog pro archivaci dat SLP. Nově obsahuje poučení o nutnosti pravidelně archivovat data SLP a hlavně archivovaná data ukládat na média oddělená od počítače (sítě) se SLP. Lze též zobrazit nápovědu k archivaci dat. Reagujeme tak na kolize na některých pracovištích, kde zavirování počítače v kombinaci s nekorektní archivací vedlo ke ztrátě dat. Zajištění korektní archivace a zabezpečení dat je však prvořadou záležitostí každého pracoviště. Zkontrolujte si, zda je i u vás vše korektní!

 

3. Preanalytická fáze pro položky LČLP - byla přidána možnost zadat i druhou žádanku. Druhou žádanku lze přidat i do definice formuláře a následně zahrnout do hypertextu.

 

4. V číselníku systémů byla upravena tisková sestava systémů pro mikrobiologii. Kromě tisku ji lze nově uložit i ve tvaru excelového souboru. Odkaz na tuto sestavu lze nově vložit i do dokumentu.

 

5. V definici formulářů, záložce "Seznam"  byl přidán sloupec "Z", který indikuje, že pro příslušnou položku formuláře je nastaveno zvýraznění.

 

6. V definici dokumentů byla před poznámku přidána minišipka, díky které lze s poznámkou pracovat v celoobrazovkovém režimu

 

7. Další drobné změny nekomentujeme.