Verze 3.63.01 (10/2018)


Verze 3.63.01 vznikla v říjnu 2018.

 

 

Novinky a změny v datech

 

NČLP má verzi 2.63.01.

 

Byly přidány nové položky s klíči od 18277 do 18320 a informatické s klíči od 20873 do 20876::

 

I.

Byly doplněny požadované položky pro vyšetření v likvoru:

 

18311     Anti-HSV IgG (CSF; arb. látková konc. [kU/l] *)

18317     Anti-morbilli IgG (CSF; arb. látková konc. [kU/l] *)

18308     Anti-rubeola IgG (Csf.; arb. látková konc. [kU/l] *)

18314     Anti-VZV IgG (CSF; arb. látková konc. [kU/l] *)

 

II.

K minule doplněným výpočtovým položkám Index anti-Borrelia burgdorferi IgG (CSF/S) a

Protilátkový index anti-Borrelia burgdorferi IgG (Q/ALB) byly doplněny další:

 

18306  Index anti-Borrelia burgdorferi IgM (CSF/S) (Pt(CSS); Rel. arb. látková konc. [10^-3] výpočet)

18312   Index anti-HSV IgG (CSF/S) (PT(CSS); Rel. arb. látková konc. [10^-3] výpočet)

18318   Index anti-morbilli IgG (CSF/S) (PT(CSS); Rel. arb. látková konc. [10^-3] výpočet)

18309   Index anti-rubeola IgG (CSF/S) (Pt(CSS); Rel. arb. látková konc. [10^-3] výpočet)

18315   Index anti-VZV IgG (CSF/S) (PT(CSS); Rel. arb. látková konc. [10^-3] výpočet)

 

18307   Index protilátkový anti-Borrelia burgdorf. IgM (Q/ALB) (Pt(CSS); num. poměr [1] výpočet)

18313   Index protilátkový anti-HSV IgG (Q/ALB) (PT(CSS); num. poměr [1] výpočet)

18319   Index protilátkový anti-morbilli IgG (Q/ALB) (PT(CSS); num. poměr [1] výpočet)

18310   Index protilátkový anti-rubeola IgG (Q/ALB) (Pt(CSS); num. poměr [1] výpočet)

18316   Index protilátkový anti-VZV IgG (Q/ALB) (PT(CSS); num. poměr [1] výpočet)

 

18320   Index C-reaktivní protein (Csf/S) (PT(CSS); rel. hmot. konc. [10^-3] výpočet)

 

III.

Založen balíček položek „Oligoklonální pásy“ pro likvor, plazmu a sérum včetně hodnocení:

Oligoklonální pásy IgG

Oligoklonální pásy IgM

Oligoklonální pásy FLC kappa

Oligoklonální pásy FLC lambda

 

Viz položky NČLP 18277 - 18300 a položky 20873 - 20876 (hodnocení).

 

Původní položky Oligoklonální pás (NČLP 09564 - 09569) byly označeny jako „obsoletní“ a v další verzi budou označeny jako „neaktuální“.

 

IV.

Dále byly na základě požadavků z praxe doplněny nové položky do souboru klonidinového zátěžového testu, které se váží k času „0“ - začátku testu: 

Metanefrin (klonidin, +0)* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Normetanefrin (klonidin, +0)* (P; látková konc. [nmol/l] *) 

Adrenalin (klonidin, +0)* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Noradrenalin (klonidin, +0)* (P; látková konc. [nmol/l] *) 

Nefriny volné - korekce na věk (klonidin, +0) (P; látková konc. [nmol/l] vzorec 1)

 

Poznámka - kompletní paleta k testu je nyní:

18304 = Adrenalin (klonidin, +0)* (P; látková konc. [nmol/l] *)

18305 = Noradrenalin (klonidin, +0)* (P; látková konc. [nmol/l] *)  

18301 = Metanefrin (klonidin, +0)* (P; látková konc. [nmol/l] *)

18303 = Normetanefrin  (klonidin, +0)* (P; látková konc. [nmol/l] *)  

18302 = Nefriny volné - korekce na věk (klonidin, +0) (P; látková konc. [nmol/l] vzorec 1)                                       

 

18247 = Adrenalin (klonidin, +180)* (P; látková konc. [nmol/l] *)

18249 = Noradrenalin (klonidin, +180)* (P; látková konc. [nmol/l] *)  

18248 = Metanefrin (klonidin, +180)* (P; látková konc. [nmol/l] *)

18250 = Normetanefrin  (klonidin, +180)* (P; látková konc. [nmol/l] *)  

 

Jedná se o druhotné položky vytvořené pro zjednodušenou formu sdělování vyšetření (zátěžového testu) realizovaného 180 minut po podání 0,3 mg klonidinu (tj. 300 mikrogramů pro 70 kg člověka per orálně).

Viz též položka interpretační text 20867.

(Položky pro vyšetření mimo zátěžový test již v NČLP jsou - viz např. 13326, 13332, 13781, 13785 + 18233.)

 

A dále položky textové:

20868 = Interpretace METANEFRINY (REPI; TYPE [-] pro datový přenos) - textové hodnocení, komentář

20867 = Interpretace KLONIDIN (REPI; TYPE [-] pro datový přenos) - textové hodnocení, komentář

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

 

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 9. 2018.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. Bylo přidána nová agenda Úkoly a připomínky. V agendě lze vytvářet záznamy o plánovaných úkolech a jejich plnění. Agenda je provázaná s EŘZ.

 

2. V definici formulářů byla přidána bílá barva pro zobrazení textu. S ní lze vytvářet řádky bílého textu na inverzním podkladu, případně bíle na bílém podkladu "zobrazovat" řádky, které se nemají nikdy vynechat.

 

3. Kopírování škál (tl. "Kopie") - byl přidán filtr, pomocí kterého lze určit, které škály budou zkopírovány. Možné hodnoty filtru jsou:

- jen schválené nebo zkontrolované a platné škály

- všechny škály kromě neplatných

- všechny škály

 

4. V počátečním nastavení byla do nabídky pro spolupracující LIS přidána možnost "JINY LIS"

 

5. Další drobné změny nekomentujeme.