Verze 3.62.01 (6/2018)


Verze 3.62.01 vznikla v červnu 2018.

 

 

Novinky a změny v datech

 

NČLP má verzi 2.62.01.

 

Byly přidány nové položky s klíči od 18239 do 18276 a informatické s klíči od 20867 do 20872:

 

Fibroblastový růstový faktor 23 v plazmě (ze séra se nestanovuje) + založen relevantní text pro LČLP

Kotinin v moči + založen relevantní text pro LČLP

Parathyrin biointaktní 1-84 v nespecifikované tekutině

 

Index anti-Borrelia burgdorferi IgG (CSF/S)

Protilátkový index anti-Borrelia burgdorferi IgG (Q/ALB)

 

Anti-transglutamináza IgG (ARBSC - kU/l)

Anti-transglutamináza IgA (ARBSC - kU/l)

Anti-gliadin IgA (ARBSC - kU/l)

Anti-gliadin IgG (ARBSC - kU/l)

Anti-gliadin deamidovaný IgA (ARBSC - kU/l)

Anti-gliadin deamidovaný IgG (ARBSC - kU/l)

 

RNA viru hepatitidy C - genotyp + přidána nová MTV „GTYP01“ s hodnotami 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6

 

Adrenalin  (klonidin, +180)* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Noradrenalin (klonidin, +180)* (P; látková konc. [nmol/l] *) 

Metanefrin (klonidin, +180)* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Normetanefrin  (klonidin, +180)* (P; látková konc. [nmol/l] *) 

Jedná se o druhotné položky vytvořené pro zjednodušenou formu sdělování vyšetření (zátěžového testu) realizovaného 180 minut po podání 0,3 mg klonidinu (tj. 300 mikrogramů pro 70 kg člověka per orálně).

Viz též položka interpretační text 20867.

(Položky pro vyšetření před podáním již v NČLP jsou - viz 13326, 13332, 13781, 13785 + 18233.)

 

Interpretace METANEFRINY (REPI; TYPE [-] pro datový přenos) - textové hodnocení, komentář

Interpretace KLONIDIN (REPI; TYPE [-] pro datový přenos) - textové hodnocení, komentář

 

Doplnění 4 položek typu Systém_AGENS_DTP pro sdělování mikrobiologických nálezů.

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 6. 2018.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. Bylo upraveno rozhraní pro práci s Wordem v SLP. Při aktivaci Wordu (volání ze systému SLP) byla přidána minimalizace a následná maximalizace okna Wordu. Podle našich testů a prvních zkušeností z praxe předpokládáme, že tato úprava povede k minimalizaci problémů se "zamrznutím" Wordu.

Prosíme, pokud by u vás problém nadále přetrvával, sdělte nám - napište nám na jakém počítači pod jakým operačním systémem a s jakou verzí Wordu.

 

2. Agenda Dodavatelé - byla přidána možnost vytvořit najednou hodnocení pro více dodavatelů (viz tlačítko "Hrom. Hodn." v dialogu pro práci s agendou dodavatelů).

 

3. Agenda Smluvní laboratoře - byla přidána možnost vytvořit najednou hodnocení pro více smluvních laboratoří (viz tlačítko "Hrom. Hodn." v dialogu pro práci s agendou smluvních laboratoří).

 

4. Tisk seznamu dokumentů

- bylo přidáno filtrování podle stavu dokumentu

- téměř všechny tiskové sestavy nyní vnímají nastavené třídění dokumentů a plně podporují nastavení všech filtrovacích podmínek

 

5. NČLP - při hledání položky NČLP (tlačítko "Hledání") se od teď hledá i podle plného názvu (složenina) a chemického názvu.

 

6. Agenda Audity - pokud používáte EŘZ, pak po schválení plánu auditu lze poslat pracovníkům odpovědným za audit upozornění na schválení plánu auditu.

 

7. Agendy Záznamy o neshodách a Preventivní opatření - pokud používáte EŘZ, pak po ukončení opatření lze poslat vybraným pracovníkům laboratoře informaci o ukončení opatření.

 

8. Agenda Dodavatelé - v záložce "Seznam" byl sloupec "Telefon" (telefon na dodavatele) nahrazen sloupcem "Kontakt" (kontakt na dodavatele).

 

9. Začátkem roku 2018 byl ukončen provoz Encyklopedie laboratorní medicíny z důvodů další nemožnosti průběžné aktualizace celého rozsáhlého díla. Proto byl z menu "Systém" odstraněn odkaz na Encyklopedii. Dokumenty z původní encyklopedie najdete v systému SLP ve skupinách odborných textů. Posouzení jejich aktuálnosti a případná úprava je věcí uživatele. Slouží jako příklady pro vytvoření dokumentů vlastních (lokálních) a následné případné využití ve vašich příručkách.

 

10. V dialogu Lokální číselník je vlevo dole položka Specifikace procedury, která slouží pro specifikování konkrétní procedury u položek NČLP se zástupnou procedurou *, nebo IA. Lze vložit příslušnou konkrétní, která se přenáší do spolupracujících LIS (údaj je exportován). Z LIS pak může být předáván prostřednictvím standardu DASTA verze 4.17.01 a výše.

Pro * je k dispozici celá paleta, pro IA je FIA, FEIA, ILMA, LIA, LEIA, ELISA, IRMA, FPIA, MEIA, CMIA.

 

11. Další drobné změny nekomentujeme.