Verze 3.61.01 (3/2018)


Verze 3.61.01 vznikla v březnu 2018.

 

 

Novinky a změny v datech

 

NČLP má verzi 2.61.01.

 

Byly přidány nové položky s klíči od 18209 do 18238:

 

Biochemie:

Kortizol volný ve slinách

Parathyrin biointaktní 1-84

Sulfáty

Transferin

 

Imunologie:

Interferon gama

 

Hematologie - doplnění položek pro RELAGAC:

Agregace samovolná - maximální amplituda

Agregace stimulovaná kyselinou arachidonovou (ACA) - maximální amplituda

Agregace stimulovaná adenosindifosfátem (ADP) - maximální amplituda

Agregace stimulovaná adrenalinem (ADR) - maximální amplituda

Agregace stimulovaná kolagenem (COL) - maximální amplituda

Agregace stimulovaná ristocetinem (RIS) o vysoké koncentraci - maximální amplituda

Agregace stimulovaná ristocetinem (RIS) o nízké koncentraci - maximální amplituda

Agregace stimulovaná trombinem (TRO) - maximální amplituda

 

Výpočtové položky:

Adrenalin/Noradrenalin

Metanefrin/Adrenalin

Metanefrin/Normetanefrin

Normetanefrin/Noradrenalin

Nefriny volné - korekce na věk

ARR index (aldosteron/renin)

 

Do číselníku odběrových nádobek byla přidána N2SCLP (calprotectin ve stolici).

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 3. 2018.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. Ve všech agendách v SLP bylo změněno standardní chování tak, že v prvním přístupu do agendy jsou zobrazeny pouze aktuální záznamy v agendě. Dále si všechny agendy "pamatují" (v rámci jednoho spuštění SLP) nastavení filtru. Při příštím přístupu do agendy bude nastavení filtru pro agendu přesně takové, jaké bylo při minulém ukončení práce s agendou.

 

2. Agenda Dodavatelé

- bylo doplněna možnost přidání nového záznamu do agendy s přenosem (pro nový záznam je jako vzor použit obsah aktuálního záznamu)

- byly přidány položky pro další kontakty na dodavatele a další kontakty na dodavatele v laboratoři

 

3. Výběr vzorového textu

Všude, kde se vybírá vzorový text, bylo změněno chování programu tak, že vybraný vzorový text se od teď připojí na konec stávajícího textu (např. hodnocení), doteď nově vybraný text stávající přepisoval. Díky této změně lze vybírat vzorový text opakovaně.

 

4. EŘZ - od této verze lze pracovat s jednotlivými agendami EŘZ nezávisle - v počátečním nastavení systému lze zadat pouze správce těch agend, které chcete v rámci EŘZ zpracovávat. Pokud není pro některou agendu EŘZ v počátečním nastavení systému správce zadán, pak se požadavky pro tuto agendu v rámci EŘZ vůbec nezpracovávají.

 

5. LČLP

- v dialogu pro výběr vzorového SOP (i jiných připojených dokumentů) bylo přidáno tlačítko "Třídění", pomocí kterého lze jednodušeji najít požadovaný dokument

- v záložce "Seznam" byl rozšířen filtr nad seznamem lokálních položek - byla přidána možnost filtrovat lokální položky dle skupiny

- na základě vašich připomínek byl změněn obsah záložek "Podklady pro LP-1" a "Podklady pro LP-2" tak, že v záložce "Podklady pro LP-2" byly soustředěny všechny údaje o preanalytické fázi tak, aby byla umožněna jejich jednodušší kontrola. Editace je nadále možná pouze v samostatném dialogovém okně aktivovaném tlačítkem „Pro LP“ - zůstává beze změny.

 

V záložce "Podklady pro LP-1" zůstaly informace o dostupnostech a ostatní údaje, které byly pod nimi.

 

6. Definice formuláře - při práci s obsahem formuláře byla v náhledu LP přidána možnost zvolit si položku, pro kterou bude náhled vytvořen.

 

 7. Agenda Analýza rizik

- v seznamu poruch byl přidán filtr, pomocí kterého lze zobrazit pouze poruchy v zadaném období. Nastavení filtru se promítne i do tisku seznamu poruch

- v seznamu procesů bylo přidáno tlačítko pro tisk všech poruch v zadaném období pro všechny procesy

- v detailu záznamu o poruše bylo přidáno datum přehodnocení pravděpodobnosti a odhalitelnosti poruchy

 

Toto datum se zobrazuje též v seznamu poruch a ve všech tiskových sestavách.

- k závěru pro poruchu bylo přidáno tlačítko "K seznámení", pomocí kterého lze závěr pro poruchu rozeslat prostřednictvím EŘZ vybrané skupině pracovníků laboratoře

 

8. Tisk seznamu dokumentů - do všech tiskových sestav, které obsahují datum schválení dokumentu, bylo přidáno i datum začátku platnosti dokumentu.

 

9. Agenda Pracovníci laboratoře - bylo přidáno tlačítko "Skartace", pomocí kterého lze skartovat (trvale odstranit) většinu údajů o pracovníkovi laboratoře (zůstane jen jeho jméno) včetně hodnocení pracovníka. Přidání této nové funkce souvisí především se začátkem účinnosti GDPR.

 

10. Agenda Audity - k závěru z auditu bylo přidáno tlačítko "K seznámení", pomocí kterého lze závěr z auditu rozeslat prostřednictvím EŘZ vybrané skupině pracovníků laboratoře.

 

11. V menu "Systém" je přidána volba "Zamčení SLP". Pomocí této volby (volbu lze přidat i do jednoduché obrazovky SLP) lze uzamknout program SLP tak, aby s ním až do jeho odemčení nemohl nikdo pracovat.

Přidání této nové funkce souvisí především se začátkem účinnosti GDPR.

 

12. Záznamy o neshodách - byla přidána klasifikace neshody. Vybírá se v záložce "Definice" z číselníku "Záznamy o neshodách - klasifikace neshody". Je zobrazena v záložce "Seznam" i ve všech tiskových sestavách pro záznamy o neshodách.

 

13. Seznam přihlášení a odhlášení uživatelů do SLP - do obou tiskových sestav v seznamu byla přidána možnost "tisku" do souboru v Excelu.

 

14. Dokumenty - při zneaktuálnění, archivaci i skartaci dokumentů bylo přidáno upozornění na připojené externí dokumenty - při zneaktuálnění (archivaci i skartaci dokumentu) je potřeba ošetřit i připojený externí dokument. Přidání této nové funkce souvisí též se začátkem účinnosti GDPR.

 

15. Na začátku roku byl ukončen provoz Encyklopedie laboratorní medicíny. Proto byl z menu "Systém" odstaněn odkaz na Encyklopedii.

 

16. Další drobné změny nekomentujeme.