Verze 3.44.01 (12/2016)


Verze 3.44.01 vznikla v prosinci 2016.

 

 

Novinky a změny v datech

 

NČLP má verzi 2.55.01.

Byly přidány nové položky s klíči od 17990 do 18017:

Anti-acetylcholin receptor

Anti-Aspergillus oryzae IgE

Anti-Aspergillus restrictus IgE

Anti-TSH receptor stimulující (TSI)

Lipoprotein a (látk. konc.)

Lp-PLA2

Presepsin

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 9. 2016.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. V menu "Údržba" je přidána nová volba - "Externí dokumenty - seznam". Volba zobrazí seznam všech externích dokumentů připojených v SLP. V seznamu lze třídit a hledat. Lze též zobrazit obsah externího dokumentu.

 

2. EŘD - skupiny dokumentů (volba pro správce dokumentace) - při definování skupiny dokumentů lze nově použít filtr podle řetězce obsaženého v kódu dokumentu.

 

3. Audity - k zjištěním z auditů byl přidán příznak, zda je zjištění ukončeno, a poznámka ke zjištění. Příznak je zobrazen v seznamu zjištění a tiskne se v tiskové sestavě z auditu.

 

4. Lokální třídy dokumentů - byl vytvořen nový číselník lokálních tříd dokumentů. Na začátku byl naplněn dle národního číselníku tříd dokumentů, další potřebné třídy si může doplnit uživatel. V definici dokumentu lze zadat až 6 lokálních tříd. V seznamu dokumentů je přidán filtr podle lokálních tříd. Při práci s dokumentem ve Wordu lze do dokumentu vložit odkaz na dokumenty vybrané lokální třídy ("Vlož odkaz na obecné sestavy").

 

5. EHK - zpráva pro ČIA - sestavu lze nově "vytisknout" i do tabulky v Excelu.

 

6. Práce s dokumentem ve Wordu - v nástrojové liště je nové tlačítko "12", které převede všechny body osnovy na font Arial, velikost 12 (dosud byla možná volba 10, nebo 14).

 

7. V menu "Systém" je přidána volba "Stažení upgrade SLP". Pomocí této volby bude od příštího roku realizován upgrade SLP.

 

8. Lokální položky - byl přidán příznak, zda se jedná o akreditovanou položku. V seznamu lokálních položek byl přidán filtr, pomocí kterého můžete vyfiltrovat jen akreditované lokální položky. Informaci o akreditaci položky můžete zařadit do formuláře. V definici sestav byl rozšířen filtr - nově můžete nastavit, že sestava smí obsahovat jen akreditované položky. Tento filtr byl použit i v EHK - zprávě pro ČIA. Informace o tom, že položka LČLP je akreditovaná, vystupuje také do exportních souborů - lze předat do spolupracujících LIS.

 

9. Verifikační protokoly (samostatné i ty, které jsou připojené k lokálním položkám) - k verifikačním protokolům lze nově připojit externí soubory.

 

10. EŘD - pokud to správce dokumentace povolí, mohou si uživatelé SLP s právy UC (nejsou autory) nově nastavit, zda při signování přečtení dokumentu budou vyplňovat slovo "přečteno". Tuto možnost může ve zvláštních případech povolit správce dokumentace (Počáteční nastavení, záložka EŘD) - pak si může každý uživatel s právy UC pro sebe nastavit (menu Číselníky -> Společné číselníky -> Pracovníci laboratoře), zda při signování přečtení dokumentu bude vyplňovat slovo "přečteno". Tuto možnost lze zpětně uzamknout.

(Pro autory SLC a SLD jsou z předchozích verzí SLP k dispozici jiné přístupy, které jsou beze změny.)

 

11. Další drobné změny nekomentujeme.