Verze 3.43.01 (10/2016)


Verze 3.43.01 vznikla v říjnu 2016.

 

 

Novinky a změny v datech

 

NČLP má verzi 2.54.01.

 

Proběhly pouze drobné úpravy, nebyly přidány žádné nové položky.

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

Proběhla čtvrtá finální fáze revize tzv. „národních“ dokumentů.

Ve skupině "Příprava laboratorní příručky" byly původní kladenské ukázky označeny jako "neaktuální" a byly přesunuty do "Archivu". Nové ukázkové dokumenty k jednotlivým kapitolám LP poskytlo OKB Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,  jindřichohradeckou hypertextovou LP najdete také mezi novými ukázkami - viz menu "System" v části "Ukázky LP z praxe".

 

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 9. 2016.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. Byl rozšířen číselník autorů - od této verze lze pracovat i s autory, jejichž kód začíná číslicemi od 0 do 9 (kódy od "00" až do "9Z" - tj. celkem 360 nových kódů autorů). Takže nyní již může být v číselníku autorů současně až 360 aktuálních autorů.

 

2. Ve všech hlavních dialozích programu SLP byl k tzv. "memo-polím" (víceřádková pole pro editaci textu libovolné délky) přidáno minitlačítko "šipka dolů", pomocí kterého lze text editovat nebo prohlížet v celoobrazovkovém režimu.

 

3. Úprava u škály: v SLP je jako horní věkový limit pro škály zvoleno číslo 36160, které odpovídá věku 99 roků. V SLP je vnímáno ve smyslu "99 roků a více" (viz informace v číselníku jednotek věku pro škály) a takto by údaj měl interpretovat i informační systém přebírající data ze SLP (např. LIS). Do generovaných tabulek škál (např. pro hypertextovou Laboratorní příručku) se údaj dosud uváděl ve tvaru "99R".

Na základě připomínek z praxe se nově v tabulkách škál uvádí tvar "99R+", který jasněji vyjadřuje, že škála s horním věkovým limitem 36160 není shora omezena žádnou věkovou hranicí. (Nepředpokládáme praktickou potřebu vytváření škál pro věkové kategorie nad 99 roků.)

 

4. Dokumenty - pole pro jméno souboru (externí soubor) a nástroje pro práci s externím souborem (tlačítka za polem) se od této verze nezobrazují uživatelům a autorům, kteří s ohledem na nastavení důvěrnosti dokumentu nemají právo obsah dokumentu číst. Tím jsou korektněji ošetřena přístupová práva.

 

5. Mezi stávající ukázky LP z praxe (v menu "Systém") - byly přidány odkazy na další ukázkové LP, které byly vytvořeny pomocí systému SLP. Jedná se o ukázky LP z Prachatic, Pardubic a Vinohradské nemocnice.

 

6. Další drobné změny nekomentujeme.

 

Upozornění:

Připravujeme internetový upgrade SLP. V současné době probíhá jeho testování. Od příštího roku (první upgrade v roce 2017) budou upgrade SLP dostupné pouze přes internet, již nebude CD rozesíláno poštou, upgrade si bude možné stáhnout a nahrát rovnou a bez prodlev na základě výzvy zaslané na vámi uvedenou mailovou adresu. Takto bude možné realizovat i případné potřebné mimořádné upgrade SLP.

 

Zajímavá aplikace využívající SLP:

Na jednom z pracovišť, které využívá SLP, vznikla velmi zajímavá aplikace - internetový vyhledávač laboratorních vyšetření. Aplikace využívá export dat SLP ve formě XML souborů datového standardu. Tyto XML soubory jsou nahrány do SQL databáze. Nad ní je vytvořena aplikace, která umožňuje vyhledávání laboratorních vyšetření dle nastavených filtrů (podle druhu materiálu, podle oddělení, podle názvu či synonyma názvu). Výhodou je snadná a rychlá aktualizace dat vyhledávače (udržují se v SLP).

 

V současné době je vyhledávač ve zkušebním provozu na intranetu nemocnice.

 

V příštím upgrade na něj uvedeme odkaz, aby mohl sloužit jako inspirace pro tvorbu obdobného nástroje. Bude též představen na listopadovém semináři.