Verze 3.42.01 (6/2016)


Verze 3.42.01 vznikla v červnu 2016.

 

 

Novinky a změny v datech

 

NČLP má verzi 2.53.01.

 

Byly přidány položky pro tyto komponenty:

Hemoglobin (hmotnostní obsah)

Apixaban - antiXa aktivita

 

Nové položky mají klíče 17986 - 17989.

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

Byly přidány nové vzorové dokumenty:

Cíle kvality pro rok YYYY

Směrnice pro provádění interních auditů

Formulář - "Kontrola skladu/kontrola teploty"

Směrnice pro nákup a hodnocení dodavatelů

Směrnice pro práci s laboratorním zařízením

 

Proběhla další fáze revize tzv. „národních“ dokumentů.

Již nepotřebné historické dokumenty označujeme jako „neaktuální“. V rámci revize byly všechny neaktuální národní dokumenty přesunuty do archivu.

 

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 6. 2016.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. Ve všech dialozích programu SLP, které obsahují záložku "Seznam", je aktuální řádek v seznamu podbarven světle okrovou barvou.

 

2. Pro prohlížení dokumentů SLP se dosud používal pouze Internet Explorer. Od této verze lze používat i jiné prohlížeče. Pokud v počátečním nastavení systému, záložce "Dokumenty-1", nastavíte volbu "pro prohlížení dokumentů používat prohlížeč nastavený ve Windows", bude se pro prohlížení dokumentů používat prohlížeč, který máte na svém počítači přiřazen dokumentům typu "htm".

 

3. V počátečním nastavení systému, záložce "Dokumenty-1", lze nastavit, že všechny nově schválené dokumenty začnou platit až 14 dní po svém schválení. Je to proto, aby se s dokumenty do začátku jejich platnosti mohli seznámit všichni pracovníci laboratoře.

Do začátku platnosti je nově schválený dokument považován za neplatný. Se všemi EŘD požadavky na dokument lze ale pracovat i před začátkem jeho platnosti.

 

4.  V počátečním nastavení systému, záložce "Dokumenty-1", lze nastavit, že se gesce dokumentu vybírá z číselníku lokálních gescí (standardně se vybírá z číselníku národních gescí).

 

5. Stav dokumentu - titulek "Interval revizí" byl změněn na tlačítko. Po jeho stisknutí se objeví informace, jaký je interval revizí pro dokument a kde je nastaven.

 

6. NČLP - tlačítko "Formulář" pro tisk formuláře pro zaslání požadavku na doplnění položky do NČLP bylo zúženo a vedle něj bylo přidáno minitlačítko s titulkem "F". Pomocí tohoto tlačítka můžete formulář editovat a následně odeslat mailem správci národního číselníku.

 

7. Seznam odkazů vložených do dokumentu (tlačítko "Odkazy") - po výběru odkazovaného dokumentu byla přidána možnost zobrazit k vybranému dokumentu připojený externí dokument.

 

8. EŘZ - funkce pro uzavření již neaktuálních nebo vyřízených požadavků - nově funkce zpracuje i požadavky na záznamy o neshodách a preventivní opatření.

 

9. Záznamy o neshodách - do tisku seznamů byl přidán sloupec "Skupina".

 

10. Do menu "Systém" byl přidán řádek "Ukázky LP z praxe". Pokud jste připojeni k internetu, můžete si prohlédnout laboratorní příručky, které byly vytvořeny pomocí SLP. V současném upgrade si můžete prohlédnout LP z IKEMu a Jindřichova Hradce.

 

11. Další drobné změny nekomentujeme.