Verze 3.34.01 (12/2015)


Verze 3.34.01 vznikla v prosinci 2015.

 

 

Novinky a změny v datech

 

NČLP má verzi 2.51.01.

Byly přidány informatické položky (pro potřeby zejména mikrobiologie) s klíči 20860 - 20865

Pokud postrádáte nějaké potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

Proběhla první fáze revize tzv. „národních“ dokumentů.

Již nepotřebné historické dokumenty označujeme jako „neaktuální“ a do příštího upgrade je ponecháváme na svých místech, v březnu budou přesunuté do Archivu.

 

 

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 12. 2015.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. Do SLP byla zapracována druhá část elektronického řízení záznamů (EŘZ). Byly zapojeny agendy neshod, preventivních opatření, auditů, analýza rizik a EHK.

 

2. Do menu "Dokumenty a texty" -> "Elektronické řízení dokumentace a EŘZ" byla přidána nová volba "EŘZ ‑ uzavření již neaktuálních nebo vyřízených požadavků". Volba je určena pro správce dokumentace. Projde všechny dosud neuzavřené automaticky vytvářené požadavky EŘZ (agendy "Pracovníci laboratoře", "Přístrojová technika", "Dodavatelé", "Výrobci", "Servisní firmy", "Smluvní laboratoře", "EHK") a vyhodnotí, zda jsou požadavky již splněny a zda jsou ještě aktuální. Již splněné nebo neaktuální požadavky budou uzavřeny.

 

3. Pracovníci laboratoře - definování sledovaných akcí - lze označit pracovníky laboratoře, kterých se sledovaná akce netýká. Označení pracovníci pak budou vynecháni při vytváření plánu sledované akce.

 

4. Verifikační protokol a verifikační protokol pro lokální položky - byla přidána možnost filtrovat seznam verifikačních protokolů podle data verifikačního protokolu.

 

5. Odběrové nádobky a přípravky

- v seznamu odběrových nádobek a přípravků byl sloupec "lokální název do sestav" nahrazen sloupcem "lokální kód"

- seznam lze nově setřídit dle sloupců "lokální kód" a "lokální plný název"

- v seznamu bylo přidáno tlačítko pro tisk sestavy s lokálními názvy

- při výběru odběrové nádobky v dialogu "Preanalytická fáze" nově výběrový seznam obsahuje lokální kód a lokální plný název, je tříděn podle lokálního kódu. Ve výběrovém seznamu jsou pouze odběrové nádobky, které mají vyplněný lokální kód (pokud v číselníku odběrových nádobek vymažete lokální kód odběrové nádobky, nebude se ve výběrovém seznamu nabízet)

 

6. Počáteční nastavení systému - v záložce "Ostatní" byla přidána možnost změnit velikost okna programu SLP. Standardní velikosti okna programu SLP je 800 pixelů na šířku, 534 pixelů na výšku. Tato velikost je zároveň nejmenší možná velikost okna programu SLP. Můžete změnit šířku i výšku okna programu. Po změně velikosti okna programu se (při příštím spuštění SLP) všem uživatelům otevře program SLP v okně zadané velikosti.

 

7. Další drobné změny nekomentujeme.