Verze 3.32.01 (6/2015)


Verze 3.32.01 vznikla v červnu 2015.

 

 

Novinky a změny v datech

 

NČLP má verzi 2.49.01.

Pokud postrádáte nějaké potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 6. 2015.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. Záznamy o neshodách

- záznam o neshodně smí nově založit každý uživatel SLP bez ohledu na svá přístupová práva - smí zadat typ neshody, její popis, datum, kdo popis zapsal a komu byla neshoda předána k vyřízení.

- byla přidána možnost vyřešit neshodu okamžitým opatřením. K tomu je určen příznak "vyřešeno okamžitým opatřením" ve spodní části záložky "Popis neshody".

 

2. Generování hypertextu - nyní lze přesněji určit, jaké dokumenty z hlediska jejich stavu mají být součástí generovaného hypertextu. Dosud byly automaticky součástí generovaných hypertextu aktuální schválené nebo zkontrolované dokumenty (pokud jste nevytvářeli ladící verzi hypertextu). Od této verze lze určit, zda součástí hypertextu budou:

• pouze schválené aktuální dokumenty (řízené i neřízené)

• pouze schválené aktuální řízené dokumenty a zkontrolované či schválené neřízené dokumenty

• pouze schválené a zkontrolované dokumenty (řízené i neřízené)

• všechny dokumenty bez ohledu na stav (tj. ladící verze hypertextu)

Před text (tj. vlastní obsah) zkontrolovaných neřízených dokumentů lze navíc přidat upozornění k jejich stavu (jeho znění lze nastavit v počátečním nastavení systému, záložce "Dokumenty-2").

 

3. Škály - v dialogu pro definici škály byla přidána dvouznaková položka "Pořadí". Pomocí ní lze změnit pořadí škál v textových nebo hypertextových publikacích. Standardně jsou škály v těchto publikacích řazeny podle položky "Věk ve dnech od" a dle pohlaví. Pokud je u škály vyplněna položka "Pořadí", je při tvorbě publikací tato škála upřednostněna před škálami, které pořadí vyplněno nemají. Škály s vyplněným pořadím jsou nejprve setříděny vzestupně podle pořadí a dále podle "věk od" a pohlaví. Třídění je znakové (ne číselné), proto pořadí "5" bude až za pořadím "10". Proto je vhodné vyplňovat oba znaky položky "Pořadí" (05, 10).

 

4. Přihlášení do SLP, výběr uživatele - dosud se při přihlášení do SLP po zadání nesprávného hesla program SLP automaticky ukončil. Od této verze máte na zadání hesla 3 pokusy, program se ukončí až po třetím nesprávném zadání hesla.

 

5. Do menu "Dokumenty a texty" byla přidána volba "Národní dokumenty a texty repetitorií". Volba zobrazí dialog "Národní dokumenty a repetitoria" pro práci se všemi národními dokumenty a repetitorii najednou. Volba je primárně určena pro rychlé nalezení národního dokumentu pokud nevíte, do které skupiny dokument patří.

 

6. Pracovníci laboratoře - definování sledovaných akcí - byl přidán nový druh akce - jednorázová akce.

 

7. EŘD - do seznamů požadavků bylo přidáno vedle tlačítka pro tisk seznamu požadavků ještě jedno tiskové tlačítko pro alternativní tisk seznamu požadavků - včetně textu k požadavku (pokud je uveden).

 

8. Byl upraven výpočet odhadu nejistot měření (menu "Výpočty" -> "Výpočty z analytické a biologické variability") tak, aby respektoval nové doporučení SEKK, které bylo vydáno 11.11.2014 a kterým se mění dosavadní výpočet kombinované nejistoty. Nové doporučení respektuje jednostranné zaměření parametru "bias" při výpočtu kombinované nejistoty, proto je hodnota kombinované nejistoty počítaná podle nového doporučení nižší, než kombinovaná nejistota počítaná podle starého doporučení.

 

9. Z hlavního menu programu SLP byla odstraněna volba "DS" pro zobrazení obsahu číselníků datového standardu pro UZIS ČR a pro NRC. Důvodem je celková rekonstrukce všech datových rozhraní pro UZIS (včetně číselníků).

 

10. Do seznamu právních předpisů (volba "Zákony, vyhlášky, nařízení" v menu "Dokumenty a texty") bylo přidáno velké množství nově sledovaných právních předpisů:

- v oblasti "Obecné" zákon 89/2012 - Občanský zákoník"

- v oblasti "Zdravotnictví" celkem 22 právních předpisů (od 70/2012 - Vyhláška o preventivních prohlídkách dále)

 

11. Další drobné změny nekomentujeme.