Verze 3.31.01 (4/2015)


Verze 3.31.01 vznikla v dubnu 2015.

 

 

Novinky a změny v datech

 

NČLP má verzi 2.48.01.

Bylo přidáno 146 nových položek, viz položky s klíči 17774 - 17919.

 

Pokud postrádáte nějaké potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 3. 2015.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. Byla přidána nová agenda - Analýza rizik.

 

Pozor:

Při práci se seznamem poruch se používají tři číselníky: závažnost, pravděpodobnost, odhalitelnost. Uživatelé s přístupovými právy SLC a SLD mohou tyto číselníky editovat, ale pouze do okamžiku, než se s agendou "Analýza rizik" začne pracovat (je přidán první záznam o poruše). Poté již nelze žádný záznam do číselníků přidat ani odstranit a nelze ani měnit hodnotu pole "Index", protože by to znemožnilo vyhodnocení záznamů z agendy "Analýza rizik" v čase.

 

2. Verifikační protokol

- byl inovován výpočetní algoritmus tak, aby respektoval nové doporučení SEKK, které bylo vydáno 11.11.2014 a kterým se mění dosavadní výpočet kombinované nejistoty. Kombinovaná nejistota ve verifikačních protokolech, které byly vytvořeny před 11. listopadem 2014, je nadále počítána podle starého doporučení a v těch vytvořených po 11. listopadu 2014 podle nového doporučení.

Nové doporučení respektuje jednostranné zaměření parametru "bias" při výpočtu kombinované nejistoty, proto je hodnota kombinované nejistoty počítaná podle nového doporučení nižší, než kombinovaná nejistota počítaná podle nového doporučení.

- bylo přidáno schválení verifikačního protokolu (datum schválení, kdo verifikační protokol schválil). Dále při připojení verifikačního protokolu k lokální položce (tlačítko "-> lok. pol.") byla přidána možnost současně s připojením verifikačního protokolu k lokální položce tento protokol i schválit (pomocí tlačítka "+" za tlačítkem "-> lok. pol."). Verifikační protokol bude schválen aktuálním autorem k aktuálnímu datu.

 

3. Agenda auditů

- v záložce "Seznam" byly přidány dva sloupce týkající se schválení zjištění z auditu - datum schválení zjištění z auditu manažerem kvality a vedoucím laboratoře

- skutečné datum provedení auditu - bylo přidáno druhé datum tak, aby bylo možné zadat interval, ve kterém audit probíhal. Zadaný interval se pak promítne v záložce "Seznam" i v tiskových sestavách

 

4. Dialog "Archivace lokálních dokumentů" - v detailu bylo přidáno číslo dokumentu, jeho verze a aktuálnost. Číslo dokumentu bylo přidáno i do záložky "Seznam". Lze podle něj seznam třídit a lze podle něj i hledat.

 

5. Od roku 2015 došlo k významné změně v hodnocení výsledků EHK. Výsledky EHK již nelze vyjádřit ve formě jednoduché tabulky. Proto nejsou počínaje rokem 2015 národní dokumenty ze skupiny EHK aktualizovány. Aktuální výsledky cyklů EHK najdete na stránkách SEKKu v oddíle EHK.

 

6. Záznamy o neshodách - do seznamu byl přidán termín kontroly účinnosti nápravného opatření. Pokud již termín uplynul a účinnost opatření není dosud zkontrolována, bude datum zobrazeno červeně.

 

7. Agenda "Pracovníci laboratoře" - bylo přidáno tlačítko "Použití", pomocí kterého lze zjistit použití odkazu na pracovníka v ostatních agendách. Při odchodu pracovníka z laboratoře nebo při jeho výmazu se objeví upozornění, že je potřeba pomocí tohoto tlačítka zkontrolovat jeho použití v ostatních agendách a případně se postarat o to, aby byl odcházející pracovník ve svých funkcích (z hlediska SLP) nahrazen.

 

8. Plán akcí pro agendy - byl přidán plán hodnocení smluvních laboratoří

 

9. Dokumenty SLP - za tlačítko "Použití" (použití odkazu na dokument v ostatních dokumentech SLP) bylo přidáno menší tlačítko "+" Nově přidané tlačítko vypíše seznam lokálních položek a agend, ve kterých je použit odkaz na dokument). Při zneaktuálnění dokumentu, jeho výmazu nebo přesunu do archivu se objeví upozornění, že byste před provedením akce měli pomocí tlačítka "+" zkontrolovat použití odkazu na dokument v lokálních položkách a agendách.

 

10. Pracovníci laboratoře - definování sledovaných akcí, záložka "Seznam" - v dialogu pro tisk vybraných sledovaných akcí byla přidána možnost vytisknout seznam jen pro jednoho pracovníka laboratoře

 

11. Do skupiny EHK byly doplněny nové typy lokálních neřízených dokumentů:

- přehled certifikátů

- přehled zkoušek

 

12. Další drobné změny nekomentujeme.