Verze 3.21.01 (3/2014)


Verze 3.21.01 vznikla v březnu 2014.


Hlavním tématem nového upgrade je dokončení změn dle normy ISO 15189:2013.


Změny a novinky v datech

Bylo vytvořeno 14 nových položek (klíče 17748 - 17771) a 4 nové vzorové škály.


Bylo přidáno vytvořeno 12 dokumentů ze skupiny "Texty k LČLP" a 2 nové dokumenty ze skupiny "Odborné texty".


Novinky a změny v programu SLP

1. Dokumenty - tlačítko "Revize" - byla přidána možnost provést zjednodušenou revizi dokumentu (tuto možnost měli dosud pouze uživatelé, kteří pracují s EŘD - při zpracování požadavku na revizi). Zjednodušená revize je určena pouze pro případy, kdy nedochází v rámci revize k žádné změně v dokumentu. V tomto případě lze pak provést zjednodušenou revizi - tzn. v jednom kroku provést revizi, kontrolu i schválení revize. Pokud si v počátečním nastavení systému, záložce "Dokumenty-2" nastavíte možnost "používat zjednodušenou revizi dokumentu", objeví se vám po kliknutí na tlačítko "Revize" dotaz, zda chcete provést zjednodušenou revizi dokumentu.

2. Dokumenty - pro všechny schválené dokumenty, u kterých je v číselníku Typů dokumentů a repetitorií nastaveno, že se jedná o záznamy je od této verze povinné při změně v textu dokumentu vyplnit popis změny.

3. Agendy - do všech voleb v menu Agenda bylo přidáno tlačítko "Třídění" pro možnost třídění a hledání záznamů v agendách.

4. Záznamy o neshodách a Preventivní opatření - pro obě agendy byla přidána nová položka "Skupina" (4 znaky). Pokud tuto položku vyplníte, můžete záznamy v obou agendách třídit i hledat podle skupiny.

5. EŘD - do všech dialogů pro EŘD (pro uživatele správce dokumentace) bylo přidáno tlačítko "Třídění" pro možnost třídění a hledání záznamů v seznamech EŘD.

6. Tisk plánu verifikací - byla přidána možnost filtrovat plán verifikací podle gesce lokální položky, případně i podle laboratoře (pro spolupracující LIS = "MP PROGRAM").

7. Výpočty - bylo vytvořeno pět nových výpočtů:

- Odhad GFR z koncentrace cystatinu C (2012)

- Odhad GFR z koncentrace kreatininu (2009)

- Odhad GFR z koncentrace kreatininu a cystatinu C (2012)

- Predikce životního rizika kardiovaskulárních příhod z rizikových faktorů ve věku 50 let

- Infection Probability Score (IPS)

Zároveň bylo upraveno menu Výpočty - rozčlenění výpočtů do skupin (submenu).

8. Agenda Pracovníci laboratoře - dle požadavků normy ISO 15189:2013 byla agenda rozšířena o nové údaje:

- CV (profesní životopis) - v záložce "Základní údaje"

- "Seznámení s laboratoří a bezpečnostními pokyny" - v záložce "Pracovní údaje-1"

(záložka "Pracovní údaje" byla rozdělena na záložky "Pracovní údaje-1" a "Pracovní údaje-2")

Údaj "Seznámení s laboratoří a bezpečnostními pokyny" byl přidán i do tisku osobní karty pracovníka.

9. Agenda "Přístrojová technika, HW, SW" dle požadavků normy ISO 15189:2013 byla agenda přejmenována (dosud se jmenovala "Přístrojová technika"). Do tisku karty přístroje byl nově přidán údaje "Typ přístroje, HW, SW" (záložka "Detail", položka "Typ").

10. Externí soubory - ve všech volbách v menu Agenda byla upravena práce s externími soubory tak, aby bylo možné k jednomu údaji v agendě (např. "Manuály, návody, SOPT, .." v agendě "Přístrojová technika, HW, SW") připojit libovolný počet externích souborů. Zároveň minitlačítko s "X" signalizuje svým vzhledem, zda je k údaji připojen alespoň jeden externí soubor - pokud ano, je na minitlačítku místo "X" zobrazen zelený čtvereček.

11. Tisk neplatného nebo archivovaného dokumentu - dle požadavků normy ISO 15189:2013 je při tisku takového dokumentu v prostoru loga zobrazen text "Neplatný dokument".

12. V počátečním nastavení systému, záložce "Dokumenty-1" byla přidána volba "opravovat text dokumentů smí jen autor se shodnou gescí". Pokud je tato volba nastavena, pak editovat dokument (tlačítko "Word") smí pouze autoři, jejich gesce se shoduje s gescí dokumentu. Ostatní autoři smí dokument pouze číst.

13. V menu Dokumenty a texty - EŘD - přehledy byla pro správce dokumentace přidána nová volba - Seznam uživatelů a dokumentů, které jim nebyly poslány k přečtení. Tato volba s pomocí údajů v seznamu skupin uživatelů SLP a v seznamu dokumentů vytvoří přehled, ve kterém budou pro jednotlivé uživatele SLP uvedeny všechny dokumenty, které jim měly být v rámci EŘD poslány k přečtení a signování, ale poslány jim nebyly. Aby bylo možné takový přehled vytvořit, byl ke každé skupině uživatelů SLP přidán údaj "Skupina dokumentů" - každému pracovníkovi laboratoře z dané skupiny by měly být v rámci EŘD poslány k přečtení a signování všechny dokumenty přiřazené skupiny dokumentů.

14. Další drobné změny nekomentujeme.