Verze 3.13.01 (10/2013)


Verze 3.13.01 vznikla v říjnu 2013.Změny a novinky v datech

Byly vytvořeny 4 nové položky (klíče 17742 - 17745).


Aktualizované dokumenty:

Byl vytvořen vzorový dokument "Pb ve vlasech (ETAAS Perkin Elmer)"

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 9. 2012.

Byly aktualizovány přehledy cyklů EHK - stav k 1. 9. 2012.


Novinky a změny v programu SLP

Oddělení národních a lokálních dokumentů - sumární informace

1. V minulém upgrade SLP byla započata a nyní je završena významná změna v datové struktuře SLP, která zrychluje práci s dokumenty a texty a zjednodušuje práci běžným uživatelům systému. Změna spočívá v oddělení lokálních a národních dokumentů. (Popisováno minule, další aktuální popis najdete níže.) Díky tomu se snižují nároky na kapacitu přenosových cest v rámci sítě a zrychluje se odezva systému při práci s dokumenty a texty. Současně se zjednodušuje práce běžným uživatelům, kteří již ve svých seznamech nevidí vzorové národní dokumenty, pro ně již většinou nadbytečné (jak vyplynulo z našich průzkumů).

Nyní jsou lokální dokumenty přístupné pomocí voleb "Lokální dokumenty a texty repetitorií - po skupinách", "Lokální dokumenty SLP" a "Lokální texty repetitorií". Tyto volby zobrazují pouze lokální dokumenty a navíc ty národní dokumenty, které jsou součástí skupin s pouze národními dokumenty a texty. To je nabídka plně postačující pro většinu uživatelů.

Pro práci se všemi národními dokumenty (příklady, vzory, pokyny aj.) je určena volba "Národní dokumenty a texty repetitorií - po skupinách". Národní dokumenty zde lze prohlížet a pomocí tlačítka "Přidání" lze národní dokumenty využívat jako vzor při přidávání nových lokálních dokumentů (obdobná funkce jako dosud). Tuto nabídku využijí tvůrci dokumentů - správci (SLC a SLD). Jedinou změnou oproti dřívějšku je to, že přidaný lokální dokument bude v seznamu viditelný až po přepnutí se do práce s lokálními dokumenty.

Při práci s lokálními dokumenty ve Wordu lze nadále do těchto dokumentů vkládat odkazy na národní dokumenty a tyto odkazu budou následně funkční ve vygenerovaném hypertextu - je však nutné realizovat nastavení v „počátečním nastavení systému“ - viz bod „2.“ v dalším textu soupisu změn.

S ohledem na tyto změny je nyní již bezpředmětná funkce, která sloužila k vyznačování „vybraných národních dokumentů“, které bylo možné zařazovat do seznamu po zapnutí speciálního filtru „lokální a vybrané národní dokumenty“.

S ohledem na tyto změny je nyní také bezpředmětný filtr pro výběr typů dokumentů („L“, „N“, „L“ a vybrané „N“, vše). Řádek „výběr typu“ byl z obrazovky vypuštěn. Pokud máte tento řádek zařazený do vašich vlastních dialogových oken (tzv. „Jednoduchá verze SLP“), bude nefunkční a bezpředmětný - prosíme, odpojte si ho (toto nemůžeme realizovat za vás automaticky).

Věříme, že vám tato dlouho zvažovaná a debatovaná úprava usnadní a zpříjemní běžnou práci se systémem SLP a projeví se také zrychlením odezvy při práci se síťovou verzí systému.

Další novinky a změny v systému SLP

2. V rámci datového rozdělení lokálních a národních dokumentů ve verzi 3.12.01 došlo k tomu, že při práci s Wordem jsou při výběru odkazů nabízeny pouze odkazy na lokální dokumenty. Proto byla nyní do počátečního nastavení systému, záložky "Dokumenty-1" přidána volba "při práci s Wordem používat odkazy na národní dokumenty". Pokud tuto volbu nastavíte, budou v seznamech pro výběr odkazů vkládaných do dokumentu nabízeny i odkazy na národní dokumenty.

3. V agendě pracovníků laboratoře došlo k rozšíření funkčnosti volby "Sledované akce" - byla přidána možnost hromadného přidání sledované akce současně pro více pracovníků laboratoře - viz nové tlačítko "Hrom. přid." v dialogu pro sledované akce.

4. Z dialogů pro práci s dokumenty bylo odstraněno datum expirace. Toto datum bylo původně určeno především pro práci s národními dokumenty, pro lokální dokumenty mělo význam v minulosti.

5. Elektronické řízení dokumentace:

- přehled platných dokumentů, které nebyly poslány k přečtení - byla přidána možnost do přehledu zahrnout pouze řízené dokumenty

- ve volbě "Hromadné poslání dokumentů vybrané skupině uživatelů SLP" (volba jen pro správce dokumentace) byla přidána možnost poslat vybrané dokumenty vybrané skupině uživatelů pouze do knihovny a neposlat jim je k přečtení.

- pro revize dokumentů "beze změny" byla přidána možnost tzv. zjednodušené revize, při které bude dokument zrevidován a současně dojde ke kontrole i schválení revize "beze změny" v jednom kroku. Pokud chcete zjednodušenou revizi dokumentů používat, musíte jí povolit v počátečním nastavení systému, záložce EŘD (přepínač "zpracování požadavku - povolit zjednodušenou revizi dokumentu")

- v menu "Elektronické řízení dokumentace" byla přidána volba pro správce dokumentace - "Vzorové nastavení rolí pro skupiny dokumentů". Pomocí této volby může správce dokumentace vytvořit vzorové nastavení rolí pro jednotlivé skupiny dokumentů. Toto vzorové nastavení se bude používat při přidávání nových dokumentů.

6. Do nabídky položek, které lze použít pro vytváření formulářů, byly přidány „zkratky“ z vybraných číselníků:

LČLP [Podklady pro LP]: analytický vzorek (zkratka)

LČLP [Podklady pro LP]: žádanka (zkratka)

LČLP [Podklady pro LP1]: dostupnost rutinní (zkratka)

LČLP [Podklady pro LP1]: odezva rutinní (zkratka)

LČLP [Podklady pro LP1]: příjem rutinní (zkratka)

LČLP [Podklady pro LP1]: dostupnost statimová (zkatka)

LČLP [Podklady pro LP1]: odezva statimová (zkratka)

LČLP [Podklady pro LP1]: příjem statimový (zkratka)

LČLP [Podklady pro LP1]: příjmy, jiné (zkratka)

Poznámka: jedná se o osmiznakové položky z číselníků, které si mohou uživatelé sami naplňovat a editovat.

7. Další drobné změny nekomentujeme.